Giáo Lý Đức Tin Của Phái Sunnah và Jama’ah ()

Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen

 

Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz nói: “Quả thật, tôi đã xem qua bài viết giáo lý đức tin giá trị và ngắn gọn được biên soạn bởi người anh em của chúng ta, Sheikh Muhammad bin Saleh Al-U’thaimeen. Tôi thấy bài viết trình bày giáo lý đức tin của phái Sunnah và Jama’ah về chủ đề Tawhid (độc tôn hóa) Allah và các danh xưng, các thuộc tính của Ngài, về các chủ đề: đức tin Iman nơi các Thiên Thần, đức tin nơi các Kinh sách, đức tin nơi các vị Thiên sứ, đức tin nơi Ngày Sau và đức tin nơi sự tiền định tốt và xấu. Quả thật, ông đã làm rất tốt trong việc thu thập và biên soạn ra bài viết đó chứa đựng điều mà những học sỹ và tất cả tín đồ Muslim cần đến trong đức tin nơi Allah, nơi các Thiên thần của Ngài, nơi các Kinh sách của Ngài, nơi các Thiên sứ của Ngài, nơi cõi Đời Sau và nơi sự tiền định tốt và xấu. Bài viết thực sự đã mang lại nhiều hữu ích liên quan đến giáo lý đức tin, cái mà có thể không tìm thấy ở nhiều cuốn sách khác nói về giáo lý đức tin.”

|

 Giáo Lý Đức Tin Của Phái Sunnah & Jama’ah

Nhân danh Allah

Đấng Rất mực Độ lượng

Đấng Rất mực Khoan dung

 Lời giới thiệu

اَلْحَمْدُ لِلهِ وَحْدَهُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَام عَلَى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ، أَمَّا بَعْدُ:

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, Đấng Duy nhất, cầu xin bằng an và phúc lành cho vị Nabi mà sau Người không có vị Nabi nào nữa, và cầu xin bằng an và phúc lành cho gia quyến của Người cùng các bạn đạo của Người.

Quả thật, tôi đã xem qua bài viết giáo lý đức tin giá trị và ngắn gọn được biên soạn bởi người anh em của chúng ta, Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaimeen. Tôi thấy bài viết trình bày giáo lý đức tin của phái Sunnah và Jama’ah về chủ đề Tawhid (độc tôn hóa) Allah I và các danh xưng, các thuộc tính của Ngài, về các chủ đề: đức tin nơi các Thiên Thần, đức tin nơi các Kinh sách, đức tin nơi các vị Thiên sứ, đức tin nơi Ngày Sau và đức tin nơi sự tiền định tốt, xấu.

Quả thật, ông đã làm rất tốt trong việc thu thập và biên soạn ra bài viết đó, trong đó, chứa đựng điều mà những học sỹ và tất cả tín đồ Muslim cần đến trong đức tin nơi Allah I, nơi các Thiên thần của Ngài, nơi các Kinh sách của Ngài, nơi các Thiên sứ của Ngài, nơi cõi Đời Sau và nơi sự tiền định tốt, xấu. Bài viết thực sự đã mang lại nhiều hữu ích liên quan đến giáo lý đức tin, cái mà có thể không tìm thấy ở nhiều cuốn sách khác nói về giáo lý đức tin Iman.

Cầu xin Allah I ban ân phước cho ông và tăng thêm cho ông nhiều kiến thức và sự hướng dẫn, xin Ngài ban cho bài viết này cũng như những biên soạn khác của ông mang điều hữu ích cho mọi người, và xin Ngài hướng dẫn và soi sáng tất cả anh em đồng đạo Muslim chúng ta thành những người hướng dẫn, tuyên truyền và kêu gọi đến với Ngài bằng kiến thức đúng đắn; quả thật Ngài là Đấng Hằng Nghe và Gần Kề.

وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ.

Cầu xin Allah I ban bằng an và phúc lành cho vị Nabi của chúng ta, Muhammad, cho gia quyến của Ngài cùng tất cả các bạn đạo của Người!

Người bề tôi nghèo cần đến Allah

Abdul-Aziz Bin Abdullah Bin Baaz

Tổng Mufti vương quốc Ả Rập Saudi

اَلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالْعَاقِبَة لِلْمُتَّقِيْنَ، وَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِميْنَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إله إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ الْمُلْكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ خَاتمُ النَّبِيِّيْنَ وَإِمَامُ الْمُتَّقِيْنَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ، أَمَّا بَعْدُ:

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah, Đấng Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài, Đấng ban kết cuộc tốt đẹp cho những người ngoan đạo (kính sợ Ngài), Đấng mà chỉ có những người làm điều sai quấy mới chống đối Ngài. Tôi xin chứng nhận rằng không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Allah, Ngài là Đấng Duy Nhất không có đối tác ngang vai, Vương quyền đích thực là của Ngài; và tôi chứng nhận Muhammad là người bề tôi của Ngài, là vị Thiên sứ của Ngài, là vị Nabi cuối cùng, và là vị Imam của những người ngoan đạo. Cầu xin Allah I ban bằng an và phúc lành cho Người, cho gia quyến của Người, các bạn đạo của Người cùng những ai đi theo họ trên con đường tốt đẹp cho đến Ngày Tận Thế ..

Quả thật, Allah I đã cử phái vị Thiên sứ của Ngài, Muhammad e, đến mang sự Chỉ đạo và tôn giáo chân lý như một hồng ân cho vũ trụ và muôn loài; đến như một tấm gương tốt đẹp cho toàn thể nhân loại; và đến để làm một nhân chứng cho toàn thể bầy tôi của Ngài. Người e đến trình bày những điều được Allah I ban xuống cho Người từ Kinh sách và sự khôn ngoan nhằm để cải thiện cho các bề tôi của Ngài sống ngay chính và đúng mực trong đạo cũng như trong đời sống trần tục. Người e đến để dạy các tín ngưỡng đúng đắn, hướng dẫn những việc làm chuẩn mực và những phẩm chất đạo đức lý tưởng cũng như cách đối nhân xử thế cao đẹp.

Thiên sứ của Allah e đến để lại cho cộng đồng tín đồ của Người ánh hào quang sáng ngời, ban đêm cũng như ban ngày luôn tỏa sáng, không ai bị lệch ra khỏi ánh sáng này ngoại trừ những ai muốn bị hủy diệt. Cộng đồng tín đồ của Người, những người đã đáp lại mệnh lệnh của Allah I và lời kêu gọi của Thiên sứ e vẫn cứ đi trên ánh sáng đó. Họ là những người tốt nhất trong nhân loại, và họ chính là các vị Sahabah, các vị Ta-bi’een và những ai đi theo họ trên con đường tốt đẹp. Họ chấp hành theo hệ thống giáo lý của Người e, nắm chặt lấy Sunnah (đường lối) của Người e; họ cắn chặt Sunnah của Người e bằng những chiếc răng hàm của họ, họ bám sát theo Người trong đức tin, thờ phượng, đạo đức và cả trong văn hóa sống cũng như ứng xử. Họ trở thành một nhóm người vẫn mãi đi trên chân lý, và những kẻ chống đối và trái nghịch với họ không thể làm hại đến họ trừ phi Allah I đã an bài cho họ.

Và chúng ta – Alhamdulillah – đang đi theo dấu chân của họ qua các tiểu sử của họ được ủng hộ bởi Qur’an và Sunnah. Chúng ta nói điều đó vì muốn tuyên bố hồng phúc và ân huệ của Allah I cũng như muốn trình bày rõ về những điều bắt buộc mỗi người có đức tin phải đi theo.

Cầu xin Allah I phù hộ chúng ta và các anh em đồng đạo Muslim của chúng ta giữ vững lời nói Tawhid một cách kiên định ở trên thế gian và ở cõi Đời Sau, xin Ngài ban cho chúng ta ân huệ và hồng phúc nơi Ngài bởi vì Ngài là Đầng Ban Phát, Đấng Hằng Cho.

Vì tầm quan trọng của chủ đề này cũng như để phân biệt với những tư tưởng lệch lạc theo dục vọng riêng của con người nên tôi viết một cách tóm gọn giáo lý đức tin của chúng ta, đó là giáo lý đức tin của phái Sunnah & Jama’ah, và đó là đức tin nơi Allah, nơi các Thiên Thần của Ngài, nơi các Kinh sách của Ngài, nơi các Thiên sứ của Ngài, nơi cõi Đời Sau và nơi sự tiền định tốt, xấu. Cầu xin Allah, Đấng Tối Cao, Thượng Đế của toàn vũ trụ và muôn loài, làm cho việc làm đó thành việc làm thành tâm vì Ngài và mang lại điều hữu ích cho các bề tôi của Ngài.

 Giáo lý đức tin của chúng ta:

Giáo lý đức tin của chúng ta: tin nơi Allah I, nơi các Thiên Thần của Ngài, nơi các Kinh sách của Ngài, nơi các Thiên sứ của Ngài, nơi cõi Đời Sau và nơi sự tiền định tốt, xấu.

 Đức tin nơi Allah I:

f Chúng ta tin nơi Rububiyah của Allah I (được gọi là Tawhid Rububiyah): có nghĩa là tin rằng Ngài là Đấng Chủ Tể, là Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài; là Đấng Tạo Hóa, Điều Hành, Chi Phối và Chế Ngự mọi vạn vật và mọi sự việc.

f Chúng ta tin nơi Uluhiyah của Allah I (được gọi là Tawhid Uluhiyah): có nghĩa là tin rằng Ngài là Đấng Thờ Phượng đích thực, tất cả mọi thần linh được thờ phượng khác ngoài Ngài đều là hư cấu không thực.

f Chúng ta tin nơi Asma’ Wassifaat của Allah I (được gọi là Tawhid Asma’ Wassifaat): có nghĩa là tin rằng Ngài có các tên gọi và các thuộc tính tối cao, vĩ đại, hoàn hảo và tuyệt mỹ.

Ä  Chúng ta tin nơi tính độc nhất của Allah I: có nghĩa là tin rằng Ngài không có đối tác ngang vai để chia sẻ cùng với Ngài trong Rububiyah, Uluhiyah và Asma’ Wassifaat. Allah, Đấng Thờ Phượng Duy Nhất phán:

﴿رَّبُّ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ وَمَا بَيۡنَهُمَا فَٱعۡبُدۡهُ وَٱصۡطَبِرۡ لِعِبَٰدَتِهِۦۚ هَلۡ تَعۡلَمُ لَهُۥ سَمِيّٗا ٦٥﴾ [سورة مريم: 65]

{Ngài là Đấng Chủ Tể của các tầng trời, trái đất và những gì giữa trời đất. Bởi thế, các ngươi hãy thờ phượng Ngài, và hãy kiên nhẫn trong việc thờ phượng Ngài. Há ngươi biết có ai giống Ngài chăng?} (Chương 19 – Maryam, câu 65).

Ä  Chúng ta tin rằng Ngài là Đấng như Ngài đã phán:

﴿ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلۡقَيُّومُۚ لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ لَّهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِي ٱلۡأَرۡضِۗ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشۡفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذۡنِهِۦۚ يَعۡلَمُ مَا بَيۡنَ أَيۡدِيهِمۡ وَمَا خَلۡفَهُمۡۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيۡءٖ مِّنۡ عِلۡمِهِۦٓ إِلَّا بِمَا شَآءَۚ وَسِعَ كُرۡسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَۖ وَلَا يَ‍ُٔودُهُۥ حِفۡظُهُمَاۚ وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ ٢٥٥﴾ [سورة البقرة: 255]

{Allah! Không có Thượng Đế nào khác ngoài Ngài, Ngài là Đấng Hằng Sống, Đấng Tự Hữu và Nuôi dưỡng vạn vật, Ngài không buồn ngủ và cũng không ngủ. Mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều là của Ngài. Ai là người có thể can thiệp được với Ngài nếu không có phép của Ngài? Ngài biết điều xảy ra trước họ và điều xảy ra sau họ. Họ không thể bao quát được sự hiểu biết của Ngài về bất cứ điều gì ngoại trừ điều nào Ngài muốn cho họ biết. Ngai vương (Arsh) của Ngài bao trùm các tầng trời và trái đất; và việc quản lý trời đất không làm cho Ngài mỏi mệt vì Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại.} (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 255).

Ä  Chúng ta tin Ngài như Ngài đã phán:

﴿هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَۖ عَٰلِمُ ٱلۡغَيۡبِ وَٱلشَّهَٰدَةِۖ هُوَ ٱلرَّحۡمَٰنُ ٱلرَّحِيمُ ٢٢ هُوَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلۡمَلِكُ ٱلۡقُدُّوسُ ٱلسَّلَٰمُ ٱلۡمُؤۡمِنُ ٱلۡمُهَيۡمِنُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡجَبَّارُ ٱلۡمُتَكَبِّرُۚ سُبۡحَٰنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ٢٣ هُوَ ٱللَّهُ ٱلۡخَٰلِقُ ٱلۡبَارِئُ ٱلۡمُصَوِّرُۖ لَهُ ٱلۡأَسۡمَآءُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ يُسَبِّحُ لَهُۥ مَا فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ وَهُوَ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ ٢٤﴾ [سورة الحشر: 22 - 24]

{Ngài là Allah, Đấng mà ngoài Ngài không có một Thượng Đế nào khác, Ngài là Đấng biết điều vô hình và điều hữu hình và Ngài là Đấng rất mực độ lượng, rất mực khoan dung. Ngài là Allah, Đấng mà ngoài Ngài không có một Thượng Đế nào khác, Ngài là Vua, là Đấng Linh thiêng, là Đấng ban sự bằng an, Đấng ban đức tin, Đấng bảo vệ an ninh, Đấng Toàn năng, Đấng không cưỡng lại được, Đấng Tự hào, quang vinh thay Allah! Ngài vượt hẳn mọi điều mà chúng đã gán cho Ngài. Ngài là Allah, Đấng Tạo hóa, Đấng khởi sự, Đấng ban hình thể, Đấng mang những tên gọi tốt đẹp nhất và hoàn mỹ nhất. Mọi vật trong các tầng trời và trái đất đều tán dương Ngài bởi Ngài là Đấng Toàn Năng và Sáng Suốt.} (Chương 59 – Al- Hashr, câu 22 -24).

Ä  Chúng ta tin rằng mọi vương quyền trong các tầng trời và trái đất đều chỉ thuộc riêng một mình Allah I như Ngài đã phán:

﴿لِلَّهِ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ يَخۡلُقُ مَا يَشَآءُۚ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَٰثٗا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ ٱلذُّكُورَ ٤٩ أَوۡ يُزَوِّجُهُمۡ ذُكۡرَانٗا وَإِنَٰثٗاۖ وَيَجۡعَلُ مَن يَشَآءُ عَقِيمًاۚ  إِنَّهُۥ عَلِيمٞ قَدِيرٞ ٥٠﴾ [سورة الشورى: 49، 50]

{َQuyền thống trị và chế ngự các tầng trời và trái đất là ở nơi Allah, Ngài tạo hóa vật gì Ngài muốn theo ý Ngài, Ngài ban con gái cho ai Ngài muốn và ban con trai cho ai Ngài muốn, hoặc Ngài ban cả hai, nam và nữ, và Ngài làm cho hiếm muộn đối với ai Ngài muốn. Quả thật, Ngài là Đấng Toàn Tri và Định Đoạt (mọi thứ).} (Chương 42 – Ash-Shura, câu 49, 50).

Ä  Chúng ta tin Ngài như Ngài đã phán:

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١ لَهُۥ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ يَبۡسُطُ ٱلرِّزۡقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقۡدِرُۚ إِنَّهُۥ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ١٢ ﴾ [سورة الشورى: 11]

{Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả và Ngài là Đấng nghe và thấy. Ngài nắm các chìa khóa của các tầng trời và trái đất. Ngài nới rộng hoặc thu hẹp bổng lộc cho người nào Ngài muốn. Quả thật, Ngài là Đấng hiểu biết và am tường tất cả mọi điều.} (Chương 42 – Al-Shura, câu 11, 12).

Ä  Chúng ta tin Ngài như Ngài đã phán:

﴿وَمَا مِن دَآبَّةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزۡقُهَا وَيَعۡلَمُ ُسۡتَقَرَّهَا وَمُسۡتَوۡدَعَهَاۚ كُلّٞ فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ ٦﴾ [سورة هود: 6]

{Và không một sinh vật nào sống trên trái đất mà nguồn lương thực lại không do Allah cung cấp. Ngài biết nơi cư trú và nơi tạm ngụ của chúng. Tất cả đều được ghi chép trong một quyển sổ (định mệnh) rõ ràng.} (Chương 11 – Hud, câu 6).

Ä  Chúng ta tin Ngài như Ngài đã phán:

﴿وَعِندَهُۥ مَفَاتِحُ ٱلۡغَيۡبِ لَا يَعۡلَمُهَآ إِلَّا هُوَۚ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِۚ وَمَا تَسۡقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعۡلَمُهَا وَلَا حَبَّةٖ فِي ظُلُمَٰتِ ٱلۡأَرۡضِ وَلَا رَطۡبٖ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مُّبِينٖ ٥٩﴾ [سورة الأنعام: 59]

{Mọi chiếc chìa khóa của cõi vô hình đều ở nơi Ngài (Allah), chỉ riêng một mình Ngài biết rõ chúng. Ngài là Đấng biết rõ mọi vạn vật trên đất liền cũng như trong biển cả, không một chiếc lá nào rơi rụng cũng như không một hạt giống nào chôn sâu dưới u tối của lòng đất mà Ngài không biết, cái xanh tươi hay sự khô héo, tất cả đều được ghi sẵn trong một quyển sổ định mệnh rõ ràng.} (Chương 6 – Al-An’am, câu 59).

Ä  Chúng ta tin Allah I như Ngài đã phán:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلۡمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلۡغَيۡثَ وَيَعۡلَمُ مَا فِي ٱلۡأَرۡحَامِۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدٗاۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسُۢ بِأَيِّ أَرۡضٖ تَمُوتُۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرُۢ ٣٤﴾ [سورة لقمان: 34]

{Quả thật chỉ riêng một mình Allah mới biết rõ giờ phục sinh sẽ xảy đến khi nào, và Ngài là Đấng ban mưa xuống và biết những gì nằm trong các dạ con. Và không một linh hồn nào biết rõ vật gì y sẽ kiếm được vào ngày mai; và không một linh hồn nào biết được đâu là mảnh đất mà y sẽ chết. Quả thật, Allah là Đấng Hiểu biết và Am tường.} (Chương 31 – Luqman, câu 34).

Ä  Chúng ta tin rằng Allah I nói những điều Ngài muốn, Ngài nói khi nào Ngài muốn và Ngài nói như thế nào tùy ý Ngài, như Ngài đã phán trong các câu Kinh:

﴿وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكۡلِيمٗا ١٦٤ ﴾ [سورة النساء: 164]

{Và Allah đã nói chuyện trực tiếp với Musa.} (Chương 4 – Annisa, câu 164).

﴿وَلَمَّا جَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَٰتِنَا وَكَلَّمَهُۥ رَبُّهُۥ﴾ [سورة الأعراف: 143]

{Và khi Musa (Moses) đến chỗ hẹn của TA (Allah) và Thượng Đế của Y đã nói chuyện với Y.} (Chương 7 – Al-A’raf, câu 143).

﴿وَنَٰدَيۡنَٰهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلۡأَيۡمَنِ وَقَرَّبۡنَٰهُ نَجِيّٗا ٥٢﴾ [سورة مريم: 52]

{Và TA (Allah) gọi Y (Musa) từ phía bên phải của ngọn núi (Sinai) và đưa Y xích lại gần để TA nói nhỏ.} (Chương 19 – Maryam, câu 52).

Ä  Chúng ta tin Allah I như Ngài đã phán:

﴿قُل لَّوۡ كَانَ ٱلۡبَحۡرُ مِدَادٗا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلۡبَحۡرُ قَبۡلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَٰتُ رَبِّي وَلَوۡ جِئۡنَا بِمِثۡلِهِۦ مَدَدٗا ١٠٩﴾ [سورة الكهف: 109]

{Ngươi (Muhammad) hãy nói: “Nếu đại dương dùng làm mực (để viết) những lời phán của Thượng Đế của ta thì chắc chắn đại dương sẽ cạn trước khi dứt lời phán của Thượng Đế của ta ngay cả chúng ta có mang đến một đại dương khác tương tự để châm thêm.} (Chương 18 – Al-Khafh, câu 109).

﴿وَلَوۡ أَنَّمَا فِي ٱلۡأَرۡضِ مِن شَجَرَةٍ أَقۡلَٰمٞ وَٱلۡبَحۡرُ يَمُدُّهُۥ مِنۢ بَعۡدِهِۦ سَبۡعَةُ أَبۡحُرٖ مَّا نَفِدَتۡ كَلِمَٰتُ ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ ٢٧﴾ [سورة لقمان: 25]

{Và nếu cây cối trên trái đất được dùng làm bút viết và biển cả làm mực và châm thêm bảy biển (để viết lời phán của Allah) thì lời phán của Allah sẽ không bao giờ cạn kiệt. Bởi quả thật Allah là Đấng Toàn Năng, Đấng Chí Minh.} (Chương 31 – Luqman, câu 27).

Ä  Chúng ta tin rằng lời phán của Allah I là những lời phán hoàn hảo tuyệt đối về chân lý và công lý, chân lý trong thông tin và công lý trong giáo luật, và tốt đẹp trong lời lẽ và ngôn từ. Ngài phán:

﴿وَتَمَّتۡ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدۡقٗا وَعَدۡلٗاۚ ﴾ [سورة الأنعام: 115]

{Lời phán Thượng Đế của Ngươi (Muhammad) hoàn hảo tuyệt đối về chân lý và công lý.} (Chương 6 – Al-An’am, câu 115).

﴿وَمَنۡ أَصۡدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثٗا ٨٧﴾ [سورة النساء: 87]

{Và ai thật hơn Allah về lời nói?} (Chương 4 – Annisa’, câu 87).

Ä  Chúng ta tin rằng Qur’an là lời phán của Allah I, Ngài đã phán bằng lời nói thực sự của Ngài cho Đại Thiên Thần Jibril u, rồi đại Thiên Thần Jibril u truyền xuống vào lòng của Thiên sứ Muhammad e như Ngài đã phán:

﴿قُلۡ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلۡقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلۡحَقِّ﴾ [سورة النحل: 102]

{Ngươi (Muhammad) hãy bảo họ: Ruh – Al-Qudus (Đại Thiên Thần Jibril) mang Nó (các câu Kinh Qur’an) xuống từ Thượng Đế của Ngươi bằng sự thật.} (Chương 16 – Annahl, câu 102).

﴿وَإِنَّهُۥ لَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ١٩٢ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلۡأَمِينُ ١٩٣ عَلَىٰ قَلۡبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلۡمُنذِرِينَ ١٩٤ بِلِسَانٍ عَرَبِيّٖ مُّبِينٖ ١٩٥﴾ [الشعراء: 192 - 195]

{Quả thật, Nó (Qur’an) do Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài ban xuống. Đại Thiên Thần Jibril đã mang Nó xuống, đặt vào quả tim của Ngươi (Muhammad) để Ngươi trở thành một Người báo trước, bằng tiếng Ả rập trong sáng rõ ràng.} (Chương 26 – Ash-Shu’ara’, câu 192 – 195).

Ä  Chúng ta tin rằng Allah I là Đấng Tối Cao trên tất cả mọi vạn vật bằng bản chất của Ngài và các thuộc tính của Ngài như Ngài đã phán:

﴿وَهُوَ ٱلۡعَلِيُّ ٱلۡعَظِيمُ ٢٥٥﴾ [سورة البقرة: 255]

{Ngài là Đấng Tối Cao, Đấng Vĩ Đại.} (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 255).

﴿وَهُوَ ٱلۡقَاهِرُ فَوۡقَ عِبَادِهِۦۚ وَهُوَ ٱلۡحَكِيمُ ٱلۡخَبِيرُ ١٨﴾ [سورة الأنعام: 18]

{Và Ngài là Đấng Tối Thượng ở bên trên các bầy tôi của Ngài, Ngài là Đấng rất mực Sáng suốt, Đấng Am tường mọi sự việc.} (Chương 6 – Al-an’am, câu 18).

Ä  Chúng ta tin Allah I như Ngài đã phán:

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٖ ثُمَّ ٱسۡتَوَىٰ عَلَى ٱلۡعَرۡشِۖ يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَۖ ﴾ [سورة يونس : 3]

{Quả thật, Thượng Đế của các ngươi là Allah, Đấng đã tạo các tầng trời và trái đất trong sáu ngày rồi lên an vị trên chiếc Ngai vương (Arsh) để điều hành và quản lý công việc.} (Chương 10 – Yunus, câu 3).

Allah I an vị trên Ngai Vương có nghĩa là Ngài ở bên trên chiếc Ngài Vương bằng thân thể thực sự của Ngài theo sự tối cao và vĩ đại của Ngài, sự an vị trên chiếc Ngai Vương của Ngài là theo cách riêng biệt của Ngài, không một ai biết được cách an vị của Ngài trên đó như thế nào ngoại trừ bản thân Ngài.

Ä  Chúng ta tin rằng Allah I tối cao bên trên các tạo vật của Ngài và Ngài an vị trên chiếc Ngai Vương của Ngài, Ngài biết tất cả mọi hoàn cảnh, tình trạng các tạo vật của Ngài, Ngài nghe hết lời nói của họ, Ngài nhìn thấy hết mọi hành động và từng cử chỉ của họ, Ngài kiểm soát và điều hành mọi hoạt động của tạo vật, Ngài nuôi dưỡng những kẻ nghèo, Ngài ban vương quyền cho ai Ngài muốn và lấy đi vương quyền từ kẻ nào Ngài muốn, Ngài nâng cao giá trị và vị thế cho ai Ngài muốn và hạ thấp người nào Ngài muốn, điều tốt lành đều từ Ngài và Ngài có quyền năng trên tất cả mọi thứ. Sự điều hành, quản lý, kiểm soát, chế ngự, chi phối,  nuôi dưỡng, ban phúc, giáng điều dữ, tất cả đều là thật, và Ngài luôn dõi và quan sát họ là sự thật và Ngài an vị trên chiếc Ngai Vương (Arsh) của Ngài là sự thật nhưng:

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١﴾ [سورة الشورى: 11]

{Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả và Ngài là Đấng nghe và thấy} (Chương 42 – Al-Shura, câu 11).

Ä  Chúng ta không nói giống như nhóm người Al-Hulu-liyah thuộc phái Al-Jahmiyah và những hệ phái khác rằng Allah I ở cùng với tạo vật của Ngài trên trái đất. Và chúng ta cho rằng ai nói như thế là Kafir (kẻ vô đức tin, không phải là người Muslim) hoặc là kẻ lệch lạc bởi vì người đó đã mô tả Allah I với những điều kém cỏi không hoàn hảo và không phải là thuộc tính tối cao và hoàn hảo tuyệt đối đích thực của Ngài.

Ä  Chúng ta tin theo những gì mà vị Thiên sứ của Allah e đã thông điệp rằng Allah I xuống tầng trời hạ giới vào lúc một phần ba còn lại của mỗi đêm:

((يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِى فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِى فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِى فَأَغْفِرَ لَهُ)) رواه البخاري ومسلم.

“Vào lúc một phần ba thời gian còn lại của mỗi đêm thì Thượng Đế của chúng ta, Đấng Tối Cao và Ân Phúc đều đi xuống tầng trời hạ giới và phán: Ai cầu nguyện TA, TA sẽ đáp lại lời cầu nguyện của y; ai xin TA điều gì, TA sẽ ban cho y điều đó; ai xin TA tha thứ, TA sẽ tha thứ cho y.” (Albukhari, Muslim).

Ä  Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao và Ân Phúc sẽ đến vào Ngày được hứa (Ngày Phục sinh) để phân loại giữa các bề tôi của Ngài như Ngài đã phán:

﴿كَلَّآۖ إِذَا دُكَّتِ ٱلۡأَرۡضُ دَكّٗا دَكّٗا ٢١ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلۡمَلَكُ صَفّٗا صَفّٗا ٢٢ وَجِاْيٓءَ يَوۡمَئِذِۢ بِجَهَنَّمَۚ يَوۡمَئِذٖ يَتَذَكَّرُ ٱلۡإِنسَٰنُ وَأَنَّىٰ لَهُ ٱلذِّكۡرَىٰ﴾ [سورة الفجر: 21 - 23]

{Nhưng không. Khi trái đất bị chấn động dữ dội. Và khi Thượng Đế của Ngươi đến và các Thiên thần đứng xếp thành hàng chỉnh tề. Và Ngày đó, Hỏa ngục được mang đến. Ngày đó, con người sẽ thức tỉnh nhưng sự thức tỉnh đó chỉ là vô ích.} (Chương 89 – Al-Fajr, câu 21 – 23).

Ä  Chúng ta tin Allah I như Ngài đã phán:

﴿فَعَّالٞ لِّمَا يُرِيدُ ١٦﴾ [سورة البروج: 16]

{(Ngài là) Đấng làm bất cứ thứ gì Ngài muốn.} (Chương 85 – Al-Buruj, câu 16).

Ä  Chúng ta tin rằng ý muốn của Allah I được chia thành hai dạng:

  • Dạng thứ nhất: Ý muốn mang tính qui luật của vũ trụ; có nghĩa là tất cả những gì xảy ra đều tuân theo ý của Ngài nhưng những điều đó không nhất thiết phải là những điều Ngài yêu thích, và đây là ý nghĩa về ý muốn của Ngài ở hai câu Kinh:

﴿وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقۡتَتَلُواْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفۡعَلُ مَا يُرِيدُ ٢٥٣﴾ [سورة البقرة: 253]

{Và nếu Allah muốn thì họ đã không chiến tranh lẫn nhau, tuy nhiên, Allah đã làm bất cứ điều gì Ngài muốn.} (Chương 2 – Albaqarah, câu 253).

﴿وَلَا يَنفَعُكُمۡ نُصۡحِيٓ إِنۡ أَرَدتُّ أَنۡ أَنصَحَ لَكُمۡ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغۡوِيَكُمۡۚ هُوَ رَبُّكُمۡ﴾ [سورة هود: 34]

{(Nuh bảo): Nếu ta muốn khuyên bảo các người điều tốt lành thì nó chẳng giúp ích gì được cho các người một khi Allah muốn bỏ mặc các người lệch lạc; vì Ngài là Thượng Đế của các người.} (Chương 11 – Hud, câu 34).

  • Dạng thứ hai: Ý muốn mang tính pháp lý; đó là những điều Allah I muốn nhưng không nhất thiết xảy ra và những điều trong ý muốn này không nhất thiết đều là những điều Ngài yêu thích, chẳng hạn như trong lời phán của Ngài:

﴿وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيۡكُمۡ﴾ [سورة النساء: 27]

{Allah muốn tha thứ cho các ngươi.} (Chương 4 – Annisa’, câu 27).

Ä  Chúng ta tin rằng ý muốn của Allah I dù ở dạng mang tính qui luật của vũ trụ hay ở dạng mang tính pháp lý thì đều được diễn ra theo sự sáng suốt và chí minh của Ngài. Tất cả mọi thứ mà Ngài định đoạt và an bài đều mang ý nghĩa và giá trị từ sự anh minh thông lãm của Ngài, dù chúng ta có cảm nhận được hoặc không cảm nhận được. Allah I phán:

﴿أَلَيۡسَ ٱللَّهُ بِأَحۡكَمِ ٱلۡحَٰكِمِينَ ٨﴾ [سورة التين: 8]

{Há Allah không là Đấng Thẩm Phán vô cùng Cao Minh hay sao?!} (Chương 95 – Attin, câu 8).

﴿وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ٥٠﴾ [سورة المائدة: 50]

{Và ai phân xử tốt hơn Allah cho đám người có đức tin?} (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 50).

Ä  Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao và Ân Phúc yêu thương những người Wali (ủng hộ và tuân thủ theo mệnh lệnh của Ngài) và họ yêu thương Ngài. Allah I phán:

﴿قُلۡ إِن كُنتُمۡ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحۡبِبۡكُمُ ٱللَّهُ﴾ [سورة آل عمران : 31]

{Hãy bảo họ (Muhammad!): “Nếu các người yêu thương Allah thì hãy tuân thủ mệnh lệnh của Ta rồi Allah sẽ yêu thương các người.} (Chương 3 – Ali-‘Imran, câu 31).

﴿وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴾ [سورة آل عمران: 146]

{Và Allah luôn yêu thương những người biết kiên nhẫn và chịu đựng.} (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 146).

﴿وَأَقۡسِطُوٓاْۖ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٩﴾ [سورة الحجرات : 9]

{Hãy giải hòa giữa hai nhóm một cách công bằng và vô tư. Quả thật, Allah yêu thương những người công bằng vô tư.} (Chương 49 – Al-Hujurat, câu 9).

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُحۡسِنِينَ ﴾ [سورة البقرة: 195]

{Quả thật, Allah luôn yêu thương những người ngoan đạo và đức hạnh luôn làm điều thiện tốt.} (Chương 2 – Albaqarah, câu 195).

Ä  Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao hài lòng với những việc làm, lời nói mà Ngài đã sắc lệnh và Ngài ghét những việc làm, lời nói mà Ngài đã nghiêm cấm. Ngài I phán:

﴿إِن تَكۡفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمۡۖ وَلَا يَرۡضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلۡكُفۡرَۖ وَإِن تَشۡكُرُواْ يَرۡضَهُ لَكُمۡۗ ﴾ [سورة الزمر: 7]

{Nếu các ngươi phủ nhận thì quả thật Allah không hề cần đến các ngươi nhưng Ngài không hài lòng với thái độ vong ân của đám bầy tôi của Ngài, còn nếu các ngươi tri ân Ngài thì Ngài sẽ hài lòng với các ngươi.} (Chương 39 – Azzumar, câu 7).

﴿وَلَٰكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنۢبِعَاثَهُمۡ فَثَبَّطَهُمۡ وَقِيلَ ٱقۡعُدُواْ مَعَ ٱلۡقَٰعِدِينَ ٤٦﴾ [سورة التوبة : 46]

{Nhưng Allah lại không thích việc chúng đi tham chiến; bởi thế, Ngài giữ chúng lại và phán: “Hãy ở lại nhà cùng với những người ở lại.”.} (Chương 9 – Attawbah, câu 46).

Ä  Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao hài lòng với những người có đức tin và làm việc thiện tốt và ngoan đạo, như Ngài I đã phán:

﴿رَّضِيَ ٱللَّهُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ عَنۡهُۚ ذَٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ رَبَّهُۥ ٨﴾ [سورة البينة : 8]

{Allah sẽ hài lòng về họ và họ sẽ toại nguyện về những gì Ngài ban cho. Đó là phần thưởng dành cho những ai kính sợ Thượng Đế của họ.} (Chương 98 – Al-Bayyinah, câu 8).

Ä  Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao phẫn nộ và nổi giận đối với ai đáng bị Ngài giận và phẫn nộ từ những người vô đức tin và những người khác họ; Ngài phán:

﴿وَيُعَذِّبَ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱلۡمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلۡمُشۡرِكِينَ وَٱلۡمُشۡرِكَٰتِ ٱلظَّآنِّينَ بِٱللَّهِ ظَنَّ ٱلسَّوۡءِۚ عَلَيۡهِمۡ دَآئِرَةُ ٱلسَّوۡءِۖ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِمۡ ٦﴾ [سورة الفتح: 6]

{Và để Ngài trừng phạt những tên giả tạo đức tin nam cũng như nữ, và những người thờ đa thần nam nữ, đã nghĩ xấu về Allah, đến lượt chúng phải đền tội; và chúng đón nhận cơn thịnh nộ của Allah} (Chương 48 – Alfath, câu 6).

﴿وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٦﴾ [سورة النحل: 106]

{Còn kẻ nào vỗ ngực tuyên bố không tin tưởng thì sẽ đón nhận cơn thịnh nộ và giận dữ của Allah và sẽ phải chịu một sự trừng phạt rất nặng.} (Chương 16 – Annahl, câu 106).

Ä  Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao có sắc diện và sắc diện của Ngài được mô tả bằng sự tối thượng, quyền uy như Ngài phán:

﴿وَيَبۡقَىٰ وَجۡهُ رَبِّكَ ذُو ٱلۡجَلَٰلِ وَٱلۡإِكۡرَامِ ٢٧﴾ [سورة الرحمن: 27]

{Và Sắc diện của Thượng Đế của Ngươi (Muhammad), Đấng Quyền uy và Quang Vinh vẫn còn mãi.} (Chương 55 – Arrahman, câu 27).

Ä  Chúng ta tin rằng Allah I có hai tay rất vĩ đại như Ngài phán:

﴿بَلۡ يَدَاهُ مَبۡسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيۡفَ يَشَآءُۚ﴾ [سورة المائدة: 64]

{Không như lời họ (Do thái) nói mà đích thực hai tay của Ngài đều mở rộng, Ngài chi dùng thiên lộc của Ngài như thế nào tùy ý Ngài.} (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 64).

﴿وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدۡرِهِۦ وَٱلۡأَرۡضُ جَمِيعٗا قَبۡضَتُهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ وَٱلسَّمَٰوَٰتُ مَطۡوِيَّٰتُۢ بِيَمِينِهِۦۚ سُبۡحَٰنَهُۥ وَتَعَٰلَىٰ عَمَّا يُشۡرِكُونَ ٦٧﴾ [سورة الزمر: 67]

{Và họ đánh giá Allah không đúng với bản chất và giá trị của Ngài. Vào Ngày Phục sinh toàn thể trái đất sẽ bị nắm trọn trong tay của Ngài và tất cả các tầng trời sẽ được cuộn lại trong Tay Phải của Ngài. Thật quang vinh và trong sạch cho Ngài! Ngài Tối Cao vượt hẳn điều mà họ đã qui rằng Ngài có những đối tác ngang vai.} (Chương 39 – Azzumar, câu 67).

Ä  Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao có đôi mắt thực sự như Ngài phán:

﴿وَٱصۡنَعِ ٱلۡفُلۡكَ بِأَعۡيُنِنَا وَوَحۡيِنَا وَلَا تُخَٰطِبۡنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِنَّهُم مُّغۡرَقُونَ ٣٧﴾ [سورة هود: 37]

{Và hãy đóng một chiếc tàu dưới mắt quan sát của TA (Allah) và tuân theo điều mặc khải của TA và chớ khiếu nại với TA giùm cho những kẻ làm điều sai quấy. Chắc chắn chúng sẽ bị nhấn chìm dưới nước (lụt).}  (Chương 11 – Hud, câu 37).

Thiên sứ của Allah e nói:

«حِجَابُهُ النُّورُ لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَ سُبُحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ» رواه مسلم.

“Bức màn ngăn cách (con người không thể nhìn thấy Allah) là ánh hào quang, nếu ánh hào quang của Ngài được mở ra thì (đôi mắt con người phàm tục) sẽ cháy (mù lòa); và gương mặt của Ngài thì tuyệt đẹp; và cái nhìn của Ngài bao trùm tất cả mọi tạo vật của Ngài.” (Muslim).

Tất cả phái Sunnah đều đồng thuận rằng Allah I có đôi mắt thực sự, điều này được thể hiện ở lời của Thiên sứ e khi Người nói về Dajjaal:

« إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ » رواه البخاري ومسلم.

“Quả thật hắn là tên một mắt còn Thượng Đế của các ngươi không phải một mắt” (Muslim).

Ä  Chúng ta tin nơi Allah I như Ngài đã phán:

﴿لَّا تُدۡرِكُهُ ٱلۡأَبۡصَٰرُ وَهُوَ يُدۡرِكُ ٱلۡأَبۡصَٰرَۖ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلۡخَبِيرُ ١٠٣﴾ [سورة الأنعام: 103]

{Không có cái nhìn nào bắt kịp được Ngài trong lúc Ngài bắt kịp tất cả mọi cái nhìn; bởi vì Ngài là Đấng Tinh Tế, Đấng Am Tường (mọi thứ).} (Chương 6 – Al-An’am, câu 103).

Ä  Chúng ta tin rằng vào Ngày Phục sinh những người có đức tin sẽ nhìn thấy Thượng Đế của họ, như Ngài đã phán:

﴿وُجُوهٞ يَوۡمَئِذٖ نَّاضِرَةٌ ٢٢ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٞ ٢٣ ﴾    [سورة القيامة: 22 ، 23]

{Ngày hôm đó, có những gương mặt sáng ngời nhìn ngắm Thượng Đế của họ trong niềm vui sướng.} (Chương 75 – Al-Qiyamah, câu 22, 23).

Ä  Chúng ta tin rằng không có bất cứ thứ gì có thể sánh được với Allah I và Allah I không giống bất cứ thứ gì trong tạo vật của Ngài, và mọi thuộc tính của Ngài đều hoàn hảo và tuyệt đối:

﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١﴾ [سورة الشورى: 11]

{Không có bất cứ thứ gì giống Ngài cả và Ngài là Đấng nghe và thấy.} (Chương 42 – Al-Shura, câu 11).

Ä  Chúng ta tin rằng Allah I không ngủ như Ngài phán:

﴿لَا تَأۡخُذُهُۥ سِنَةٞ وَلَا نَوۡمٞۚ ﴾ [سورة البقرة: 255]

{Ngài không buồn ngủ và cũng không ngủ.} (Chương 2 – Al-Baqarah, câu 255). Bởi vì Ngài là Đấng Bất Diệt và Toàn Năng.

Ä  Chúng ta tin rằng Allah I không bất công với bất cứ một ai bởi vì sự công bằng của Ngài là tuyệt đối và chúng ta tin rằng Ngài không lơ là và bỏ sót bất cứ việc làm cũng như hành động nào của các bề tôi của Ngài bởi vì sự giám sát của Ngài là trọn vẹn và sự bao quát của Ngài là tuyệt đối.

Ä  Chúng ta tin rằng không có bất cứ thứ gì có thể làm Allah I bất lực, dù là ở trên trời hay dưới đất, bởi vì kiến thức của Ngài là vô tận, sức mạnh của Ngài là vô biên.

﴿إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡ‍ًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ ٨٢﴾ [سورة يس: 82]

{Quả thật, bất cứ điều gì Ngài muốn thì chỉ cần Ngài nói hãy thành thì nó sẽ thành đúng theo ý của Ngài.} (Chương 36 – Ya-sin, câu 82).

Và chúng ta tin rằng Allah I không mệt mỏi và không cần đến sự nghỉ ngơi vì sức mạnh và quyền lực của Ngài là tuyệt đối như Ngài đã phán:

﴿وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَيۡنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٖ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٖ ٣٨﴾ [سورة ق: 38]

{Và quả thật, TA (Allah) đã tạo hóa các tầng trời và trái đất và mọi vạn vật giữa hai chúng trong sáu ngày và TA không hề mỏi mệt.} (chương 50 – Qaf, câu 38).

Ä  Chúng ta tin và khẳng định những gì mà Allah I đã khẳng định về bản thân Ngài hoặc những gì mà vị Thiên sứ của Ngài e đã khẳng định về Ngài từ các tên gọi, các thuộc tính của Ngài; nhưng chúng ta không so sánh và suy diễn. So sánh: là nói bằng tâm hay bằng chiếc lưỡi rằng các thuộc tính của Allah I giống với các thuộc tính của các tạo vật; suy diễn: là nói bằng tâm hay bằng chiếc lưỡi rằng các thuộc tính của Allah I như thế này thế nọ.

Ä  Chúng ta tin và phủ nhận tất cả những gì mà Allah I đã phủ nhận cho bản thân Ngài hoặc những gì mà vị Thiên sứ của Ngài e đã phủ nhận cho Ngài, và chúng ta tin rằng sự phủ nhận đó hàm chứa sự khẳng định tính hoàn hảo tuyệt đối của Ngài, và chúng ta im lặng đối với những gì mà Allah I và Thiên sứ của Ngài e im lặng.

Chúng ta thấy rằng đi theo cách này là nghĩa vụ bắt buộc đối với chúng ta, bởi vì những gì Allah I khẳng định về bản thân Ngài hay những gì Ngài phủ nhận cho bản thân Ngài chính là thông điệp mà Ngài muốn thông tin cho chúng ta biết về bản thân Ngài; và chắc chắn Ngài hiểu rõ về bản thân của chính mình hơn ai hết còn các bầy tôi của Ngài không thể hiểu hết các thuộc tính tối cao và tuyệt đối của Ngài. Và những gì mà Thiên sứ của Ngài e khẳng định hoặc phủ nhận về Ngài chính là thông điệp mà Người muốn thông tin cho chúng ta biết về Ngài, và dĩ nhiên Người là người am hiểu về Thượng Đế của Người nhất trong nhân loại và Người là người trung thực nhất và dùng ngôn từ rõ ràng nhất trong nhân loại.

Và trong lời phán của Allah I cũng như trong lời nói của Thiên sứ e đều mang kiến thức và sự hiểu biết hoàn hảo, trung thực, và rõ ràng. Bởi thế, không có lý do gì để ai đó không đón nhận.

f Tất cả những gì chúng ta nêu ra từ các thuộc tính của Allah e một cách tổng quát hay chi tiết, khẳng định hay phủ định, thì chúng ta đều dựa trên Kinh sách của Allah I (Qur’an) và Sunnah Nabi e của chúng ta, cũng như dựa trên những gì mà những người Salaf (bậc tiền bối trong thời Sahabah, Ta-bi’een) và những vị Imam chính trực sau họ đã đi.

Chúng ta thấy cần phải nêu ra các văn bản giáo lý từ Kinh Qur’an và Sunnah về vấn đề đó để nói lên bản chất đích thực của Allah Tối Cao, chúng ta phải tách mình khỏi sự suy diễn, bóp méo làm cho vấn đề trở nên khác đi với những gì mà Allah I và Thiên sứ của Ngài e mong muốn, chúng ta phải tách mình khỏi sự so sánh của những người đã so sánh một cách lệch lạc không nằm trong ý nghĩa của Allah I và Thiên sứ của Ngài e.

Và chúng ta biết một cách kiên định rằng những gì trong Kinh sách của Allah (Qur’an) hay trong Sunnah của Thiên sứ của Ngài là sự thật, cả hai không có bất cứ sự mâu thuẫn nào cả. Allah I phán:

﴿أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ٱلۡقُرۡءَانَۚ وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخۡتِلَٰفٗا كَثِيرٗا ٨٢﴾ [سورة النساء: 82]

{Tại sao chúng không chịu nghiền ngẫm về Qur’an? Nếu như từ một Đấng nào khác ngoài Allah thì chắc chắn chúng sẽ tìm thấy trong đó nhiều điều mâu thuẫn.} (Chương 4 – Annisa’, câu 82).

Không hề có sự mâu thuẫn trong các thông điệp của Allah I và Thiên sứ của Ngài e. Người nào cho rằng trong Qur’an hoặc Sunnah của Thiên sứ e có những điều mâu thuẫn hay giữa Qur’an và Sunnah có sự mâu thuẫn lẫn nhau thì quả thật đó là một ý niệm xấu và lệch lạc. Người đó phải sám hối với Allah I và rút bản thân mình ra khỏi điều đó ngay lập tức. Còn ai nghi ngờ rằng có điều mâu thuẫn trong Qur’an và Sunnah của Thiên sứ e hoặc có sự mẫu thuẫn giữa cả hai thì đó là bởi vì người đó ít hiểu biết hoặc chậm hiểu hoặc không chịu nghiền ngẫm. Người này phải tìm tòi, học hỏi kiến thức và năng nghiền ngẫm để hiểu ra điều chân lý; còn nếu chưa rõ thì người đó phải đưa sự việc đến người có kiến thức hiểu biết để người có kiến thức giúp y loại bỏ sự nghi ngờ và y hãy nói giống như những người có sự hiểu biết vững chắc đã nói:

﴿ءَامَنَّا بِهِۦ كُلّٞ مِّنۡ عِندِ رَبِّنَاۗ﴾ [سورة آل عمران: 7]

{Chúng tôi tin tưởng nó, toàn bộ của nó đều đến từ nơi Thượng Đế của chúng tôi.} (Chương 3 – Ali-Imran, câu 7).

Và người đó phải biết rằng quả thật Kinh sách của Allah I (Qur’an) và Sunnah của Thiên sứ e không hề có bất kỳ một sự mâu thuẫn nào.

 Tin nơi các Thiên Thần của Allah:

Ä  Chúng ta tin nơi các Thiên Thần của Allah I như Ngài đã phán về họ:

﴿عِبَادٞ مُّكۡرَمُونَ ٢٦ لَا يَسۡبِقُونَهُۥ بِٱلۡقَوۡلِ وَهُم بِأَمۡرِهِۦ يَعۡمَلُونَ ٢٧﴾ [سورة الأنبياء: 26، 27]

{Họ đều là những bề tôi vinh dự (của Ngài). Họ (các Thiên thần) không dám nói trước Ngài (một điều gì) mà họ chỉ luôn tuân thủ và hoàn toàn phục tùng theo mệnh lệnh của Ngài.} (Chương 21 – Al-Ambiya’, câu  26, 27).

Allah Tối Cao tạo họ ra là để họ thờ phượng Ngài và phụng mệnh Ngài như Ngài phán:

﴿وَمَنۡ عِندَهُۥ لَا يَسۡتَكۡبِرُونَ عَنۡ عِبَادَتِهِۦ وَلَا يَسۡتَحۡسِرُونَ ١٩ يُسَبِّحُونَ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفۡتُرُونَ ٢٠﴾ [سورة الأنبياء: 19، 20]

{Và các Thiên thần ở nơi Ngài đều không biết tự cao tự đại trong việc thờ phượng Ngài và họ cũng không hề biết mỏi mệt. Họ tán dương ca tụng Ngài ngày đêm một cách không ngừng nghỉ.} (Chương 21 – Al-Anbiya, câu 19, 20).

Allah I đã che mắt chúng ta không để cho chúng ta nhìn thấy các Thiên Thần. Tuy nhiên, thỉnh thoảng Ngài cũng để cho một số bề tôi của Ngài nhìn thấy họ. Quả thật, Thiên sứ của Allah e đã nhìn thấy đại Thiên Thần Jibril u hiện nguyên hình trạng của ngài với sáu trăm chiếc cánh che cả bầu trời; đại Thiên Thần Jibril u hóa thân thành hình dạng người phàm đến báo tin mừng cho Maryam (Maria), ngài nói chuyện trực tiếp với bà và bà nói chuyện vời ngài; đại Thiên thần Jibril u đến gặp Thiên sứ của Allah e lúc Người đang ngồi cùng với các vị Sahabah, ngài đến dưới hình hài một người đàn ông trong y phục trắng tinh với mái tóc đen mun, không có dấu vết của người lữ hành và không được ai quen biết, ngài đến ngồi áp sát đầu gối của mình với đầu gối của Thiên sứ e, hai tay đặt lên đùi và nói chuyện trực tiếp với Thiên sứ e và Thiên sứ e nói chuyện với ngài, sau đó Thiên sứ e nói cho các vị Sahabah biết rằng người đàn ông đó chính là đại Thiên Thần Jibril u.

Ä  Chúng ta tin rằng các Thiên Thần được giao phó các công việc nhất định: Đại Thiên Thần Jibril u được giao phó công việc truyền những lời mặc khải từ nơi Allah I xuống cho các vị Thiên sứ và các vị Nabi, Thiên Thần Mi-ka-il được giao công việc trông coi mưa và cây cối, Thiên Thần Isra-fil được giao công việc thổi còi cho giờ khắc Tận thế và Phục sinh, Malak Al-Mawt (Thiên thần chết) được giao công việc rút các linh hồn của con người khi đã đến thời hạn phải lìa trần, có Thiên Thần được giao công việc cai quản núi non, có Thiên Thần được giao công việc cai quản Hỏa Ngục, có những Thiên Thần được giao công việc dang những chiếc cánh để bảo vệ những dạ con, có những Thiên Thần được giao công việc bảo vệ con cháu của Adam (con người), có những Thiên Thần được giao công việc ghi chép các việc làm tốt và xấu của con người và mỗi một con người sẽ có hai vị Thiên Thần ở bên phải và bên trái như Allah I đã phán:

﴿إِذۡ يَتَلَقَّى ٱلۡمُتَلَقِّيَانِ عَنِ ٱلۡيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٞ ١٧ مَّا يَلۡفِظُ مِن قَوۡلٍ إِلَّا لَدَيۡهِ رَقِيبٌ عَتِيدٞ ١٨ ﴾ [سورة ق: 17 - 18]

{Và khi hai vị thiên thần ngồi xuống ghi chép bên phải và bên trái thì không một lời nào y (con người) thốt ra mà hai vị thiên thần theo dõi này lại không sẵn sàng ghi chép.} (Chương 50 – Qaf, câu 17, 18).

Có các Thiên thần được giao công việc chất vấn người chết trong cõi mộ sau khi vừa tới nơi (sau khi được chôn cất). Hai vị Thiên thần sẽ đến hỏi y ba điều: về Thượng của y, tôn giáo của y và vị Nabi của y; nhưng chỉ có những ai có đức tin thực sự mới có thể trả lời thông thạo ba câu hỏi này như Allah I đã phán:

﴿يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلۡقَوۡلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِۖ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّٰلِمِينَۚ وَيَفۡعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ ٢٧﴾ [سورة إبراهيم: 27]

{Allah làm vững chắc lời nói của những người có đức tin trên cõi đời này và ở Đời Sau và Allah sẽ bỏ mặc những kẻ làm điều sai quấy đi lạc (khiến chúng không nói được), và Allah làm bất cứ điều gì Ngài muốn.} (Chương 14 – Ibrahim, câu 27).

Có những Thiên Thần được giao công việc đón tiếp cư dân Thiên Đàng như Allah I phán:

﴿وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ يَدۡخُلُونَ عَلَيۡهِم مِّن كُلِّ بَابٖ ٢٣ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُم بِمَا صَبَرۡتُمۡۚ فَنِعۡمَ عُقۡبَى ٱلدَّارِ ٢٤ ﴾  [سورة الرعد: 23، 24]

{Và các thiên thần vào chào đón họ từ mỗi cánh cổng: Chào an lành đến quí vị về những điều mà quí vị đã kiên nhẫn chịu đựng. Bởi thế, đây là Ngôi nhà cuối cùng thật hạnh phúc của quí vị!} (Chương 13 – Ar-rad, câu 23, 24).

Quả thật, Thiên sứ của Allah e đã cho chúng ta biết rằng ngôi nhà Al-Ma’mour ở trên trời, cứ mỗi ngày có 70 ngàn Thiên Thần đi vào – có lời Hadith nói rằng đi vào để dâng lễ nguyện Salah trong đó – nhưng không quay trở lại lần hai (có nghĩa là mỗi ngày đều có 70 ngàn Thiên thần đi vào, nhưng hôm sau là 70 ngàn Thiên Thần khác, cứ như vậy).

 Đức tin nơi các Kinh sách của Allah:

Ä  Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao đã gởi xuống cho các vị Thiên sứ của Ngài các Kinh sách để làm bằng chứng khởi tố và bằng chứng biện hộ cho hai loài (Jinn và loài người) và để dạy họ sự khôn ngoan và để thanh lọc họ.

Ä  Chúng ta tin rằng Allah I đã ban xuống cho mỗi vị Thiên sứ một Kinh sách như Ngài phán:

﴿لَقَدۡ أَرۡسَلۡنَا رُسُلَنَا بِٱلۡبَيِّنَٰتِ وَأَنزَلۡنَا مَعَهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلۡقِسۡطِۖ﴾ [سورة الحديد: 25]

{Quả thật, TA (Allah) đã cử các Sứ giả của TA đến với những Bằng chứng rõ rệt và đã ban xuống cùng với họ Kinh sách và chiếc Cân (công lý)} (Chương 57 – Al-Hadid, câu 25).

 Chúng ta biết các Kinh sách này:

·         Kinh Tawrah (Kinh Cựu ước): Là Kinh sách được Allah I ban xuống cho Nabi Musa (Moses) u. Đây là một trong những Kinh sách linh thiếng nhất của dân Isra-il (Israel). Allah I phán:

﴿إِنَّآ أَنزَلۡنَا ٱلتَّوۡرَىٰةَ فِيهَا هُدٗى وَنُورٞۚ  يَحۡكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسۡلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّٰنِيُّونَ وَٱلۡأَحۡبَارُ بِمَا ٱسۡتُحۡفِظُواْ مِن كِتَٰبِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ عَلَيۡهِ شُهَدَآءَۚ﴾ [سورة المائدة: 44]

{Quả thật, TA (Allah) đã ban xuống Kinh Tawrah trong đó là sự chỉ đạo và ánh sáng. Các vị Nabi, những người thần phục Allah đã dùng nó để phân xử cho những người Do thái, những người tiến sĩ Do thái và các thầy tu Do thái về những gì mà họ đã gìn giữ từ Kinh sách của Allah, và họ là những người minh chứng cho nó.} (Chương 4 – Al-Ma-idah, câu 44).

·         Kinh Injil (Kinh Tân ước): Là Kinh sách được Allah I ban xuống cho Nabi Ysa (Jesus – Giê-su) u. Đây là Kinh sách chứng thực lại những điều trong Kinh Tawrah như Allah I đã phán:

﴿وَءَاتَيۡنَٰهُ ٱلۡإِنجِيلَ فِيهِ هُدٗى وَنُورٞ وَمُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَهُدٗى وَمَوۡعِظَةٗ لِّلۡمُتَّقِينَ ٤٦ ﴾ [سورة المائدة: 46]

{Và TA đã ban cho y (Nabi Ysa) Kinh Injil (Tân ước) trong đó là sự chỉ đạo và ánh sáng, là sự chứng thực lại những điều đã có trước trong Kinh Tawrah. Quả thật, Kinh Injil vừa là một sự chỉ đạo vừa là một lời khuyên dạy cho những người ngoan đạo biết sợ Allah.} (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 46).

﴿وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعۡضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيۡكُمۡۚ ﴾ [سورة آل عمران: 50]

{Và giải tỏa một số những giới cấm đã ràng buộc các ngươi trước đây.} (Chương 3 – Ali-Imran, câu 50).

 Kinh Zabur (Sách Thánh thi): Là Kinh sách được Allah I ban xuống cho Nabi Dawood u.

 Kinh Suhuf của Ibrahim u và Musa u

 Kinh Qur’an: Là Kinh sách được Allah I ban xuống cho vị Nabi của Ngài, Muhammad, vị Nabi cuối cùng. Qur’an là Kinh sách như Allah I đã phán:

﴿شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ﴾ [سورة البقرة: 185].

{Tháng Ramadan là tháng mà Kinh Qur’an được ban xuống làm Chỉ đạo cho nhân loại và mang bằng chứng rõ rệt về sự Chỉ đạo và Tiêu chuẩn phân biệt phúc tội.} (Chương 2 – Albaqarah, câu 185).

﴿وَأَنزَلۡنَآ إِلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ بِٱلۡحَقِّ مُصَدِّقٗا لِّمَا بَيۡنَ يَدَيۡهِ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمُهَيۡمِنًا عَلَيۡهِۖ ﴾ [سورة المائدة: 48]

{Và TA đã ban cho Ngươi (Muhammad) Kinh sách bằng sự thật, xác nhận lại các điều mặc khải trong các Kinh sách trước và giữ gìn chúng được nguyên vẹn.} (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 48).

Allah I xóa bỏ tất cả các Kinh sách trước và lấy Qur’an thay thế cho tất cả, và Ngài sẽ là Đấng bảo tồn và giữ cho Nó không bị bóp méo sửa đổi như Ngài đã phán:

﴿إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩ ﴾ [سورة الحجر:9]

{Quả thật, TA (Allah) đã ban lời nhắc nhở (Qur’an) xuống và TA sẽ luôn bảo quản Nó.} (Chương 15 – Al-Hijr, câu 9).

Bởi lẽ, Qur’an sẽ mãi còn là nhân chứng cho tất cả loài người cho đến Ngày Phục sinh; còn những Kinh sách trước đó thì chỉ dành cho một giai đoạn nhất định, mỗi Kinh sách đó chỉ tồn tại cho đến khi một cái khác được ban xuống để xóa bỏ nó. Và những Kinh sách trước đã có sự bóp méo, sửa đổi và thêm bớt bởi vì đã không được sự bảo quản từ nơi Allah I.

﴿مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلۡكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِۦ﴾ [سورة النساء: 46]

{Trong số những người Do thái, có một số đã cố ý làm sai lệch ý nghĩa của những lời phán.} (Chương 4 – Annisa’, câu 46).

﴿فَوَيۡلٞ لِّلَّذِينَ يَكۡتُبُونَ ٱلۡكِتَٰبَ بِأَيۡدِيهِمۡ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشۡتَرُواْ بِهِۦ ثَمَنٗا قَلِيلٗاۖ فَوَيۡلٞ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتۡ أَيۡدِيهِمۡ وَوَيۡلٞ لَّهُم مِّمَّا يَكۡسِبُونَ ٧٩ ﴾ [سورة البقرة: 79]

{Bởi thế, thật thảm hại cho những kẻ đã tự tay mình viết Kinh sách rồi bảo rằng đó là Kinh sách do Allah ban xuống hầu mang nó đi bán với một giá ít ỏi. Do đó, thật là thảm hại cho chúng về những điều mà chúng đã viết ra bằng chính tôi tay của chúng và thật thảm hại thay cho cái lợi lộc mà chúng kiếm được từ việc làm đó.} (Chương 2 – Albaqarah, câu 79).

﴿قُلۡ مَنۡ أَنزَلَ ٱلۡكِتَٰبَ ٱلَّذِي جَآءَ بِهِۦ مُوسَىٰ نُورٗا وَهُدٗى لِّلنَّاسِۖ تَجۡعَلُونَهُۥ قَرَاطِيسَ تُبۡدُونَهَا وَتُخۡفُونَ كَثِيرٗاۖ﴾ [سورة الأنعام: 91]

{Hãy bảo họ: “Thế ai ban Kinh sách mà Musa (Moses) đã mang đến như một ánh sáng và như một chỉ đạo cho nhân loại? (Kinh sách) mà các người trình bày một phần trên các miếng da thuộc nhưng lại giấu đi nhiều phần khác.} (Chương 6 – Al-An’am, câu 91).

﴿وَإِنَّ مِنۡهُمۡ لَفَرِيقٗا يَلۡوُۥنَ أَلۡسِنَتَهُم بِٱلۡكِتَٰبِ لِتَحۡسَبُوهُ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنۡ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبَ وَهُمۡ يَعۡلَمُونَ ٧٨ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤۡتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحُكۡمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادٗا لِّي مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِن كُونُواْ رَبَّٰنِيِّ‍ۧنَ بِمَا كُنتُمۡ تُعَلِّمُونَ ٱلۡكِتَٰبَ وَبِمَا كُنتُمۡ تَدۡرُسُونَ ٧٩﴾ [سورة آل عمران: 78 ، 79]

{Và quả thật, một thành phần của họ đã bóp méo Kinh sách với miệng lưỡi của họ làm cho các ngươi tưởng lầm đó là điều nằm trong Kinh sách nhưng thực chất là không phải trong Kính sách, và họ đã bảo đó là điều do Allah ban xuống nhưng thực chất đó không phải là điều do Allah ban xuống, họ đã nói dối và đổ thừa cho Allah trong lúc họ biết rõ điều đó. (Này hỡi người!) nếu ngươi gặp điều lành thì đó là do Allah ban cho. Ngược lại, nếu ngươi gặp điều dữ thì đó là tự mình làm ra. Và TA chỉ cử Người (Muhammad) làm một sứ giả (để mang Thông Điệp) đến cho nhân loại. Và Allah đủ làm một Nhân chứng.} (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 78, 79).

﴿يَٰٓأَهۡلَ ٱلۡكِتَٰبِ قَدۡ جَآءَكُمۡ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمۡ كَثِيرٗا مِّمَّا كُنتُمۡ تُخۡفُونَ مِنَ ٱلۡكِتَٰبِ﴾ [سورةالمائدة: 15]

{Hỡi người dân Kinh sách! Quả thật, Sứ giả (Muhammad) của TA đến gặp các ngươi trình bày rõ cho các ngươi nhiều điều mà các ngươi đã từng giấu giếm trong Kinh sách của các ngươi.} (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 15).

﴿لَّقَدۡ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلۡمَسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَۚ﴾ [سورةالمائدة: 17]

{Chắc chắn là không có đức tin đối với những ai nói rằng Allah là Giê-su (Nabi Ysa) con trai của Maryam (Maria).} (Chương 5 – Al-Ma-idah, câu 17).

 Đức tin nơi các vị Thiên sứ của Allah:

Ä  Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao đã cử phái đến với nhân loại các vị Thiên sứ như Ngài e đã phán:

﴿رُّسُلٗا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمٗا ١٦٥﴾ [سورة النساء: 165]

{Các vị sứ giả, họ vừa là những người báo tin lành vừa là những người cảnh báo để nhân loại không còn có lý do khiếu nại với Allah sau khi các vị sứ giả được phái đến. Và Allah là Đấng Toàn năng và vô cùng Sáng suốt.} (Chương 4 – Annisa, câu 165).

Ä  Chúng ta tin rằng vị Thiên sứ đầu tiên được cử phái đến là Nuh (Noah) u và vị cuối cùng là Muhammad e. Allah I phán:

﴿إِنَّآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ كَمَآ أَوۡحَيۡنَآ إِلَىٰ نُوحٖ وَٱلنَّبِيِّ‍ۧنَ مِنۢ بَعۡدِهِۦۚ﴾ [سورة النساء: 163]

{Quả thật, TA (Allah) đã mặc khải cho Ngươi (Muhammad!) giống như TA đã mặc khải cho Nuh và các Nabi sau Y.} (Chương 4 – Annisa, câu 163).

﴿مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٖ مِّن رِّجَالِكُمۡ وَلَٰكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّ‍ۧنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا ٤﴾ [سورة  الأحزاب: 40]

{Muhammad không phải là người cha của một ai trong số đàn ông các ngươi, mà Y chính là Thiên sứ của Allah và là vị Nabi cuối cùng trong các vị Nabi. Và Allah là Đấng Am tường mọi sự việc.} (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 40).

Ä  Chúng ta tin rằng những vị tốt đẹp và phúc đức nhất trong các vị Thiên sứ là các vị: đầu tiên là Muhammad e, kế đến là theo thứ tự Ibrahim (Abraham) u, Musa (Moses) u, Nuh (Noah) u, rồi đến Ysa (Jesus) u con trai của Maryam (Maria). Những vị này là những vị được nhắc đến tên của họ một cách riêng biệt trong lời phán của Allah I:

﴿وَإِذۡ أَخَذۡنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّ‍ۧنَ مِيثَٰقَهُمۡ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٖ وَإِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبۡنِ مَرۡيَمَۖ وَأَخَذۡنَا مِنۡهُم مِّيثَٰقًا غَلِيظٗا ٧﴾ [سورة الأحزاب : 7]

{Và khi TA đã nhận lời giao ước từ các Nabi và từ Ngươi (Muhammad) và từ Nuh, Ibrahim, Musa và Ysa, con trai của Maryam, và TA đã nhận từ nơi họ lời giao ước thật nặng nề.} (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 7).

Ä  Chúng ta tin rằng hệ thống giáo lý của Thiên sứ Muhammad e chứa đựng các giá trị từ các hệ thống giáo lý của các vị Thiên sứ được nêu danh một cách đặc biệt này như lời phán của Allah I:

﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ﴾ [سورة الشورى: 13]

{Ngài đã qui định cho các ngươi tôn giáo mà Ngài đã truyền xuống cho Nuh và tôn giáo mà TA đã mặc khải cho Ngươi (Muhammad) cũng là những gì TA đã truyền cho Ibrahim, Musa và Isa. Hãy giữ vững tôn giáo và chớ chia rẽ trong đó.} (Chương 42 – Ash-Shura, câu 13).

Ä  Chúng ta tin rằng tất cả các vị Thiên sứ đều là người phàm, họ không có bất cứ đặc tính nào của Rububiyah (tức không có bất cứ đặc điểm nào của thần thánh và Thiên Chúa). Allah I phán về lời nói của Nuh u:

﴿وَلَآ أَقُولُ لَكُمۡ عِندِي خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكٞ﴾ [سورة هود: 31]

{Và ta đã không bảo các người rằng ta có được các kho tàng của Allah, ta không biết được điều vô hình và ta cũng không bảo mình là một Thiên thần.} (Chương 11 – Hud, câu 31).

Allah I ra lệnh cho Thiên sứ Muhammad e nói:

﴿قُل لَّآ أَقُولُ لَكُمۡ عِندِي خَزَآئِنُ ٱللَّهِ وَلَآ أَعۡلَمُ ٱلۡغَيۡبَ وَلَآ أَقُولُ لَكُمۡ إِنِّي مَلَكٌۖ ﴾ [سورة الأنعام: 50]

{Hãy bảo họ (Muhammad!): Ta không hề nói với các người rằng ta giữ kho tàng của Allah, ta khồng hề biết điều vô hình và ta cũng không hề nói với các người rằng ta là Thiên Thần.} (Chương 6 – Al-An’am, câu 50).

﴿قُل لَّآ أَمۡلِكُ لِنَفۡسِي نَفۡعٗا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُۚ﴾ [سورة الأعراف: 188]

{Hãy bảo họ (Muhammad): “Ta không có quyền quyết định điều lợi hoặc điều hại cho chính bản thân ta trừ phi điều nào Allah muốn.} (Chương 7 – Al’Araf, câu 188).

﴿قُلۡ إِنِّي لَآ أَمۡلِكُ لَكُمۡ ضَرّٗا وَلَا رَشَدٗا ٢١ قُلۡ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدٞ وَلَنۡ أَجِدَ مِن دُونِهِۦ مُلۡتَحَدًا ٢٢﴾ [سورة الجن: 21 ، 22]

{Hãy bảo chúng (Muhammad!): “Quả thật, ta không có quyền năng gieo điều dữ cho các người và cũng không có quyền năng hướng các người theo Chân lý”. Hãy bảo chúng (Muhammad!): “Quả thật, không một ai có thể cứu được ta khỏi sự trừng phạt của Allah nếu ta bất tuân Ngài, và ngoài Ngài, ta không bao giờ có thể tìm được một chỗ nương thân và trú ẩn an toàn nào khác.} (Chương 72 – Al-Jinn, câu 21, 22).

Ä  Chúng ta tin rằng các vị Thiên sứ của Allah – cầu xin Allah I ban bằng an và phúc lành cho họ – đều là các bề tôi của Ngài, họ được nâng lên tầm địa vị cao quý là do Allah I giao phó sứ mạng thiêng liêng cho họ, họ được mô tả là những người ngoan đạo nhất trong các bề tôi của Ngài và họ là những người được Allah I khen ngợi. Allah I phán về Nuh u:

﴿ذُرِّيَّةَ مَنۡ حَمَلۡنَا مَعَ نُوحٍۚ إِنَّهُۥ كَانَ عَبۡدٗا شَكُورٗا ٣﴾ [سورة الإسراء: 3]

{Hỡi con cháu của những người mà TA (Allah) chở cùng với Nuh (trên chiếc thuyền)! Quả thật, Y (Nuh) là một người bề tôi biết ơn.} (Chương 17 – Al-Isra, câu 3).

Allah I phán về vị Thiên sứ của cuối cùng Muhammad e:

﴿تَبَارَكَ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلۡفُرۡقَانَ عَلَىٰ عَبۡدِهِۦ لِيَكُونَ لِلۡعَٰلَمِينَ نَذِيرًا ١﴾ [سورة الفرقان: 1]

{Phúc thay Đấng (Allah) đã ban Tiêu chuẩn (phân biệt phúc và tội) xuống cho người bề tôi trung thành và tận tụy của Ngài (Muhammad) để Y trở thành một vị cảnh báo cho muôn loài (Loài người và Jinn).} (Chương 25 – Al-Furqan, câu 1).

Allah I phán về các vị Thiên sứ khác – cầu xin Allah I ban bằng an và phúc lành cho họ –:

﴿وَٱذۡكُرۡ عِبَٰدَنَآ إِبۡرَٰهِيمَ وَإِسۡحَٰقَ وَيَعۡقُوبَ أُوْلِي ٱلۡأَيۡدِي وَٱلۡأَبۡصَٰرِ ٤٥﴾ [سورة ص: 45]

{Và hãy nhớ đến những người bề tôi Ibrahim (Abraham), Ishaq (Isaac) và Ya’qub (Jacob) của TA. Họ là những người kiên cường và nhìn thấu sự việc.} (Chương 38 – Sad, câu 45).

﴿وَٱذۡكُرۡ عَبۡدَنَا دَاوُۥدَ ذَا ٱلۡأَيۡدِۖ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ١٧﴾ [سورة  ص: 17]

{Và hãy nhớ đến người bề tôi của TA Dawood (David), một con người kiên cường. Quả thật, Y hằng quay về (sám hối với Allah).} (Chương 38 – Sad, câu 17).

﴿وَوَهَبۡنَا لِدَاوُۥدَ سُلَيۡمَٰنَۚ نِعۡمَ ٱلۡعَبۡدُ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ ٣٠﴾ [سورة  ص: 30]

{Và TA đã ban cho Dawood (David) đứa con trai Sulayman (Solomon), một người bề tôi ưu hạng của TA bởi vì Y hằng quay về sám hối với TA.} (Chương 38 – Sad, câu 30).

Allah I phán về Ysa (Jesus) u con trai của Maryam:

﴿إِنۡ هُوَ إِلَّا عَبۡدٌ أَنۡعَمۡنَا عَلَيۡهِ وَجَعَلۡنَٰهُ مَثَلٗا لِّبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٥٩﴾ [سورة الزخرف: 59]

{Y (Ysa) chỉ là một người bề tôi. TA (Allah) ban ân cho Y và lấy Y làm một tấm gương cho con cháu của Isra-il (Israel).} (Chương 43 – Azzukhruf, câu 59).

Ä  Chúng ta tin rằng Allah Tối Cao đã kết thúc các bức Thông Điệp của Ngài cũng như kết thúc việc cử phái các vị Thiên sứ đến bởi bức Thông Điệp mà Muhammad e mang đến; và Ngài cử phái Người đến cho toàn nhân loại. Ngài phán:

﴿قُلۡ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيۡكُمۡ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُۥ مُلۡكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ يُحۡيِۦ وَيُمِيتُۖ فَ‍َٔامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلۡأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَٰتِهِۦ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ١٥٨﴾ [سورة الأعراف: 158]

{Hãy bảo: “Này hỡi nhân loại! Quả thật, Ta là Sứ giả của Allah được cử phái đến cho tất cả các người; Allah là Đấng điều hành và chế ngự các tầng trời và trái đất, không có Thượng Đế đích thực nào khác ngoài Ngài, Ngài là Đấng làm cho sống và làm cho chết”. Bởi thế, các người hãy tin tưởng nơi Allah và Sứ giả của Ngài, một vị Nabi mù chữ đã tin tưởng Allah và các lời phán của Ngài. Hãy tuân theo Y, mong rằng các ngươi sẽ được hướng dẫn đúng đường.} (Chương 7 – Al’Araf, câu 158).

Ä  Chúng ta tin rằng hệ thống giáo lý của Thiên sứ Muhammad e là Islam được Allah I hài lòng và lấy làm tôn giáo cho các bề tôi của Ngài, và rằng Allah I không chấp nhận bất kỳ tôn giáo nào khác như Ngài đã phán:

﴿إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلۡإِسۡلَٰمُۗ ﴾ [سورة آل عمران: 19]

{Quả thật, tôn giáo đích thực đối với Allah chỉ có Islam.} (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 19).

﴿ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗاۚ ﴾ [سورة المائدة: 3]

{Ngày hôm nay TA (Allah) đã hoàn chỉnh cho các ngươi tôn giáo của các ngươi; TA cũng đã hoàn tất ân huệ của TA cho các ngươi và TA đã hài lòng lấy Islam làm tôn giáo cho các ngươi.} (Chương 5 – Al-Ma’idah, câu 3).

﴿وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥ ﴾ [سورة آل عمران:85 ]

{Và ai tìm kiếm một tôn giáo nào khác ngoài tôn giáo Islam thì tôn giáo đó của y sẽ không được chấp nhận và vào Ngày Sau y sẽ là đồng bọn của những người thua thiệt.} (Chương 3 – Ali ‘Imran, câu 85).

·         Chúng ta quan niệm rằng ai khẳng định rằng có những tôn giáo khác ngoài Islam được chấp nhận nơi Allah I Tối Cao từ Do thái hoặc Thiên chúa hoặc các tôn giáo khác thì người đó là Kafir (vô đức tin) cần phải sám hối, nếu y sám hối thì là người Muslim còn không thì y sẽ bị giết do sự bỏ đạo bởi vì y đã phủ nhận Qur’an.

·         Chúng ta cho rằng ai phủ nhận bức Thông Điệp của Muhammad e không phải là bức Thông Điệp đến với toàn thể nhân loại thì quả thật người đó đã phủ nhận toàn thể các vị Thiên sứ, ngay cả khi người đó khẳng định rằng mình tin tưởng vị Thiên sứ của y và đi theo y. Allah I phán:

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكۡفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيۡنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَيَقُولُونَ نُؤۡمِنُ بِبَعۡضٖ وَنَكۡفُرُ بِبَعۡضٖ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيۡنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا ١٥٠ أُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ حَقّٗاۚ وَأَعۡتَدۡنَا لِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٗا مُّهِينٗا ١٥١﴾ [سورة النساء : 150 - 152]

{Quả thật, những ai phủ nhận Allah và các Sứ giả của Ngài, và họ muốn chia rẽ giữa Allah và các Sứ giả của Ngài. Họ nói: Chúng tôi tin tưởng một số Sứ giả và phủ nhận một số khác. Và họ muốn cho một lối đi ở chính giữa cái đó. Họ đích thực là những kẻ phản nghịch và TA (Allah) đã chuẩn bị cho những kẻ vô đức tin một sự trừng phạt nhục nhã.} (Chương 4 – Annisa’, câu 150 - 152).

Ä  Chúng ta tin rằng sau Thiên sứ Muhammad e sẽ không có vị Thiên sứ hay vị Nabi nào được cứ phái đến nữa, và ai tự nhận mình mang sứ mạng Nabi sau Người hoặc tin vào kẻ đã tự nhận mình mang sứ mạng Nabi đó thì y là Kafir (vô đức tin) bởi vì y đã phủ nhận Allah I và Thiên sứ của Ngài e và phủ nhận điều được các tín đồ Muslim thống nhất (Ijma’).

Ä  Chúng ta tin rằng Thiên sứ của Allah, Muhammad e, có những vị Khalif (vị kế thừa quyền trông coi cộng đồng tín đồ theo giáo lý của Islam) trung trực trông coi và lãnh đạo các tín đồ Muslim theo giáo lý và Sunnah của Người. Những người đáng kế thừa quyền này nhất là Abu Bakr Assiddeeq, kế đến là Umar Bin Al-Khattaab, sau đó là Uthman Bin Affaan và kế đến là Ali Bin Abu Talib (cầu xin Allah hài lòng về họ).

Các vị Sahabah được bổ nhiệm làm Khalif dựa theo mức độ ân phúc và đạo hạnh của họ. Và Allah I luôn là Đấng Sáng suốt và Anh minh trong việc lựa chọn một người tốt đẹp nhất và đủ phẩm chất đạo đức trong một giai đoạn và các vị Sahabah này là những vị tốt nhất trong giai đoạn đó trong việc thừa kế chức vụ Khalif.

·         Chúng ta tin rằng ân phúc và sự tốt đẹp của những vị Sahabah này có thể vượt trội hơn những vị khác nhưng không hẳn là tất cả mọi mặt, bởi vì giữa các vị Sahabah y không có sự phân ranh cao thấp và hơn kém tuyệt đối, chắc chắn người này tốt hơn người kia ở mặt này nhưng lại kém hơn người kia ở mặt khác bởi vì ân phúc và sự tốt đẹp có nhiều dạng khác nhau chứ không phải chỉ có một dạng duy nhất.

·         Chúng ta tin rằng cộng đồng này (cộng đồng tín đồ của Muhammad e) là cộng đồng tốt nhất và ân phúc nhất so với các cộng đồng khác. Họ là cộng đồng được Allah I lựa chọn làm đại diện gương mẫu cho nhân loại như Ngài đã phán:

﴿كُنتُمۡ خَيۡرَ أُمَّةٍ أُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَتُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِۗ ﴾ [سورة آل عمران : 110]

{Các ngươi (những người có đức tin) là một cộng đồng được gầy dựng để làm gương cho nhân loại: Các ngươi hãy kêu gọi làm việc tốt và ngăn cản làm việc xấu và các ngươi tin tưởng nơi Allah.} (Chương 3 – Ali – ‘Imran, câu 110).

·         Chúng ta tin rằng những người tốt nhất trong cộng đồng này (cộng đồng tín đồ của Muhammad e) là các vị Sahabah y, kế đến là những người Ta-bi’een (những người tiếp theo sau Sahabah y), kế đến là những người tiếp theo sau Ta-bi’een. Và vẫn luôn có một nhóm người trong cộng đồng này đi trên chân lý một cách công khai, không ai trong những người trái biệt với họ có thể hãm hại được họ hoặc có thể ngăn họ chùn bước trên con đường chân lý ngoại trừ những gì được Allah I định đoạt và an bài.

·         Chúng ta quan niệm rằng những điều Fitnah (sự xung đột, bất đồng và xích mích) xảy ra giữa các vị Sahabah y là xuất phát từ sự nỗ lực nghiên cứu để tìm lẽ đúng chứ không phải từ sự hận thù, chia rẽ và phá hoại tôn giáo. Bởi thế, ai trong số họ đạt đến cái đúng thì người đó được hai ân phước còn ai trong số họ bị sai thì người đó sẽ được một ân phước và những sai sót của họ được xí xóa và tha thứ. Chúng ta nhận thấy rằng cần phải dừng lại việc nêu ra những khuyết điểm ở nơi họ mà chỉ nên nêu ra những mặt tốt của họ để chúng ta ca ngợi và kính trọng họ; chúng ta cần phải thanh lọc trái tim của chúng ta khỏi sự khinh thường, soi mói bất cứ ai trong số họ, bởi vì Allah I đã phán:

﴿وَمَا لَكُمۡ أَلَّا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِۚ لَا يَسۡتَوِي مِنكُم مَّنۡ أَنفَقَ مِن قَبۡلِ ٱلۡفَتۡحِ وَقَٰتَلَۚ أُوْلَٰٓئِكَ أَعۡظَمُ دَرَجَةٗ مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنۢ بَعۡدُ وَقَٰتَلُواْۚ وَكُلّٗا وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلۡحُسۡنَىٰۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ١٠﴾ [سورة الحديد: 10]

{Và tại sao các người không chi dùng cho Chính đạo của Allah trong lúc quyền thừa kế các tầng trời và trái đất thuộc về Allah? Không ngang bằng nhau giữa các ngươi, những ai đã chi dùng (tài sản của họ) và chiến đấu (cho con đường chính nghĩa của Allah) trước khi xảy ra cuộc đại thắng (chinh phục Makkah, với những ai chi dùng và chiến đấu về sau). Những người này trội hơn những người chi dùng và chiến đấu về sau. Tuy nhiên, Allah hứa ban phần thưởng tốt cho tất cả. Bởi quả thật, Ngài là Đấng Am tường mọi việc các ngươi làm.} (Chương 57 – Al-Hadeed, câu 10).

﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنۢ بَعۡدِهِمۡ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغۡفِرۡ لَنَا وَلِإِخۡوَٰنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَا تَجۡعَلۡ فِي قُلُوبِنَا غِلّٗا لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفٞ رَّحِيمٌ ١٠﴾ [سورة الحشر: 10]

{Và những ai đến sau họ cầu nguyện: “Lạy Thượng Đế của bầy tôi! Xin Ngài tha thứ cho bầy tôi và cho những người anh em đã tin tưởng trước bầy tôi, xin Ngài chớ đặt trong lòng bầy tôi nỗi oán thù đối với những người đã tin tưởng bởi quả thật Ngài là Đấng Nhân Từ và Khoan Dung”.}  (Chương 59 – Al-Hashr, câu 10).

 Đức tin nơi Ngày Sau:

Ä  Chúng ta tin nơi Ngày Sau, đó là Ngày Phục Sinh, Ngày mà không có ngày nào sau nó, Ngày mà tất cả nhân loại được cho sống lại và tồn tại mãi mãi, hoặc là được sống ở nơi hạnh phúc hoặc là sống ở nơi của cực hình đau đớn và khổ ải.

Ä  Chúng ta tin rằng sự phục sinh là Allah I làm sống lại con người từ cõi chết khi tiếng còi do Thiên Thần Isra-fil thổi lên ở lần thứ hai như Allah I đã phán:

﴿وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَن فِي ٱلۡأَرۡضِ إِلَّا مَن شَآءَ ٱللَّهُۖ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخۡرَىٰ فَإِذَا هُمۡ قِيَامٞ يَنظُرُونَ ٦٨ ﴾  [سورة الزمر: 68]

{Và khi Tiếng còi được thổi lên, ai ở trong các tầng trời và dưới đất đều phải ngất đi, ngoại trừ ai mà Allah muốn buông tha. Rồi Tiếng còi thứ hai được thổi lên, thì họ (loài người) sẽ đứng thắng và ngóng nhìn.} (Chương 39 – Azzumar, câu 68).

Con người sẽ đứng dậy từ nơi cõi mộ để trình diện trước Thượng Đế, Đấng Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài, họ đi ra từ ngôi mộ trần truồng không quần áo, và không có Khitaan (tức nam giới: da qui đầu của họ vẫn còn) như mới lọt lòng mẹ. Allah I phán:

﴿كَمَا بَدَأۡنَآ أَوَّلَ خَلۡقٖ نُّعِيدُهُۥۚ وَعۡدًا عَلَيۡنَآۚ إِنَّا كُنَّا فَٰعِلِينَ ١٠٤﴾ [سورة الأنبياء: 104]

{Giống như việc TA khởi nguyên sự tạo hóa lần đầu, TA sẽ tái lập nó. Đó là một lời hứa ràng buộc TA phải thực hiện. Quả thật, TA chắc chắc sẽ làm điều này.} (Chương 21 – Al-Ambiya, câu 104).

Ä  Chúng ta tin rằng các quyển sổ ghi chép các việc làm của mỗi người sẽ được trao cho từ cánh tay phải hoặc được trao cho từ phía sau bởi cánh tay trái. Allah I phán:

﴿فَأَمَّا مَنۡ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ ٧ فَسَوۡفَ يُحَاسَبُ حِسَابٗا يَسِيرٗا ٨ وَيَنقَلِبُ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ مَسۡرُورٗا ٩ وَأَمَّا مَنۡ أُوتِيَ كِتَٰبَهُۥ وَرَآءَ ظَهۡرِهِۦ ١٠ فَسَوۡفَ يَدۡعُواْ ثُبُورٗا ١١ وَيَصۡلَىٰ سَعِيرًا ١٢﴾ [ سورة الانشقاق: 7 - 12]

{Bởi thế, đối với ai được trao cho quyển sổ từ nơi tay phải. Thì họ sẽ được thanh toán bằng một sự thanh toán đơn giản. Và được trở về với gia đình thật vui vẻ. Ngược lại, đối với ai được trao cho quyển sổ từ sau lưng của y. Thì sẽ kêu gào và than thân. Và sẽ sa vào ngọn lửa cháy bùng.}. (Chương 84 – Al-Inshiqaaq, câu 7 – 12).

﴿وَكُلَّ إِنسَٰنٍ أَلۡزَمۡنَٰهُ طَٰٓئِرَهُۥ فِي عُنُقِهِۦۖ وَنُخۡرِجُ لَهُۥ يَوۡمَ ٱلۡقِيَٰمَةِ كِتَٰبٗا يَلۡقَىٰهُ مَنشُورًا ١٣ ٱقۡرَأۡ كِتَٰبَكَ كَفَىٰ بِنَفۡسِكَ ٱلۡيَوۡمَ عَلَيۡكَ حَسِيبٗا ١٤﴾ [سورة الإسراء: 13، 14]

{Và TA (Allah) cột vào cổ của mỗi người, vào Ngày Phục sinh, y sẽ mang một quyển sổ (ghi chép việc làm của y) được mở sẳn, (với lời phán): “Hãy đọc quyển sổ của ngươi! Ngày hôm nay, linh hồn của ngươi đủ thanh toán ngươi”.} (Chương 17 – Al-Isra’, câu 13, 14).

Ä  Chúng ta tin nơi những chiếc cân công lý được mang ra vào Ngày Phục sinh, nó không bất công bất kỳ điều gì cho bất cứ linh hồn nào. Allah I phán:

﴿فَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرٗا يَرَهُۥ ٧ وَمَن يَعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٖ شَرّٗا يَرَهُۥ ٨﴾  [سورة : الزلزلة: 7 - 8]

{Do đó, người nào làm một việc thiện tốt cho dù nhỏ như hạt bụi cũng sẽ thấy nó, còn người nào làm một việc xấu cho dù nhỏ như hạt bụi thì cũng sẽ thấy nó.} (Chương 99 – Al-Zilzilah, câu 7 – 8).

﴿فَمَن ثَقُلَتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلۡمُفۡلِحُونَ ١٠٢ وَمَنۡ خَفَّتۡ مَوَٰزِينُهُۥ فَأُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ فِي جَهَنَّمَ خَٰلِدُونَ ١٠٣ تَلۡفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمۡ فِيهَا كَٰلِحُونَ ١٠٤﴾ [سورة المؤمنون: 102 - 104]

{Những ai mà những bàn cân của họ nặng (với những việc làm thiện tốt) thì đó là những người thành đạt. Còn những ai mà những bàn cân của họ nhẹ (với những việc làm thiện tốt) thì đó là những kẻ thua thiệt bản thân mình. Chúng sẽ ở trong Hỏa Ngục đời đời. Lửa của Hỏa Ngục sẽ thiêu đốt bộ mặt của chúng và trong đó chúng nhe răng như cười.} (Chương 23 – Al-Mu’minun, câu 102 - 104).

﴿مَن جَآءَ بِٱلۡحَسَنَةِ فَلَهُۥ عَشۡرُ أَمۡثَالِهَاۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّئَةِ فَلَا يُجۡزَىٰٓ إِلَّا مِثۡلَهَا وَهُمۡ لَا يُظۡلَمُونَ ١٦٠﴾ [سورة الأنعام: 160]

{Ai đến trình diện Allah với một điều phúc lành thì sẽ được hưởng mười điều lành tương tự, ngược lại, ai đến gặp Allah với một điều xấu thì sẽ bị phạt bằng một điều xấu tương tự. Và họ sẽ không bị đối xử bất công.} (Chương 6 – Al-An’am, câu 160).

Ä  Chúng ta tin rằng Thiên sứ của Allah, Muhammad e, được ban cho đặc ân: quyền cầu xin ân xá (Shafa’ah). Allah I cho phép Người cầu xin ân xá cho các bề tôi của Ngài. Vào Ngày Phán Xét, những bề tôi của Allah  I lo lắng và sợ hãi, họ chạy đi tìm các vị Nabi để nhờ cầu xin Allah I ân xá cho họ, họ lần lượt tìm đến Adam, rồi đến Nuh, rồi Musa, Ysa và cuối cùng họ tìm đến Thiên sứ của Allah e.

Ä  Chúng ta tin rằng có sự cầu xin ân xá cho những người có đức tin ra khỏi Hỏa Ngục sau khi đã vào đó; và quyền cầu xin ân xá này là của Thiên sứ Muhammad e, các vị Nabi khác, một số những người có đức tin và các Thiên Thần. Và chúng ta tin rằng Allah Tối Cao sẽ cứu rỗi những nhóm người có đức tin khỏi Hỏa Ngục không bởi sự cầu xin ân xá mà do Hồng phúc và lòng Nhân từ của Ngài.

Ä  Chúng ta tin nơi cái hồ nước Al-Hawdh của Thiên sứ Muhammad e, nước của nó trắng như sữa, ngọt như mật ong, thơm hơn cả xạ hương, chiều dài của nó bằng một tháng, bề rộng của nó bằng một tháng, những vật dụng (bình, ly, tách) trong nó giống như những tinh tú trên bầu trời rất nhiều và rất đẹp, và ai uống nước từ nó thì sẽ không bao giờ khát nữa.

Ä  Chúng ta tin rằng có cây cầu Sirat được bắt ngang qua Hỏa Ngục, con người sẽ đi qua chiếc cầu này bằng mức lượng việc làm của họ (tốt hay xấu), những người đầu tiên đi qua được cây cầu này nhanh như tia chớp, kế đến có những người đi qua như gió, rồi có những người đi như chim, có những người đi qua như đi bộ một cách rất khó khăn, ... Thiên sứ của Allah e đứng trên cây cầu Sirat nói: Lạy Thượng Đế của bề tôi, xin ban cho bằng an, xin ban cho bằng an; những người có việc làm thiện tốt ít sẽ qua chiếc cầu bằng cách bò rất khốn đốn, hai bên cây cầu có những chiếc móc sắt nhọn được bố trí sẵn, chúng sẽ vồ lấy ai mà chúng được lệnh, có người bị chúng cào trầy da và có người bị rơi xuống Hỏa Ngục.

Ä  Chúng ta tin nơi tất cả những gì được nói trong Qur’an và Sunnah về những thông tin của Ngày hôm đó. Cầu xin Allah I phù hộ chúng ta trong Ngày đó.

Ä  Chúng ta tin nơi sự cầu xin ân xá của Thiên sứ e cho những người của Thiên Đàng được vào đó. Đó là đặc ân dành riêng cho Thiên sứ e.

Ä  Chúng ta tin nơi Thiên Đàng và Hỏa Ngục. Thiên Đàng là cõi hạnh phúc bất tận mà Allah I chuẩn bị cho những người ngoan đạo, trong đó là những hưởng thụ chưa có cặp mắt nào từng nhìn thấy, chưa đôi tai nào từng nghe qua và chưa từng có trái tim con người phàm nào từng hình dung đến. Allah I phán:

﴿فَلَا تَعۡلَمُ نَفۡسٞ مَّآ أُخۡفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعۡيُنٖ جَزَآءَۢ بِمَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ١٧﴾ [سورة السجدة: 17]

{Không một linh hồn nào biết được niềm vui sướng đã được giấu kín dùng làm phần thưởng cho họ về những việc làm thiện tốt mà họ đã làm.} (Chương 32 – Al-Sajdah, câu 17).

Hỏa Ngục là cõi trừng phạt và đọa đày mà Allah I chuẩn bị cho những kẻ vô đức tin và những người tội lỗi, trong đó, có những cực hình mà con người phạm tục chưa từng hình dung đến. Allah I phán:

﴿إِنَّآ أَعۡتَدۡنَا لِلظَّٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمۡ سُرَادِقُهَاۚ وَإِن يَسۡتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٖ كَٱلۡمُهۡلِ يَشۡوِي ٱلۡوُجُوهَۚ بِئۡسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتۡ مُرۡتَفَقًا ٢٩﴾ [سورة الكهف : 29]

{Quả thật, TA (Allah) đã chuẩn bị cho những kẻ làm điều sai quấy Lửa ngọn mà mái vòm sẽ bao nhốt chúng lại bên trong. Và nếu chúng kêu la xin giảm bớt hình phạt thì chúng được giảm cho bằng một loại nước sôi giống như loại dầu sôi; nó sẽ lột hết da mặt của chúng. Thật khiếp đảm thay loại nước uống đó và thật xấu xa thay cho chỗ nghỉ này của chúng!} (Chương 18 – Al-Kahf, câu 29).

Thiên Đàng và Hỏa Ngục hiện đang tồn tài và hai nơi này là hai nơi trường tồn vĩnh hằng như Allah I phán:

﴿وَمَن يُؤۡمِنۢ بِٱللَّهِ وَيَعۡمَلۡ صَٰلِحٗا يُدۡخِلۡهُ جَنَّٰتٖ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۖ قَدۡ أَحۡسَنَ ٱللَّهُ لَهُۥ رِزۡقًا ١١﴾ [سورةالطلاق : 11]

{Và ai có đức tin nơi Allah và làm việc thiện tốt sẽ được Ngài thu nhận vào những ngôi vườn Thiên Đàng bên dưới có các dòng sông chảy, họ sẽ ở trong đó đời đời. Chắc chắn, Allah sẽ ban cấp cho y bổng lộc tốt nhất.} (Chương 65 – Attalaaq, câu 7).

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلۡكَٰفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمۡ سَعِيرًا ٦٤ خَٰلِدِينَ فِيهَآ أَبَدٗاۖ لَّا يَجِدُونَ وَلِيّٗا وَلَا نَصِيرٗا ٦٥ يَوۡمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمۡ فِي ٱلنَّارِ يَقُولُونَ يَٰلَيۡتَنَآ أَطَعۡنَا ٱللَّهَ وَأَطَعۡنَا ٱلرَّسُولَا۠ ٦٦﴾ [سورة الأحزاب: 64 - 66]

{Quả thật, Allah nguyền rủa những kẻ không có đức tin và Ngài chuẩn bị cho chúng Lửa nơi Hỏa ngục. Chúng sẽ ở trong đó đời đời kiếp kiếp và sẽ không tìm ra một vị che chở hoặc một vị cứu tinh nào cả. Vào Ngày mà bộ mặt của chúng bị đặt úp vào Lủa, chúng sẽ than: “Ôi thật khổ thân chúng tôi! Phải chi chúng tôi vâng lệnh Allah và vâng lời Thiên sứ (Muhammad)!”.} (Chương 33 – Al-Ahzab, câu 64 – 66).

Ä  Chúng ta chứng nhận Thiên Đàng đối với bất cứ ai được Qur’an và Sunnah đã chứng nhận cho họ một cách chỉ định cụ thể hay bằng sự mô tả. Những người được chứng nhận bằng sự chỉ định cụ thể như Abu Bakr, Umar bin Al-Khattaab, Uthman bin Affaan, Ali bin Abi Talib và các vị Sahabah khác (cầu xin Allah I hài lòng về họ) được Thiên sứ của Allah e chứng nhận cụ thể; và những người được chứng nhận qua sự mô tả là tất cả những người có đức tin ngoan đạo.

Ä  Chúng ta chứng nhận Hỏa Ngục đối với bất cứ ai được Qur’an và Sunnah đã chứng nhận cho họ một cách chỉ định cụ thể hay bằng sự mô tả. Những người được chứng nhận một cách cụ thể như Abu Lahab, Amru bin Lahy Al-Khazaa’i và những người khác; còn những người được chứng nhận bằng sự mô tả là tất cả những ai vô đức tin, những kẻ thờ đa thần và những người Munafiq.

Ä  Chúng ta tin rằng (Finah) có sự thử thách nơi cõi mộ: đó là người chết được hỏi trong mộ ba câu hỏi về Thượng Đế của y, tôn giáo của y và vị Nabi của y. Allah I phán:

﴿يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلۡقَوۡلِ ٱلثَّابِتِ فِي ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَا وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِۖ ﴾ [سورة إبراهيم: 27]

{Allah làm vững chắc lời nói của những người có đức tin trên cõi đời này và ở Đời Sau.} (Chương 14 – Ibrahim, câu 27).

Người có đức tin sẽ trả lời: Thượng Đế của tôi là Allah, tôn giáo của tôi là Islam và vị Nabi của tôi là Muhammad; còn người Kafir (vô đức tin) và người Munafiq (giả tạo đức tin) thì nói: tôi không biết, tôi nghe thiên hạ nói một điều gì đó và tôi nói theo.

Ä  Chúng ta tin có sự hưởng thụ nơi cõi mộ dành cho những người có đức tin, Allah I phán:

﴿ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَٰمٌ عَلَيۡكُمُ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ بِمَا كُنتُمۡ تَعۡمَلُونَ ٣٢﴾ [سورة النحل: 32]

{Những ai mà các Thiên thần bắt hồn trong tình trạng tốt sạch, các Thiên thần chúc họ: “Mong quí vị được bằng an. Xin mời quí vị bước vào Thiên Đàng do những việc làm (thiện tốt) mà quí vị đã từng làm (trên thế gian).} (Chương 16 – Annahl, câu 32).

Ä  Chúng ta tin rằng có sự trừng phạt nơi cõi mộ đối với những người sai quấy và vô đức tin, Allah I phán:

﴿وَلَوۡ تَرَىٰٓ إِذِ ٱلظَّٰلِمُونَ فِي غَمَرَٰتِ ٱلۡمَوۡتِ وَٱلۡمَلَٰٓئِكَةُ بَاسِطُوٓاْ أَيۡدِيهِمۡ أَخۡرِجُوٓاْ أَنفُسَكُمُۖ ٱلۡيَوۡمَ تُجۡزَوۡنَ عَذَابَ ٱلۡهُونِ بِمَا كُنتُمۡ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ غَيۡرَ ٱلۡحَقِّ وَكُنتُمۡ عَنۡ ءَايَٰتِهِۦ تَسۡتَكۡبِرُونَ ٩٣﴾ [سورة الأنعام: 93]

{Và nếu Ngươi (Muhammad) có thể nhìn thấy được tình cảnh của những kẻ gian ác giẫy giụa đau đớn vào lúc sắp chết khi các Thiên thần giăng tay đến chúng để lôi linh hồn của chúng ra khỏi chúng. Các Thiên thần bảo: Hãy xuất hồn ra, ngày nay các ngươi sẽ nhận lấy hình phạt nhục nhã vị tội các ngươi đã từng nói cho Allah những điều không đúng với sự thật và các ngươi đã khinh thường và phủ nhận các lời Mặc khải của Ngài.} (Chương 6 – Al-An’am, câu 93).

Các Hadith nói về vấn đề này rất nhiều, bởi thế, người có đức tin phải tin vào tất cả những gì được Qur’an và Sunnah nói đến từ những điều ở cõi vô hình, không được phủ nhận những điều đó bởi những gì nhìn thấy trên cõi trần bởi vì những điều ở cõi Đời Sau không thể mang ra so sánh và đối chiếu với những điều ở cõi trần gian do có khoảng cách biệt rất lớn giữa hai cõi. Cầu xin Allah I phù hộ và hướng dẫn!

 Đức tin nơi sự tiền định tốt xấu

Ä  Chúng ta tin nơi sự tiền định tốt và xấu. Sự tiền định là sự định đoạt và an bài từ trước của Allah I cho các tạo vật của Ngài bằng kiến thức Thông Lãm, Anh Minh của Ngài.

Sự tiền định được thể hiện ở bốn dạng:

ü  Dạng thứ nhất: Kiến thức, tin rằng Allah Tối Cao biết tường tận tất cả mọi thứ, Ngài biết những gì đã xảy ra, đang xảy ra và sắp xảy ra, xảy ra như thế nào, tất cả mọi hiện tượng, mọi sự việc đều nằm trong kiến thức vô hạn của Ngài, ở nơi Ngài không có sự khôi phục kiến thức sau khi không biết, cũng không có sự quên sau khi đã biết.

ü  Dạng thứ hai: Sự ghi chép, tin rằng Allah I đã ghi chép trong bản văn lưu trữ Al-Lawhu Al-Mahfuzh những gì diễn ra cho đến Ngày Phục Sinh như Ngài đã phán:

﴿أَلَمۡ تَعۡلَمۡ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِۚ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَٰبٍۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ٧٠﴾ [سورة الحج: 70]

{Há Ngươi (Muhammad!) không biết rằng Allah biết mọi điều trên trời và dưới đất hay sao? Quả thật, mọi điều đó đều được ghi hết trong Quyển Kinh. Quả thật, điều đó đối với Allah rất đơn giản.} (Chương 22 – Al-Hajj, câu 70).

ü   Dạng thứ ba: Ý muốn, tin rằng tất cả mọi vật, mọi sự việc, mọi hiện tượng trong vũ trụ càn khôn này đều từ ý muốn của Allah I, không có bất cứ thứ gì nằm ngoài ý muốn của Ngài cả, những gì Ngài muốn thì nó sẽ thành như ý muốn của Ngài còn những gì Ngài không muốn chắc chắn sẽ không thành.

ü  Dạng thứ tư: Sự tạo hóa, tin rằng Allah I là Đấng tạo hóa tất cả mọi thứ, Ngài phán:

﴿ٱللَّهُ خَٰلِقُ كُلِّ شَيۡءٖۖ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ وَكِيلٞ ٦٢ لَّهُۥ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ﴾ [سورة الزمر: 62، 63]

{Allah là Đấng Tạo hóa tất cả mọi vạn vật và Ngài là Đấng bảo hộ tất cả mọi thứ. Ngài nắm tất cả  các chìa khóa của các tầng trời và trái đất.} (Chương 39 – Azzumar, câu 62, 63).

Bốn dạng này bao hàm tất cả những gì từ phía Allah I và những gì từ phía các bề tôi của Ngài. Tất cả những gì từ lời nói và hành động của các bề tôi đều được biết tường tận ở nơi Allah I và đều được ghi chép ở nơi Ngài. Allah I phán:

﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمۡ أَن يَسۡتَقِيمَ ٢٨ وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلۡعَٰلَمِينَ ٢٩ ﴾ [سورة التكوير : 28، 29]

{Nhắc nhở ai trong các ngươi muốn đi đúng đường. Và những điều các ngươi muốn sẽ không thể xảy ra trừ phi đó là những điều Allah, Đấng Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài muốn.} (Chương 81 – Al-Takwir, câu 28, 29).

﴿وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَا ٱقۡتَتَلُواْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَفۡعَلُ مَا يُرِيدُ ٢٥٣﴾ [سورة البقرة: 253]

{Và nếu Allah muốn thì họ đã không chiến tranh lẫn nhau, tuy nhiên, Allah đã làm bất cứ điều gì Ngài muốn.} (Chương 2 – Albaqarah, câu 253).

﴿وَلَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَا فَعَلُوهُۖ فَذَرۡهُمۡ وَمَا يَفۡتَرُونَ ١٣٧﴾ [سورة الأنعام: 137]

{Và nếu Allah muốn khác đi thì họ đã không làm điều đó. Thôi, hãy bỏ mặc họ với điều mà họ bịa đặt.} (Chương 6 – Al-An’am, câu 137).

﴿وَٱللَّهُ خَلَقَكُمۡ وَمَا تَعۡمَلُونَ ٩٦ ﴾ [سورة الصافات : 96]

{Và Allah đã tạo hóa ra các người và những gì mà quý ông làm.} (Chương 37 – Assa-fat, câu 96).

Tuy nhiên, cùng với điều đó chúng ta tin rằng Allah Tối Cao ban cho người bề tôi sự lựa chọn và khả năng nói và hành động. Bằng chứng cho khả năng hành động và quyền tự do lựa chọn của người bề tôi:

·         Thứ nhất: Lời phán của Allah I

﴿نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡۖ ﴾ [سورة البقرة: 223]

{Vợ của các ngươi là một miếng đất trồng cho các ngươi. Do đó, các ngươi hãy đến gần mảnh đất trồng của các ngươi tùy lúc và theo cách mà các ngươi muốn.} (Chượng 2 – Albaqarah, câu 223).

﴿وَلَوۡ أَرَادُواْ ٱلۡخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُۥ عُدَّةٗ﴾ [سورة التوبة : 46]

{Và nếu chúng có ý định đi chiến đấu thì chúng đã chuẩn bị (cho cuộc chiến binh) rồi.} (Chương 9 – Attawbah, câu 46).

Allah I đã khẳng định rằng người bề tôi được quyền lựa chọn, có ý muốn riêng và có khả năng chuẩn bị cho ý muốn của mình.

·         Bằng chứng thứ hai: Allah I sắc lệnh xuống cho người bề tôi các nghĩa vụ và những điều cấm làm, nếu người bề tôi không có sự lựa chọn và không có khả năng thì sự sắc lệnh đó của Allah I đã hướng đến kẻ không có khả năng và điều đó thật vô lý trong khi mệnh lệnh của Allah I được mặc khải xuống bằng sự Chí Minh và lòng Nhân từ của Ngài:

﴿لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا وُسۡعَهَاۚ﴾ [سورة البقرة: 286]

{Allah không bắt một linh hồn nào gánh vác trách nhiệm quá khả năng của nó.} (Chương 2 – Albaqarah, câu 286).

·         Bằng chứng thứ ba: Allah I khen ngợi người làm tốt về hành động thiện tốt của họ và khiển trách người xấu về hành động xấu của họ, tất cả mỗi người sẽ nhận lấy kết quả xứng đáng theo hành động và việc làm của họ. Cho nên, nếu hành động diễn ra không bằng ý muốn và sự lựa chọn của người bề tôi thì việc khen ngợi người làm tốt chắc chắn là một điều hoàn toàn vô nghĩa và phù phiếm, còn việc trừng phạt cho hành động và việc làm xấu là hoàn toàn bất công; trong khi đó, ở nơi Allah Tối Cao không hề có sự phù phiếm, vô nghĩa và bất công.

·         Bằng chứng thứ tư: Allah Tối Cao đã cử phái các vị Thiên sứ đến với mục đích như Ngài đã phán:

﴿رُّسُلٗا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُۢ بَعۡدَ ٱلرُّسُلِۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمٗا ١٦٥﴾ [سورة النساء: 165]

{Các vị sứ giả, họ vừa là những người báo tin lành vừa là những người cảnh báo để nhân loại không còn có lý do khiếu nại với Allah sau khi các vị sứ giả được phái đến. Và Allah là Đấng Toàn năng và vô cùng sáng suốt.} (Chương 4 – Annisa, câu 165).

Như vậy, nếu hành động của người bề tôi không bằng ý muốn và sự lựa chọn của y thì chắc chắn việc cử phái các vị Thiên sứ đến để nhân loại không còn có lý do khiếu nại là vô nghĩa.

·         Bằng chứng thứ năm: Quả thật, mỗi một chủ thể khi hành động đều cảm nhận được rằng y làm một điều gì đó hoặc y bỏ một điều gì đó đều không gặp phải bất cứ sự cưỡng ép nào. Y đứng, ngồi, đi vào, đi ra, đi xa hay ở lại đều là do ý muốn của y, y cảm nhận được rằng không có bất kỳ ai ép buộc và cưỡng chế y phải làm những điều đó; không những thế, bản thân y còn có thể phân biệt rất rõ ràng giữa hành động bị cưỡng ép và hành động tùy thích theo sự lựa chọn. Cũng chính vì thế mà giáo lý phân biệt một cách rõ ràng và anh minh khi nó không bắt tội người bị cưỡng ép hành động về một điều gì đó liên quan đến quyền Allah I.

Ä  Chúng ta nhận thấy rằng không có lý do cho người làm chuyện trái luật Allah I đổ thừa sự tiền định của Ngài; bởi người làm trái luật thực hiện hành động trái luật đó của y theo sự lựa chọn của y và y cũng chẳng hề biết Allah I đã định đoạt điều đó cho y. Allah I phán:

﴿وَمَا تَدۡرِي نَفۡسٞ مَّاذَا تَكۡسِبُ غَدٗاۖ وَمَا تَدۡرِي نَفۡسُۢ بِأَيِّ أَرۡضٖ تَمُوتُۚ﴾ [سورة لقمان: 34]

{Và không một linh hồn nào biết rõ vật gì y sẽ kiếm được vào ngày mai; và không một linh hồn nào biết được đâu là mảnh đất mà y sẽ chết.} (Chương 31 – Luqman, câu 34)

Nếu như không một ai biết được Allah I định đoạt và an bài như thế nào cho đến khi sự việc đã xảy ra như Ngài đã phán trong câu Kinh thì làm sao lại lấy những điều không hề biết đó làm lý do để khiếu nại và đổ lỗi, đó là điều thật vô lý. Allah I đã vô hiệu hóa sự khiếu nại và đổ lỗi theo cách vô lý đó với lời phán:

﴿سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُواْ لَوۡ شَآءَ ٱللَّهُ مَآ أَشۡرَكۡنَا وَلَآ ءَابَآؤُنَا وَلَا حَرَّمۡنَا مِن شَيۡءٖۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِهِمۡ حَتَّىٰ ذَاقُواْ بَأۡسَنَاۗ قُلۡ هَلۡ عِندَكُم مِّنۡ عِلۡمٖ فَتُخۡرِجُوهُ لَنَآۖ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنۡ أَنتُمۡ إِلَّا تَخۡرُصُونَ ١٤٨﴾ [سورة الأنعام : 148]

{Những người tôn thờ đa thần sẽ nói: “Nếu Allah muốn khác thì chúng tôi lẫn cha mẹ của chúng tôi đâu có thờ thần linh cùng với Ngài và chúng tôi cũng không cấm đoán điều gì”. Những kẻ trước họ cũng đã nói để phủ nhận giống như thế cho đến khi họ nếm hình phạt của TA. Ngươi (Muhammad) hãy hỏi họ: “Há các người có một sự hiểu biết chắc chắn (về điều các người nói) hay chăng? Nếu có thì hãy mang nó đến trình bày trước bọn ta. Các người chỉ làm theo sở thích và các người chỉ phỏng đoán mà thôi.”}  (Chương 6 – Al-An’am, câu 148).

·         Chúng ta nói với người làm điều trái lệnh Allah I rồi đổ lỗi cho sự tiền định: Tại sao anh (chị) không hành động để tuân lệnh Allah I và cho rằng quả thật Ngài đã định đoạt và an bài từ trước cho anh (chị) việc làm tuân lệnh đó? Cũng chính vì không thể đổ lỗi cho sự tiền định nên khi Thiên sứ của Allah e nói cho các vị Sahabah biết rằng tất cả mỗi người đều được ghi chỗ ở của y ở Thiên Đàng hay ở Hỏa Ngục thì họ nói: vậy chúng ta cứ theo sự tiền định đó mà không cần làm gì cả? Thiên sứ của Allah e nói:

((اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ)) رواه البخاري ومسلم.

“Các ngươi hãy làm bởi tất cả mỗi người sẽ được tạo điều kiện để đạt được những gì được tạo ra cho y” (Albukhari, Muslim).

·         Chúng ta nói với người làm điều trái lệnh Allah I rồi đổ lỗi cho sự tiền định: Nếu anh (chị) muốn đi đến Makkah và có hai con đường để đến được nơi đó, anh (chị) được một người trung thực nói cho biết con đường thứ nhất không an toàn có nhiều trở ngại và nguy hiểm còn con đường thứ hai an toàn không có trở ngại thì chắc chắc anh (chị) sẽ chọn đi bằng tuyến đường thứ hai và không thể nào lại chọn lấy tuyến đường thư nhất đầy nguy hiểm và không an toàn rồi nói: sự nguy hiểm và không an toàn đã được định đoạt và an bài cho tôi trong sự tiền định. Nếu anh (chị) thực sự làm vậy thì chắc chắn thiên hạ sẽ liệt kê anh (chị) vào danh sách những kẻ điên và tâm thần.

·         Chúng ta nói với người làm điều trái lệnh Allah I rồi đổ lỗi cho sự tiền định: Nếu anh (chị) biết được hai công việc và có khả năng chọn một trong hai, một trong hai công việc này mang lại lương cao và ổn định thì chắc chắn anh (chị) sẽ chọn lấy công việc lương cao và ổn định; nếu anh (chị) khôn ngoan lựa chọn như vậy thì tại sao anh (chị) lại chọn việc làm mang lại kết quả xấu cho cuộc sống Đời Sau trong khi anh (chị) biết rõ rằng song song với việc làm xấu đó có việc làm mang lại kết quả tốt đẹp cho cuộc sống của anh (chị) ở Đời Sau?

·         Chúng ta nói với người làm điều trái lệnh Allah I rồi đổ lỗi cho sự tiền định: Tôi thấy khi anh (chị) bị bệnh thì anh (chị) tìm đến bác sĩ để y chữa trị cho anh (chị) và anh (chị) sẽ kiên nhẫn chịu đựng trước cơn đau khi bị giải phẫu và vị đắng của thuốc; vậy tại sao anh (chị) không làm như vậy đối với căn bệnh trái lệnh Allah I của trái tim anh (chị)?

Ä  Chúng ta tin rằng điều xấu không đến từ Allah Tối Cao bởi vì Ngài là Đấng hoàn hảo về lòng Nhân từ, hoàn hảo tuyệt đối về cái đẹp. Thiên sứ của Allah e nói:

((وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ)) رواه مسلم.

“... Và điều xấy không phải từ nơi Ngài ..” (Muslim).

Bản thân sự định đoạt, an bài của Allah I không bao giờ mang ý nghĩa xấu bởi vì nó đến từ lòng Nhân từ và sự Chí Minh của Ngài; điều xấu chỉ hình thành trong những điều được định đoạt bởi Thiên sứ của Allah e nói trong lời Du-a Qunut mà Người đã dạy Al-Hasan:

((وَقِنِى شَرَّ مَا قَضَيْتَ)) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد.

“Xin Ngài giúp bề tôi tránh khỏi điều xấu mà Ngài đã định đoạt” (Abu Dawood, Tirmizdi, Annasa-i, Ibnu Ma-jah và Ahmad).

Và những điều xấu trong khi được định đoạt không phải là điều xấu hoàn toàn mà chỉ là điều xấu về một mặt nào đó nhưng mặt khác lại là điều tốt, hoặc chỉ là điều xấu ở địa điểm nào đó nhưng lại là điều tốt ở một địa điểm khác, chẳng hạn như bệnh tật, nghèo khó, sợ hãi là điều xấu trên trái đất nhưng nó lại tốt ở một chỗ khác; Allah I phán:

﴿ظَهَرَ ٱلۡفَسَادُ فِي ٱلۡبَرِّ وَٱلۡبَحۡرِ بِمَا كَسَبَتۡ أَيۡدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعۡضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمۡ يَرۡجِعُونَ ٤١﴾ [سورة الروم: 41]

{Tội ác xuất hiện trên đất liền và biển cả là vì những hành vi thối nát do bàn tay con người đã làm ra, cho nên (Allah) cho họ nếm (hậu quả) của những điều mà họ đã làm dể may ra họ còn có dịp (tỉnh ngộ) mà quay về (với con đường ngay chính).} (Chương 30 – Arrum, câu 41).

Việc cắt tay người trộm cắp và ném đá người Zina là điều xấu đối với người trộm cắp và người Zina trong việc cắt tay và hủy diệt tính mạng nhưng lại tốt cho hai người đó ở mặt khác, đó là họ được bối xóa tội lỗi và vào Đời Sau họ sẽ không bị trừng phạt nữa; đồng thời việc làm này còn tốt ở một điểm khác nữa, đó là bảo vệ tài sản, danh dự và huyết thống.

 Trái quả của đức tin:

Đức tin cao đẹp và thiêng liêng này chứa đựng các nền tảng của niềm tin mang lại nhiều trái quả:

 Trái quả của đức tin nơi Allah I:

Đức tin Iman nơi Allah Tối Cao, nơi các danh xưng và thuộc tính hoàn hảo, tuyệt đối của Ngài giúp người bề tôi yêu thương Allah I, tôn vinh Ngài, chấp hành đúng các nghĩa vụ và bổn phận mà Ngài ra lệnh, dừng và tránh những điều Ngài nghiêm cấm. Với những điều này, cá nhân và tập thể sẽ đạt đến niềm hạnh phúc trọn vẹn ở đời này và ở cõi Đời Sau.

﴿مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٩٧ ﴾ [سورة النحل: 97]

{Ai làm việc thiện, dù nam hay nữ, và là một người có đức tin thì chắc chắn TA sẽ cho y sống một đời sống lành mạnh và tốt đẹp, và chắc chắn TA sẽ ban cho họ phần thưởng tùy theo điều tốt nhất mà họ đã làm.} (Chương 16 – Annaml, câu 97).

 Trái quả của đức tin nơi các Thiên Thần:

-          Biết được sự vĩ đại, quyền năng, tối cao và sức mạnh của Đấng đã tạo hóa ra họ.

-          Tạ ơn Allah I đã quan tâm và trông coi các bề tôi của Ngài khi Ngài đã giao phó công việc cho những vị Thiên thần bảo vệ họ, ghi chép các việc làm của họ cũng những điều tốt đẹp khác.

-          Yêu thương các Thiên thần về điều mà họ đã làm cho các bề tôi của Allah I và về việc họ cầu xin tha thứ cho những người có đức tin.

 Trái quả của đức tin nơi các Kinh sách:

-          Biết được lòng nhân từ và hồng phúc của Allah I dành cho tạo vật của Ngài khi mà Ngài đã ban xuống cho mỗi cộng đồng một Kinh sách để hướng dẫn họ.

-          Nhìn nhận sự sáng suốt và chí minh của Allah I khi mà Ngài sắc lệnh trong các Kinh sách này các hệ thống giáo lý phù hợp cho từng cộng đồng. Và Kinh sách cuối cùng trong các Kinh sách này là Qur’an vĩ đại, Nó phù hợp cho toàn thể nhân loại trong mọi thời đại cũng như mọi nơi cho đến Ngày Tận Thế.

-          Biết tri ân những ân huệ của Allah I.

 Trái quả của đức tin nơi các vị Thiên sứ:

-          Biết được lòng nhân từ và sự quan tâm của Allah I  dành cho các bề tôi của Ngài khi Ngài cử phái các vị Thiên sứ của Ngài đến với họ để hướng dẫn và truyền dạy họ điều chân lý.

-          Biết tri ân Allah Tối Cao về các đặc ân mà Ngài ban cho.

-          Yêu thương và kính trọng các vị Thiên sứ, khen ngợi họ về những điều cao đẹp của họ; bởi họ là các Thiên sứ của Allah I. Họ là những bề tôi toàn tâm toàn ý với Ngài, họ là những bề tôi hết lòng thờ phượng Ngài, toàn tâm toàn lực hoàn thành sứ mạng rao truyền bức Thông Điệp của Ngài, và họ là những người bề tôi phải chịu đựng và kiên nhẫn những thử thách nhiều nhất.

 Trái quả của đức tin nơi Ngày Sau:

-          Giúp người bề tôi cố gắng giữ gìn và duy trì việc tuân lệnh Allah Tối Cao, thúc giục người bề tôi ham muốn phần ân thưởng của Ngày đó, giúp người bề tôi tránh xa điều tội lỗi và trái lệnh Allah I vì sợ sự trừng phạt ở Ngày đó.

-          Giúp người bề tôi có đức tin không xem trọng vật chất và thú vui ở trên thế gian mà họ chỉ hy vọng và mong đợi ân huệ và ân phước ở cõi Đời Sau.

 Trái quả của đức tin nơi sự tiền định:

-          Dựa vào Allah I trong hành động tạo nguyên nhân và động cơ, bởi vì tất cả đều do Allah I định đoạt và an bài.

-          Tinh thần thanh thản, trái tim bằng an; bởi vì khi người bề tôi biết rằng tất cả mọi thứ đều do sự định đoạt và an bài của Allah I thì y sẽ hài lòng và chấp nhận, y sẽ sống hài lòng và chấp nhận với những gì đã được an bài và định đoạt, y sẽ luôn cảm thấy an lòng và thanh thản, không lo lắng và sợ hãi.

-          Giúp người bề tôi tri ân Allah I khi Ngài đã định đoạt và an bài cho y điều tốt đẹp.

-          Giúp người bề tôi không lo âu, không tuyệt vọng mỗi khi gặp phải sự mất mát và thiệt hại, y sẽ kiên nhẫn chịu đựng để mong tìm ân phước ở nơi Allah I. Và điều này được chỉ ra trong lời phán của Allah I:

﴿مَآ أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ وَلَا فِيٓ أَنفُسِكُمۡ إِلَّا فِي كِتَٰبٖ مِّن قَبۡلِ أَن نَّبۡرَأَهَآۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٞ ٢٢ لِّكَيۡلَا تَأۡسَوۡاْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمۡ وَلَا تَفۡرَحُواْ بِمَآ ءَاتَىٰكُمۡۗ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٖ فَخُورٍ ٢٣  ﴾ [سورةالحديد : 22 ، 23]

{Không một tai họa nào rơi xuống trái đất hoặc nhằm vào bản thân các ngươi mà lại không được ghi chép trong Quyển Sổ Định Mệnh trước khi TA (Allah) thể hiện nó. Quả thật, điều đó rất đơn giản đối với Allah. Để cho các ngươi chớ buồn về vật gì đã mất và chớ mừng cuống quýt về vật gì đã được ban cho các ngươi. Và Allah không yêu thương những kẻ khoác lác khoe khoang.} (Chương 57 – Al-Hadid, câu 22, 23).

Cầu xin Allah Tối Cao làm vững chắc chúng ta trên giáo lý đức tin này, xin Ngài phụ hộ chúng ta đạt được những trái quả của giáo lý đức tin này và xin ban thêm cho chúng ta ân phúc. Cầu xin Allah I đừng làm lệch lạc trái tim của chúng ta sau khi Ngài đã hướng dẫn chúng ta, xin Ngài hãy ban cho chúng ta hồng phúc của Ngài bởi quả thật Ngài là Đấng Hằng Cho, Hằng Ban Phát không giới hạn.

وَالْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ.

Mọi lời ca ngợi và tán dương kính dâng lên Allah I, Đấng Chủ Tể của vũ trụ và muôn loài. Cầu xin Allah I ban bằng an và phúc lành cho Nabi của chúng ta Muhammad, cho gia quyến của Người, các bạn đạo của Người và những ai đi theo họ trên con đường tốt đẹp!!.