PEYGAMBER -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM-'İN VEDÂ HACCINDAKİ AMELLERİ ()

  |

  PEYGAMBER -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM-'İN

  VEDÂ HACCINDAKİ AMELLERİ

  أعمال النبي ^ في حجة الوداع

   Muhammed Şahin

  محمد بن مسلم شاهين  Terviye günü olarak bilinen Zilhicce'nin 8. gününde şunları yapmıştır:

  1.  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Mekke'den Minâ'ya doğru hareket etmiştir.Orada öğle, ikindi, akşam, yatsı ve sabah namazlarını, her namazı vaktinde olmak üzere dört rekatlı olanları ikişer rekat kılmış, fakat cem' etmemiştir.

  2.  Zilhicce'nin 9. gecesini Minâ'da geçirmiştir. Bu geceleme, sünnettir, vâcip değildir.

  Arefe Günü olarak bilinen Zilhicce'nin 9. gününde şunları yapmıştır:

  1.  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- sabah namazını Minâ'da kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar orada beklemiş, güneş doğduktan sonra Nemire'ye doğru yola çıkmıştır. Nemire'ye varınca güneş zevâli aşıncaya -öğle namazından önceye- kadar orada kalmıştır.

  2.   Sonra Arafat'a gelmiş, orada insanlara hutbe vermiş, sonra da öğle ve ikindi namazlarını, bir ezân ve iki kâmetle öğle vaktinde ikişer rekat kıldırmıştır.

  3.  Arafat'ta güneş batıncaya kadar Allah -azze ve celle-'ye, ayakta yalvarıp yakarmaya devam etmiştir.

  4.  Güneş battıktan sonra Müzdelife'ye doğru hareket etmiş, oraya varınca akşam ve yatsı namazlarını, yatsı namazı vaktinde bir ezân ve iki kâmetle, akşam namazını üç, yatsı namazını iki rekat kıldırmıştır.Ardından da fecir vakti doğuncaya kadar orada uzanıp yatmıştır.

  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- sabah namazı vaktinin girdiğini anlayınca, Müzdelife'de bir ezân ve bir kâmetle sabah namazını kıldıktan sonra Kasvâ adındaki devesine binmiş ve Meş'ar-i Haram'a (Müzdelife'de bir yerin adı) gelmiş ve orada kıbleye yönelerek ayakta duâ etmiş, tan yeri iyice ağarıncaya kadar Allahu Ekber, Lâ ilâhe illallahu vahdehu lâ şerîke leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu ve huve alâ kulli şey'in kadîr, demiştir. Sonra güneş doğmadan önce Müzdelife'den Minâ'ya gitmek üzere yola çıkmıştır.

   Bayram günü olarak bilinen Zilhicce'nin 10. gününde şunları yapmıştır:

  1. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- Akabe cemresine yedi tane taş atmıştır. Her bir taşı atarken tekbir getirmiştir.

  2. Sonra kurbanını kesmiştir.

  3. Sonra başını traş etmiştir.

  4. Sonra birinci helalliğe[1] geçmiş, güzel koku sürünmüş, sonra Beytullah'a gidip İfâda (farz) tavafı yapmış, ardından Safâ ve Merve arasında sa'y yapmış, temettu haccı yapanlar ile Kudum tavafından sonra sa'y yapmayanlar da kendisiyle birlikte sa'y yapmışlardır.

  5. Sonra Minâ'ya geri dönmüş ve Zilhicce'nin 11. gecesini orada geçirmiştir.

  Teşrik günlerinin ilki olan Zilhicce'nin 11. gününde şunları yapmıştır:

  1. Üç cemreye zevâlden (öğleden) sonra taşları atmıştır. Önce küçük, sonra orta, sonra da büyük cemreye yedişer taş atmıştır. Küçük ve orta cemreye yedişer taş attıktan sonra kıbleye yönelerek ayakta uzun uzun duâ etmiştir.

  2. Sonra Minâ'ya geri dönmüş ve Zilhicce'nin 12. gecesini orada geçirmiştir.

  Teşrik günlerinin ikincisi olan Zilhicce'nin 12. gününde şunları yapmıştır:

  1. Zilhicce'nin 11. gününde yaptığı gibi, üç cemreye zevâlden sonra taşları atmıştır.

  2. Zilhicce'nin 13. gecesini Minâ'da geçirmiştir.Acele etmek isteyen kimsenin, güneş batmadan önce Minâ'dan ayrılması gerekir.

  Teşrik günlerinin üçüncüsü olan Zilhicce'nin 13. gününde şunları yapmıştır:

  Zilhicce'nin 12. gününde yaptığı gibi, üç cemreye zevâlden sonra taşları atmış, sonra Minâ'dan ayrılmıştır. Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- hac menâsikini bitirdikten sonra, Mekke'den ayrılmadan önce Vedâ tavafını yapmıştır.  [1] Hacı, bayramın 1. günü Akabe cemresine yedi taş atıp kurbanını kestikten sonra traşı olursa, daha önce ihram dolayısyla kendisine haram olan her şey -eşiyle cinsel ilişkide bulunmanın dışında- helal olur. Buna birinci helallik denir.Farz tavafı yaptıktan sonra, -eşiyle cinsel ilişkide bulunma da dahil- artık her şey kendisine helal olur. Buna da ikinci helallik denir.