Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’e itaat etmek ve O’nun sözünün dışındaki her sözü terk etmek gerekir ()

Râşid b. Hüseyin el-Abdulkerim

Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’e itaat etmek, onun sözünün yanında her sözü terk etmek, onun emir ve yasaklarına teslim olmak; İslâm’ın üzerine binâ olunduğu ikinci kâidenin tâ kendisi olan kelime-i şehâdetin ikinci kısmı "Muhammedun Rasûlullah"ın anlamıdır. Bu sebeple İslâm dîni, iki kâide üzerine kurulmuştur:Yalnızca Allah’a ibâdet edilmesi ve Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’e itaat edilmesidir.Hidâyet ve kurtuluşa ermek, fitnelerden kurtulmak ve cennete girmek için, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’e itaat etmekten başka bir yol yoktur.

  |

  RASÛLULLAH -SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM-'E İTAAT ETMEK VE O'NUN SÖZÜNÜN DIŞINDAKİ HER SÖZÜ TERK ETMEK GEREKİR

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Râşid b. Hüseyin el-Abdulkerim

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2011 - 1432

  ﴿ وجوب طاعة الرسول H وترك كل قول لقوله ﴾

  « باللغة التركية »

  راشد بن حسين العبد الكريم

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2011 - 1432

  Allah Teâlâ buyurdu ki:

  ﮋﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﮊ [ سورة النساء الآية: ٦٥ ]

  "Ey îmân edenler! Allah’a itaat edin.Rasûle de (hak olarak getirmiş olduğu şeylere) uyun. (Allah’a isyanı emretmediği sürece) sizden olan (müslüman) idârecilere de itaat edin. Aranızda herhangi bir konuda anlaşmazlığa düşerseniz, gerçekten Allah’a ve âhiret gününe îmân ediyorsanız, o konuda hüküm vermek için, onu Allah’(ın kitâbı Kur’an)a ve elçisi (Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’in sünneti)ne götürün. Allah’(ın kitâbı Kur’an)a ve elçisi (Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’in sünneti)ne götürmek; sizin için (ayrılığa düşüp görüşleriniz ile hareket etmenizden) daha hayırlı, sonuç bakımından da daha güzeldir."[1]

  Allah Teâlâ yine buyurdu ki:

  ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﮊ [ سورة الأحزاب الآية: ٣٦ ]

  "Allah ve O'nun Elçisi, herhangi bir meselede (aralarında) hüküm verdikten sonra, hiçbir erkek veya kadın mü'minin, o konuda başka bir tercihte bulunma hakları yoktur (Allah ve Rasûlü'nün hükmüne aykırı hareket etmemeleri gerekir.) Kim, Allah’a ve elçisine karşı gelirse,apaçık bir sapıklığa düşmüş (doğru yoldan uzaklaşmış) olur."[2]

  Allah Teâlâ yine buyurdu ki:

  ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﮊ [ سورة النور الآية :51 ]

  "Aralarında hüküm verilmek üzere Allah(ın kitabın)’a ve Rasûlü'ne dâvet edilen müminlerin durumu; (onların hükmünü kabul etmeleri ve) şöyle söylemeleridir: (Bize söyleneni) işittik ve (ona çağırana) itaat ettik. İşte kurtuluşa erenler (Naîm cennetlerinde istediklerini elde edenler), onların tâ kendileridir."[3]

  Allah Teâlâ yine buyurdu ki:

  ﮋ ... ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ

  [ سورة النور من الآية: ٦٣ ]

  "O'nun (Rasûlullah’ın) emrine aykırı davrananlar, başlarına bir belânın gelmesinden veya âhirette acıklı bir azaba uğratılmalarından sakınsınlar."[4]

  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ I قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ H : (( كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى.)) [ أخرجه البخاري ]

  Ebu Hureyre'den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:

  "Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:

  - (Emir ve yasaklarımı kabul etmeyip onlardan) yüz çevirenlerden başka, ümmetimin hepsi cennete girecektir.

  - Ey Allah’ın elçisi! (Emir ve yasaklarını kabul etmeyip) yüz çeviren kim olabilir? denildi.

  Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem- buyurdu ki:

  - Bana itaat eden cennete girer, (emir ve yasaklarımı kabul etmeyip) bana isyan eden de benden yüz çevirmiştir."[5]

  KONUNUN KISA AÇIKLAMASI:

  Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e itaat etmek, onun sözünün yanında her sözü terk etmek, onun emir ve yasaklarına teslim olmak; İslâm'ın üzerine binâ olunduğu ikinci kâidenin tâ kendisi olan kelime-i şehâdetin ikinci kısmı "Muhammedun Rasûlullah"ın anlamıdır.

  Bu sebeple İslâm dîni, iki kâide üzerine kurulmuştur:

  Yalnızca Allah'a ibâdet edilmesi ve Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e itaat edilmesidir.Hidâyet ve kurtuluşa ermek, fitnelerden kurtulmak ve cennete girmek için, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e itaat etmekten başka bir yol yoktur.

  KONUDAN ÇIKARILAN SONUÇLAR:

  1. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e itaat etmek ve onun sözünü, her insanın sözünden üstün tutmak gerekir.

  2. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e itaat etmek,cennete girmenin sebebidir.

  3. Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'e isyan etmek ve onun emrine aykırı hareket etmek, fitneye düşmenin ve azaba maruz kalmanın sebebidir.

  & & & & & &

  [1] Nisâ Sûresi: 59

  [2] Ahzâb Sûresi: 36

  [3] Nûr Sûresi: 51

  [4] Nûr Sûresi:63

  [5] Buhârî; hadis no: 7280