SINH NHẬT ROSUL MUHAMMAD (SAW) ()

Sheikh Saaleh bin Fawzaan Al-Fawzaan

Sinh nhật Rosul Muhammad (Saw) theo tiếng Arap gọi là Mawlid, ai là người bắt đầu và điều này có phải bắt nguồn từ Qur’an và Sunnah không hay chỉ là việc làm của những kẻ cường điệu hóa trong tôn giáo ?

  |

  SINH NHẬT ROSUL MUHAMMAD e

  }مولد الرسول محمد e {

  [Tiếng Việt – Vietnamese – فيتنامي]

  Soleh bin Fawzaan bin Abdullah Ali Fawzaan

  Dịch Thuật: Roh Man Ibrahim

  Kiểm thảo lại: Mohamed Djandal và Abu Hisaan Ibnu Ysa

  2010 - 1431

  }مولد الرسول محمد e {

  ((باللغة الفيتنامية))

  صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان

  ترجمة: رحمن إبراهيم

  مراجع: محمد جاندان ومحمد زين بن عيسى

  2010 - 1431

  P

  Thiên kinh Qur’an và Sunnah đã chỉ dạy chúng ta phải tuyệt đối tuân theo giáo luật của Allah ﷻ‬ và hành đạo theo những gì Rosul Muhammad e đã làm, và dĩ nhiên cũng đã nghiêm cấm chúng ta giới thiệu đến nhân loại những điều không có trong thiên kinh Qur’an và Sunnah của Rosul Muhammad e chỉ dạy, vì đó là việc làm tự ý đổi mới (Bid-a'h) mà nó sẽ gây ảnh hưởng đến đường lối thờ phượng của giáo lý Islam đã đưa ra, vì Allah ﷻ‬ đã phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ آل عمران: ٣١

  {Hãy bảo họ (Muhammad)! "Nếu các người thực sự yêu thương Allah thì hãy tuân lệnh Ta rồi sẽ được Allah yêu thương và tha tội cho các người, bởi Allah hằng tha thứ, vô cùng Khoan Dung."} Ali I'mron: 31.

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ الأعراف: ٣

  {Hãy tuân theo lời (mặc khải) đã được ban xuống cho các người từ Thượng Đế (Allah) của các người (hỡi nhân loại!), và chớ nghe theo người bảo hộ (hay chủ nhân) nào khác ngoài Ngài. Ít thay việc các người ghi nhớ chỉ thị này.} Al-A’raf: 3.

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮊ الأنعام: ١٥٣

  {Và hãy biết rằng đây là con đường ngay chính của TA. Hãy theo nó và chớ theo con đường nào (khác) e rằng nó sẽ đưa các người lệch khỏi con đường của Ngài. Ngài truyền bảo các người như thế để mong các người là những người ngay chính biết kính sợ (Ngài).} Al-An-a'm: 153.

  Rosul Muhammad e cũng đã có những lời khuyên cho Ummah (cộng đồng) của Người như sau:

  قَالَ e: ((إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ e وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ))

  "Thực sự, lời nói chân lý chính là Kinh Sách của Allah và sự hướng dẫn tốt nhất chính là sự hướng dẫn của Muhammad ﷺ‬. Còn điều tồi tệ nhất chính là điều mới mẽ (trong tôn giáo), mọi điều mới (trong tôn giáo) là Bid-áh, mọi điều Bid-áh là sự lầm đường lạc lối và tất cả sự lầm đường lạc lối sẽ sa vào hỏa ngục."

  Và Rosul Muhammad e cũng đã có nói thêm:

  ((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)) وراه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم: ((مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ))

  "Ai làm điều gì mà không có lệnh của Ta thì việc làm đó của y bị trả lại." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại, theo đường truyền khác của Muslim Nabi e nói: "Ai tạo ra cái mới trong việc làm này của Ta (tức trong Islam) mà nó không có trong đạo thì việc làm đó bị trả lại y."

  Một trong những điều đổi mới đáng bị chỉ trích nhất đó là việc sáng chế ra sự ăn mừng ngày sinh nhật (Al-Mawlid) của Rosul Muhammad e trong tháng Rabee’ Al-Awwal (tháng 3 theo niên lịch Islam). Việc tổ chức mừng sinh nhật (Mawlid) của Rosul được mọi nơi tổ chức bằng nhiều phương thức khác nhau như sau:

  - Mọi người tập họp lại rồi cùng nhau đọc câu truyện nói về ý nghĩa “Al-Mawlid”, sau đó họ cùng nhau ca hát có tính cách ca ngợi về sự kiện này.

  - Họ chiêu đãi nhiều loại thức ăn và nhiều loại bánh trái khác nhau cho những người đến tham dự.

  - Không những giới hạn riêng bản thân họ tham gia vào những việc làm trên mà còn kêu gọi mọi người tham gia đông đảo, và điều đáng bị lên án nhất đó là hòa lẫn giữa đàn ông và phụ nữ để nhảy múa và ca hát (theo tập tục), hoặc làm những việc Shirk như là: “Cầu xin trực tiếp qua Rosul Muhammad e để giúp đỡ họ, hoặc gào thét kêu tên của Rosul rồi cầu xin sự trợ giúp của Rosul Muhammad e để chống lại kẻ thù của họ...”

  Tất cả những ý định hay hành động trên đều là sự bịa đặt và hư cấu. Nhà sử học Ibn Khalkan nói rằng: “Trải qua ba thế kỷ cường thịnh của Islam, người đầu tiên giới thiệu với nhân loại về sự cách tân (Bid-a'h) Haram trên là Shee’ah Faatimid với ý đồ chống phá và quấy nhiễu tôn giáo của người Muslim. Người kế tiếp đó là Al-Muzaffar Abu Sa-I'd Kawkabury, là vị vua của Irbil vào những năm cuối của thế kỷ thứ sáu và những vào năm đầu của thế ký thứ bảy (Niên lịch Islam).”

  Tuy nhiên, Abu Shamah lại có ý kiến về lịch sử của Al-Mawlid như sau: “Người đầu tiên làm Mawlid tại Mosul là Shaikh ‘Umar Ibn Muhammad Al-Malaa, là một người nổi tiếng ngay thẳng. Sau đó vua của Irbil bắt chước và sau này những người khác cũng làm theo.”

  Ibn Katheer nói trong tiểu sử của ông về Abu Sa-i'd Kawkabury như sau: “Ông ta thường tổ chức Al-Mawlid trong tháng Rabee’ Al-Awwal và làm một bữa tiệc ăn mừng rất lớn… Những người đã từng tham gia vào bữa tiệc của ông Al-Muzaffar trong vài sự kiện của Mawlid kể rằng: ‘Ông ta cung cấp năm ngàn con cừu, mười ngàn con gà, một trăm ngàn đĩa lớn, ba mươi mâm bánh…, ông ta cho phép người Sufis ca hát từ buổi trưa cho đến buổi sáng của ngày hôm sau, và ông ta cũng đã tham gia nhảy múa với họ…”

  Ngoài ra, Ibn Khalkan cũng có nói thêm: “Khi gần đến ngày Al-Mawlid, họ bắt đầu trang trí những mái vòm với nhiều vật liệu trang trí thật đẹp và lộng lẫy nhất, và trong những mái vòm đó có một nhóm ca sĩ ngồi trong đó, và một nhóm người điều khiển những con rối, và một nhóm người chuyên sử dụng dụng cụ âm nhạc. Họ không bao giờ rời chỗ nếu không có một nhóm người biểu biễn khác thay thế họ. Trong thời gian đó không có ai đi làm việc cả, mà họ chỉ đi quanh quẩn để xem những tiết mục giải trí. Khi họ định còn hai ngày nữa (chưa ai biết rõ ngày sinh chính xác của Rosul Muhammad) là đến ngày sinh của Rosul Muhammad e, họ mang ra một số lượng lớn lạc đà, bò và cừu để sửa soạn đãi ăn. Và họ mang theo những loại nhạc cụ và tháp tùng với những bầy thú cho đến một quảng trường qui định. Vào đêm Mawlid, sau khi Solah Mự-rịp xong thì họ tổ chức biểu diễn ca hát trong thành trì.”

  Đó là nguyên thủy của cách ăn mừng “Al-Mawlid Nabi”, đây là những trò bịa đặt để mang ra giải trí nhưng rất tốn kém về vật chất và tiền bạc, cũng như mất thời gian mà nó chẳng đem lại lợi ích gì cả, cho nên nó là một việc liên kết xấu xa và đã trở thành điều cách tân mà Allah ﷻ‬ đã nghiêm cấm. Trong khi trách nhiệm của mọi người Muslim là thực thi Sunnah và ngăn chặn những gì có tính cách mới lạ (Bid-a'h), người Muslim không được phép noi theo những việc làm trên nếu chưa có chỉ thị của Allah ﷻ‬.

  Những lý do mà Islam nghiêm cấm tổ chức làm “Al-Mawlid của Rosul Muhammad e” như sau:

  1- “Al-Mawlid” không phải là đường lối dạy dỗ (Sunnah) của Rosul Muhammad e, và những vị Khalifah (Thủ lĩnh Islam) của Rosul e chưa bao giờ có ai dám làm. Vì Rosul Muhammad e đã nói như sau:

  قَالَ e: ((فَعَلْيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ)) رواه أبو داود والترمذي

  “Ta chỉ thị các ngươi phải tuân theo Sunnah của Ta, và tuân theo sự hướng dẫn của các vị Khalifah sau Ta, giữ vững nó và kiên quyết trung thành với nó. Hãy cẩn thận với những điều cách tân bịa đặt, bởi vì nó là sự đổi mới (Bid-a'h) và mọi sự đổi mới sẽ làm cho các ngươi lầm đường lạc hướng.” Hadith do Abu Dawud và Al-Tirmizy ghi lại.

  Nếu như chúng ta cố gắng làm những việc để đến gần với Allah ﷻ‬ hơn, mà những điều đó Rosul Muhammad e và các vị Khalifah chưa từng làm thì chẳng khác nào chúng ta cáo buộc Rosul Muhammad e đã chưa giảng dạy cho chúng ta và nhân loại đầy đủ những giáo điều Islam, và cũng xem như chúng ta không tin tưởng vào những lời mặc khải của Allah ﷻ‬, vì Ngài có phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮊ المائدة: ٣

  {Ngày nay, TA đã hoàn thiện tôn giáo của các ngươi cho các ngươi và hoàn tất ân huệ của TA cho các ngươi và TA chỉ thỏa mãn Islam là tôn giáo cho các ngươi} Al-Ma-i-dah: 3.

  2- Ăn mừng sinh nhật của Rosul Muhammad e là bắt chước theo những người Thiên Chúa giáo, bởi vì họ ăn mừng và tổ chức sinh nhật cho Rosul Isa u (Thiên Chúa gọi là Giê-Su). Chẳng lẽ, chúng ta đã quên rằng Islam nghiêm cấm người Muslim có những suy nghĩ hay hành động bắt chước theo người Thiên Chúa giáo? Và Rosul Muhammad e cũng đã khuyến cáo chúng ta không được noi theo người Kafir (người ngoại đạo), và Islam đã chỉ thị cho chúng ta phải tỏ ra khác biệt so với họ.

  Rosul Muhammad e đã nói:

  قَالَ e: ((مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)) رواه أبو داود.

  "Ai bắt chước theo nhóm nào đó thì y thuộc về nhóm người đó." Hadith do Abu Dawud ghi lại.

  Và Rosul e cũng đã nói thêm:

  قَالَ e: ((خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ)) رواه مسلم.

  “Hãy trở nên khác biệt những người Mushrikin (người đa thần).” Hadith do Muslim ghi lại.

  3- Ngoài việc trở thành Bid-a'h và noi theo người Thiên Chúa giáo, cả hai sẽ trở thành Haram (bị cấm) nếu tổ chức làm lễ sinh nhật Rosul Muhammad e, vì đồng nghĩa với việc dẫn đến cường điệu và quá mức sùng kính Rosul Muhammad e. Thậm chí còn có thể đi xa hơn bằng cách khẩn cầu (du-a) với Rosul Muhammad e, thay vì khẩn cầu với Allah ﷻ‬ duy nhất, họ kêu gọi tên của Rosul Muhammad e, thay vì kêu gọi tên của Allah ﷻ‬, và cầu xin sự trợ giúp từ Rosul e, hát những bài ca ngợi Shirk có tính cách ca tụng và tán dương Rosul e như Qaseedah Al-Burdah… Và họ đã quên rằng Rosul e đã nghiêm cấm Ummah (cộng đồng) của Người e ca tụng và tán dương Người e:

  قَالَ e: ((لَا تُطْرُونِي كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ)) رواه البخاري.

  “Đừng bao giờ tán dương, ca tụng Ta như những người Thiên Chúa đã tán dương ca tụng con trai của Maryam. Bởi vì Ta chỉ là nô lệ của Ngài, do đó hãy gọi Ta là nô lệ của Allah ﷻ‬ và là Rosul của Ngài.” Trích từ Soheeh Al-Bukhary.

  Và Allah ﷻ‬ đã phán trong Thiên kinh Qur’an như sau:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ النساء: ١٧١

  {Hỡi Người dân của Kinh sách! Chớ tỏ ra thái quá trong tôn giáo của các người và chỉ nói sự thật về Allah. Masih Isa con trai của Mar-yam chỉ là một Rosul của Allah và là Lời phán (Hãy Thành) mà Ngài truyền xuống cho Mar-yam và là một linh hồn từ Ngài (Allah). Bởi thế, hãy tin tưởng nơi Allah và các Rosul của Ngài. Và chớ nói ‘Ba’ (ngôi). Từ bỏ tư (tưởng đó) tốt cho các người hơn. Chỉ Allah là Thượng Đế Duy nhất. Ngài quá Siêu việt về việc có một đứa con trai! (Vì rằng) mọi vật trong các tầng trời và mọi vật dưới đất đều là (tạo vật) của Ngài cả. Và riêng Allah thôi đủ làm một Đấng Thọ Lãnh sắp đặt tất cả các công việc (không cần đến một đứa con trai nào để giúp Ngài).} Al-Nisa: 171.

  Rosul Muhammad e nghiêm cấm chúng ta cường điệu mình vì sợ rằng mọi thứ sẽ xảy ra với chúng ta như là đã xảy ra với người Thiên Chúa giáo và Rosul e đã nhắc nhở chúng ta như sau:

  قَالَ e: ((إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّينِ)) رواه النسائي.

  “Cảnh cáo các người việc cường điệu hóa trong tôn giáo, bởi những thế hệ trước các ngươi đã bị hủy diệt chỉ vì sự cường điệu thái quá trong tôn giáo.” Hadith do Al-Nasa-y ghi lại.

  4- Cách tân bằng việc tổ chức yến tiệc “Al-Mawlid Rosul e” là tự mở rộng cánh cửa cho nhiều loại Bid-a'h khác đến với chúng ta; và làm cho chúng sao lãng đường lối Sunnah của Người e. Vì thế, chúng ta dễ dàng thấy được những người cách tân luôn tỏ ra rất hăng hái trong những việc làm Bid-a'h và chây lười với Sunnah của Rosul Muhammad e. Họ ghét bỏ Sunnah và xem những ai theo đường lối Sunnah như là kẻ thù của họ, họ phân chia thành nhiều nhóm khác nhau, và mỗi nhóm thường niên tổ chức yến tiệc mừng ngày sinh cho những người Imam của họ, như là: Sinh nhật của Imam Al-Badawi, Ibn ‘Arabi, Al-Doosaqi và Al-Shadaali…

  Không khí của yến tiệc sinh nhật mà họ vừa tổ chức chưa kịp lắng xuống thì họ lại tiếp tục tổ chức sinh nhật cho những người khác mà họ sùng bái. Trong lúc tổ chức yến tiệc, họ cường điệu phóng đại và kêu gọi tên của người đó thay vì họ tán dương hay kêu gọi tên của Allah ﷻ‬. Và họ tin rằng với những hành động đó có thể mang lại cho họ những hồng ân và lợi ích, nhưng họ đâu biết rằng họ đang và đã đi xa với tôn giáo của Allah ﷻ‬, và dần dần họ quay trở lại với tôn giáo hay người của thời kỳ Jahiliyah (tiền Islam), mà Allah ﷻ‬ đã khuyến cáo như sau:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﮊ يونس: ١٨

  {Và họ thờ phụng ngoài Allah những kẻ đã không làm hại cũng chẳng làm lợi gì cho họ và họ nói: "Những vị này là những vị can thiệp giùm cho chúng tôi với Allah." Hãy bảo họ (hỡi Muhammad!): "Phải chăng các ngươi muốn báo cho Allah biết điều mà Ngài không biết trong các tầng trời và trái đất hay sao? Quang vinh và trong sạch thay Ngài! Ngài Tối Cao, vượt hẳn những điều mà họ đã tổ hợp với Ngài!"} Yunus: 18.

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮊ الزمر: ٣

  {Há việc sùng bái chân thành không phải chỉ dành riêng cho Allah ư? Thế mà những kẻ đã chấp nhận những vị bảo hộ ngoài Ngài đã nói: "Chúng tôi thờ họ chỉ vì nhờ họ đưa chúng tôi đến gần Allah." Chắn chắn Allah sẽ xét xử giữa bọn chúng về điều chúng thường tranh chấp. Chắc chắn Allah không hướng dẫn ai là người nói dối và không có đức tin.} Al-Zumar: 3.

  Qua hai đoạn kinh trên, đã chứng minh cho chúng ta thấy rõ rằng Allah đã nghiêm cấm chúng ta làm những chuyện vô bổ vô thực dưới mọi hình thức, Islam đã chỉ dẫn cho chúng ta phòng ngừa những hành động có thể tác hại từ trong trứng nước, vì Islam biết rất rõ con người dễ sa ngã vào sự lôi cuốn của người đời. Cho nên, việc tổ chức ăn mừng ngày sinh của Rosul Muhammad e là một việc làm theo quán tính mà không có trong sách vở của Islam.

  Tác giả: Shaikh Soleh bin Fawzaan bin Abdullah Ali Fawzaan

  Chuyển ngữ: Roh Man Ibrahim cựu sinh viên UIA, Malaysia.