Chứng Nhận Muhammad Là Rasul (Vị Đưa Tin) Của Allah ()

Nhóm học giả Islam

 

Trong ngôi mộ người chết sẽ bị chất vấn ba điều, nếu ai trả lời được ba điều này thì sẽ thành đạt và được cứu rỗi còn ai không thể trả lời nó thì sẽ phải thất bại thật thảm hại. Một trong ba điều được chất vấn là “Ai là vị Nabi của ngươi ?” hoặc “Muhammad là ai ?”

  |

  CHỨNG NHẬN MUHAMMAD LÀ RASUL (VỊ ĐƯA TIN) CỦA ALLAH

  } معنى شهادة أن محمدًا رسول الله {

  [Tiếng Việt – Vietnamese – فيتنامي]

  Tập Thể Ulama & Sinh Viên Của Cộng Đồng Islam

  Dịch thuật:

  Abu Zaytune Usman Ibrahim

  Kiểm duyệt:

  Abu Hisaan Ibnu Ysa

  2011 - 1432

  } معنى شهادة أن محمدًا رسول الله {

  ((باللغة الفيتنامية))

  جماعة من العلماء

  ترجمة: أبو زيتون عثمان بن إبراهيم

  مراجعة: محمد زين بن عيسى

  2011 - 1432

  ijk

  Trong ngôi mộ người chết sẽ bị chất vấn ba điều, nếu ai trả lời được ba điều này thì sẽ thành đạt và được cứu rỗi còn ai không thể trả lời nó thì sẽ phải thất bại thật thảm hại. Một trong ba điều được chất vấn là “Ai là vị Nabi của ngươi ?” hoặc “Muhammad là ai ?”. Câu hỏi nghe có vẻ rất đơn giản nhưng trong ngôi mộ không ai có thể dễ dàng trả lời nó ngoại trừ những ai được Allah cũng cố vững chắc lời nói của y và Allah chỉ làm vững chắc lời nói của những người có đức tin thực sự mà thôi, Ngài phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﮊ إبراهيم: ٢٧

  {Allah sẽ cũng cố vững chắc những ai tin tưởng bằng lời nói vững chắc trên thế gian và ở đời sau.} Ibrohim: 27 (chương 14).

  Thế nào là lời nói vững chắc? Lời nói vững chắc không phải chỉ nói trên môi qua chiếc lưỡi rằng: “........và tôi chứng nhận Muhammad đích thực là Rasul của Allah” mà lời nói đó phải được thể hiện qua những điều kiện sau:

  1- Vâng lời và tuân thủ theo những chỉ đạo và dạy bảo của Nabi Muhammad e, bởi Allah đã ra lệnh như thế, Ngài phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﮊ النساء: ٨٠

  {Ai vâng lời Rasul tức đã tuân lệnh Allah} Al-Nisa: 80 (chương 4).

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ النساء: ٥٩

  {Hỡi những người có đức tin! Hãy tuân mệnh Allah và vâng lời Rasul} Al-Nisa: 59 (chương 4).

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ آل عمران: ٣١

  {Hãy bảo họ (hỡi Muhammad!): Nếu các người thực sự yêu thương Allah thì hãy theo ta, Allah sẽ yêu thương các người} Ali I'mron: 31 (chương 3).

  Việc được vào thiên đàng hay không cũng lệ thuộc vào việc theo hay không theo Nabi Muhammad e, bởi quả thật Người có nói:

  قَالَ e: ((كُلُّ أُمَّتِى يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، إِلاَّ مَنْ أَبَى)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَنْ يَأْبَى؟ قَالَ: ((مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى)) رواه البخاري.

  “Tất cả các tín đồ của Ta đều vào thiên đàng ngoại trừ những ai từ chối không muốn.” có lời hỏi: Thưa Rasul của Allah, thế ai là người từ chối không muốn vậy ? Nabi e bảo: “Ai vâng lời Ta thì sẽ vào thiên đàng còn ai nghịch lại là đã từ chối không muốn.” Hadith do Al-Bukhory ghi lại.

  Như vậy người nào thực sự yêu thương Nabi e thì dĩ nhiên y phải tuân lệnh và vâng lời theo sự chỉ đạo của Người vì việc tuân lệnh và vâng lời là kết quả của yêu thương, còn ai luôn miệng bảo tôi yêu mến Nabi e nhưng lại không thực hiện theo sự chỉ dạy của Người thì đó là sự dối trá đối với Người.

  2- Tuyệt đối tin tưởng những gì được Nabi e thông tin và mách bảo. Người nào phủ nhận một điều gì đó đích thực được thông tin và mách bảo từ các di huấn xác thực của Người thì coi như y đã phủ nhận Allah và Rasul của Ngài, bởi lẽ, Rasul Muhammad e không hề nói sai hay dối gạt, Allah phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﮊ النجم: ٣ – ٤

  {Y (Muhammad) không nói theo sở thích * Mà quả thật nó là điều mặc khải đã được mặc khải.} Al-Najm: 3 – 4 (chương 53).

  3- Tránh xa những gì mà Nabi Muhammad e cấm đoán, đây là sự thể hiện yêu thương đối với Allah và Rasul của Ngài và cũng là sự thể hiện lòng kính sợ Allah và vâng lời Rasul của Ngài. Là người yêu thương Allah, yêu thương Rasul thì phải tuyệt đối tránh xa tội Shirk (sự tổ hợp đối tác ngang với Allah) một trọng tội mà Allah sẽ không bao giờ tha thứ, và các tội lỗi khác dù lớn hay nhỏ.

  4- Không được tự ý hành đạo thờ phượng Allah bằng một hình thức nào đó, mà tất cả mọi phương thức thờ phượng Allah phải được Nabi e chỉ đạo và hướng dẫn. Nabi Muhammad e nói:

  قَالَ e: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ)) رواه مسلم.

  “Ai làm một việc làm mà nó không phải là mệnh lệnh của ta thì việc làm đó không được chấp nhận.” Hadith do Muslim ghi lại.

  Tóm lại, lời tuyên thệ chứng nhận Muhammad là Rasul của Allah sẽ không có hiệu lực nếu như không hội đủ bốn điều kiện vừa nêu trên và nó cũng sẽ không là lời nói vững chắc trong ngôi mộ khi được chấp vấn.

  Cầu xin Allah hãy giúp đỡ và phụ hộ cho chúng tôi trên con đường đúng đắn!

  Cầu xin Allah hãy nhập chúng tôi cùng với những người có đức tin mà Ngài sẽ cũng cố vững chắc lời nói của họ ở ngày sau trong ngôi mộ!

  Cầu xin Allah ban sự an lành cho chúng tôi ở đời này và ở đời sau!

  Tập Thể Ulama & Sinh Viên Của Cộng Đồng Islam

  Dịch thuật:

  Abu Zaytune Usman Ibrahim