Tả Về Hỏa Ngục ()

Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen

 

Đưa ra những bằng chứng miêu tả về hỏa ngục từ Thiên Kinh Qur’an, Sunnah và lời nói của Ulama.

  |

  Tả Về Hỏa Ngục

  }في وصف النار{

  [Tiếng Việt – Vietnamese – فيتنامي]

  Muhammad bin Soleh Al-Uthaimeen

  Dịch Thuật: Ibn Ysa

  2009 - 1430

  }في وصف النار{

  ((باللغة الفيتنامية))

  محمد بن صالح العثيمين

  ترجمة: محمد زين بن عيسى

  2009 - 1430

  Tạ ơn Allah Đấng hằng sống và tồn tại mãi mãi còn những gì ngoài Ngài sẽ không tồn tại, Đấng đã nâng bầu trời lên cao rồi trang hoàng bằng những vì sao, Đấng đã làm cho trái đất được vững chắc bởi những quả núi hùng vĩ, Đấng đã qui định cho mọi linh hồn một định mệnh rồi làm cho chúng chết đi và xóa đi bổng lộc, sau đó hạ lệnh cất tiếng còi in ỏi thì tất cả xác chết đều đứng lên, khi đó một nhóm đi vào thiên đàng hưởng thụ và nhóm còn lại đi vào hỏa ngục nóng bỏng, mọi cánh của của hỏa ngục được mở toan ra trước mặt chúng mỗi loại tội phạm đi vào một cửa nhất định rồi các cửa bị đóng lại chúng sẽ ở trong hỏa ngục đời đời kiếp kiếp với sự lo lắng và buồn khổ, ngày hôm đó hình phạt đến với chúng từ trên xuống và từ dưới chân lên không một ai trong chúng hưởng được sự khoan hồng. Tôi xin tuyên thệ không có Thượng Đế nào xứng đáng được thờ phụng mà chỉ có Allah duy nhất không có sự cộng tác với Ngài một lời tuyên thệ bình an và hài lòng và tôi xin xác nhận rằng Muhammad là bề tôi và là Thiên Sứ của Ngài, Người đã được Allah ban cho sự chiến thắng trên Ba Tư và Hi Lạp, cầu xin Ngài ban phúc lành và bình an cho Người, cho dòi dõi, cho bằng hữu của Người và cho những ai noi theo họ bằng sự tốt đẹp hãy bầu trời còn trút mưa.

  Hỡi anh em Muslim thân mến! Quả thật, Allah đã cảnh báo trước trong Thiên Kinh Qur'an về hỏa ngục đồng thời báo cho biết trước thể loại hình phạt làm cho ruột gan bị cắt đứt và tim nhảy khỏi lòng ngực, sự cảnh báo trước đó là sự khoan dung đối với chúng ta biết mà đề phòng. Vì thế, hãy cùng lắng nghe sự cảnh báo từ Thiên Kinh Qur'an và Sunnah của Thiên Sứ ﷺ‬ về những hình phạt của hỏa ngục hi vọng rằng các bạn ghi nhớ và tìm sự che chở mong được bình an từ Thượng Đế trước khi hành phạt đến với mọi người, khi đó sẽ không được giúp đỡ.

  Allah phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﮊ آل عمران: ١٣١

  {Và hãy sợ lửa (của hỏa ngục) đã được chuẩn bị sẵn cho những kẻ Kafir (vô đức tin)} Ali I'mron: 131.

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮊ الإنسان: ٤

  {TA đã chuẩn bị sẵn cho những kẻ Kafir (vô đức tin) sợi dây xích, gông cùm và hỏa ngục} Al-Insaan: 4.

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄﮅ ﮊ الكهف: ٢٩

  {Quả thật, TA đã chuẩn bị sẵn cho những kẻ làm điều sai quấy hỏa ngục bao trùm lấy chúng như một mái vòm che} Al-Kahf: 29.

  Allah phán ở chương khác nói về Iblis chúa loài quỉ:

  قال تعالى مخاطبا إبليس: ﮋ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﮊ الحجر: ٤٢ – ٤٤

  {... Ngoại trừ những ai theo ngươi thuộc nhóm người lầm lạc. Và quả thật, hỏa ngục là điểm hẹn cho toàn thể bọn chúng. Nó có bảy cánh cửa đi vào, mỗi một loại (tội nhân) trong bọn chúng sẽ đi vào một cánh của nhất định} Al-Hijr: 42 – 44.

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮊ الزمر: ٧١

  {Và những kẻ Kafir (vô đức tin) sẽ bị lùa đến hỏa ngục từng nhóm một cho đến khi họ đến nơi thì các cánh cửa của hỏa ngục sẽ được mở toang} Al-Zumar: 71.

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮊ الملك: ٦ – ٨

  {Và (chuẩn bị) cho những kẻ phủ nhận Thượng Đế của họ một sự trừng phạt của hỏa ngục và đó là một nơi ở tồi tệ nhất. Khi bị quẳng vào đó, chúng sẽ nghe tiếng hít vào giống như tiếng nó hà ra. Nó gần như muốn phát nổ vì giận dữ} Al-Mulk: 6 – 8.

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ العنكبوت: ٥٥

  {Vào ngày mà hình phạt sẽ bao vây lấy chúng từ bên trên xuống và từ dưới chân chúng} Al-A'nkabut: 55.

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮊ الزمر: ١٦

  {Chúng sẽ bị tấm màn bằng lửa bao phủ từ phía trên và phía dưới. Allah dùng lửa để cảnh cáo và làm run sợ bầy tôi của Ngài. Hỡi bầy tôi của TA! Hãy kính sợ TA} Al-Zumar: 16.

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﮊ الواقعة: ٤١ – ٤٤

  {Và những người bạn bên tay trái – những người bạn bên tay trái sẽ ra sao? (chúng sẽ ở) giữa ngọn gió nóng và nước sôi. Giữa đám khói mù nghi ngút. Không mát cũng không dễ chịu} Al-Waqiah: 41 – 44.

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮊ التوبة: ٨١

  {Và chúng nói: Chớ đi chiến đấu dưới ánh nắng cháy da. Hãy bảo chúng (Muhammad): lửa của hỏa ngục nóng còn dữ dội hơn} Al-Tawbah: 81.

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮊ القارعة: ١٠ – ١١

  {Và điều gì cho Ngươi (Muhammad) biết được Hawiyah là gì? (Đó là) hỏa ngục cháy dữ dội} Al-Qoriah:10 – 11.

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﮊ القمر: ٤٧ – ٤٨

  {Quả thật, những kẻ tội lỗi đi lạc hướng và điên rồ. Vào ngày (sau) chúng sẽ bị lôi úp mặt vào hỏa ngục: "Hãy nếm đi sự va chạm của lửa"} Al-Qomar: 47 – 48.

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮊ المدثر: ٢٧ – ٢٩

  {Và điều gì cho Ngươi (Muhammad) biết lửa của hỏa ngục là gì? Nó không dung tha cũng không bó sót (một tên ác nhân nào). Nó đốt cháy và lột hết các lớp da} Al-Muddaththir: 27 – 29.

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﮊ التحريم: ٦

  {Hỡi những người có đức tin! Hãy bảo vệ bản thân và gia đình các ngươi tránh khỏi hỏa ngục mà chất đốt chính là những kẻ (vô đức tin) và bụt tượng, do những Thiên Thần lạnh lùng và nghiêm nghị quản lý, không bất tuân Allah về điều gì mà Ngài ra lệnh cho Họ và thi hành đúng những điều Họ nhận được lệnh} Al-Tahreem: 6.

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮊ المرسلات: ٣٢ – ٣٣

  {Quả thật, nó (hỏa ngục) hà ra những ngọn lửa to như những pháo đài. Giống như những con lạc đà mà vàng} Al-Mursalat: 32 – 33.

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﮊ إبراهيم: ٤٩ – ٥٠

  {Và vào ngày đó, Ngươi (Muhammad) sẽ thấy những kẻ tội lỗi sẽ bị trói xích với nhau. Quần áo của chúng sẽ bằng dầu hắc và mặt của chúng sẽ bị bao phủ bằng một lớp lửa} Ibrohim: 49 – 50.

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ غافر: ٧١ – ٧٢

  {Khi chiếc gông sẽ được đóng vào cổ chúng và những sợi lò tói mà chúng sẽ bị kéo lôi đi. Vào trong loại nước sôi hôi thối rồi vào trong lửa nơi mà chúng sẽ bị đốt} Ghofir: 71 – 72.

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﮊ الحج: ١٩ – ٢٢

  {Bởi thế, những kẻ phủ nhận (Allah) sẽ được mặc loại áo may bằng lửa, đổ nước thật sôi xối từ trên đầu chúng xuống. (Nước sôi này) sẽ làm chảy tan bất cứ vật gì trong bụng và làn da của chúng. Và chúng sẽ bị đánh bằng những ngọn roi sắt} Al-Haj: 19 – 22.

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮊ النساء: ٥٦

  {Quả thật, những ai phủ nhận các lời mặc khải của TA sẽ sớm bị TA ném vào hỏa ngục, cứ mỗi lần lớp da của chúng bị nướng chín TA cho thay lớp da mới để chúng tiếp tục nếm hình phạt (của hỏa ngục)} Al-Nisa: 56.

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﮊ الدخان: ٤٣ – ٤٦

  {Quả thật, cây Zaqqum. Sẽ là thực phẩm của những kẻ tội lỗi. Giống như loại dầu nấu sôi, sôi sùng sục trong bụng của chúng. Như loại nước sôi hừng hực} Al-Dukhon: 43 – 46.

  Allah phán về loại cây đó:

  وقال تلك الشجرة: ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ الصافات: ٦٤ – ٦٥

  {Đó là một loại cây mọc từ dưới đáy của hỏa ngục. Chồi non của nó giống như đầu của bọn Shayton} Al-Soffat: 64 – 65.

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﮊ الواقعة: ٥١ – ٥٦

  {Rồi cả các người nữa, hỡi những kẻ lạc lối, những kẻ phủ nhận. Các ngươi sẽ ăn trái cây Zaqqum. Mà các ngươi sẽ nhét vào đầy bụng. Sau đó các ngươi sẽ uống nước sôi chồng lên thêm. Đây là sự chiêu đãi của chúng vào ngày phán xử} Al-Waqiah: 51 – 56.

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮊ الكهف: ٢٩

  {Và nếu chúng kêu la xin giảm bớt hình phạt thì chúng sẽ được giảm cho bằng một loại nước sôi giống như loại dầu sôi, nó sẽ lột hết da mặt của chúng. Thật khiếp đảm thay loại nước uống đó và xấu xa thay chổ nghỉ (của chúng)} Al-Kahf: 29.

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ محمد: ١٥

  {Và uống một loại nước cực sôi cắt đứt ruột của y thành từng đoạn} Muhammad: 15.

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﮊ إبراهيم: ١٦ – ١٧

  {Và y bị bắt uống một loại nước sôi hôi thối. Y sẽ uống nó từng ngụm nhưng khó nuốt xuống cổ họng và cái chết bao vây y tứ phía nhưng y sẽ không chết và trước mặt y sẽ là một sự trừng phạt khắc nghiệt} Ibrohim: 16 – 17.

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﮊ الزخرف: ٧٤ – ٧٧

  {Quả thật, những kẻ tội lỗi sẽ ở trong hỏa ngục, chúng sẽ vào đó ở đời đời. Trong đó, chúng sẽ không được giảm nhẹ hình phạt và sẽ vô cùng tuyệt vọng. Và TA (Allah) đã không hảm hại chúng nhưng chính chúng là những kẻ tự hại bản thân mình. Và chúng sẽ kêu la: "Hỡi Thiên Thần! Hãy xin Thượng Đế của ngài giết phứt chúng tôi đi, (Thiên Thần) đáp: "quả thật, các ngươi sẽ phải ở đó đời đời."} Al-Zukhruf: 74 – 77.

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ الإسراء: ٩٧

  {Chổ ngụ của chúng sẽ là hỏa ngục. Mỗi lần ngọn lửa giảm xuống, TA sẽ gia tăng lửa ngọn thêm cho chúng} Al-Isro: 97.

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﮊ النساء: ١٦٨ – ١٦٩

  {Quả thật, những kẻ không có đức tin và làm điều sai quấy thì chắc chắn sẽ không được Allah tha thứ cũng không được Ngài hướng dẫn theo con đường nào. Ngoài con đường dẫn họ đến hỏa ngục nơi mà họ sẽ vào ở đời đời trong đó, và việc đó thật dễ dàng đối với Allah} Al-Nisa: 168 – 169.

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮊ سبأ: ٥٤

  {Và giữa chúng với những điều mà chúng mong ước (chân lý) có một bức chắn ngăn cách, tương tự trường hợp đã xảy ra cho đồng bọn của chúng trong quá khứ. Quả thật, chúng là đám người ở trong trình trạng ngờ vực trầm trọng} Sabạ: 54.

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﮊ الجن: ٢٣

  {Và ai bất tuân Allah và Sứ Giả của Ngài thì chắc chắn sẽ tiếp nhận hỏa ngục mà y sẽ vào ở trong đó đời đời} Al-Jin: 23.

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ الهمزة: ٥ – ٩

  {Và điều gì cho Người (Muhammad) biết Humazah là gì? Đó là lửa của Allah được nhúm lên (thành ngọn). Sẽ bốc cao lên tận quả tim. Quả thật, nó sẽ vây kín chúng lại. Bên trong các cột lửa cháy tỏa rộng} Al-Humazah: 5 – 9.

  Có rất nhiều câu kinh miêu tả về hỏa ngục và thể loại hình phạt đau đớn mãi mãi, trên chỉ là điển hình.

  Còn những Hadith miêu tả về hỏa ngục như sau:

  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ مَسْعُوْدٍ t أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ‬ قَالَ: ((يُؤْتَى بِالنَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا)) رواه مسلم.

  Ông Abdullah bin Mas-u'd t thuật lại lời Nabi ﷺ‬: "Hỏa ngục được đem đến trong ngày phán xử, nó gồm có bảy mươi nghàn sợ dây cương mỗi sợ dây cương có bảy mươi nghàn Thiên Thần kéo." Hadith do Muslim ghi lại.

  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ‬ قَالَ: ((نَارُكُمْ هَذِهِ مَا يُوقِدُ بَنُو آدَمَ جُزْءٌ وَاحِدٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ.)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا لَكَافِيَةً. قَالَ: ((إِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا)) متفق عليه.

  Ông Abu Huroiroh t thuật lại lời Nabi ﷺ‬: "Lửa do con cháu Adam sử dụng là một trong bảy mươi phần so với sức nóng của hỏa ngục." Sohabah nói: Thưa Thiên Sứ của Allah! Như thế là đủ rồi. Người nói tiếp: "Quả thật, hỏa ngục được chia làm chín mươi sáu phần tất cả mỗi phần đều nóng giống như nhau." Hadith do Al-Bukhory và Muslim ghi lại.

  عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ t قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ‬ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ‬: ((تَدْرُونَ مَا هَذَا ؟)) قُلْنَا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((هَذَا حَجَرٌ أَرْسَلَهُ اللهُ فِي الْجَهَنَّمَ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا فَالآنَ حِيْنَ انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا)) رواه مسلم.

  Ông Abu Huroiroh t kể: khi chúng tôi đang ở cùng với Nabi ﷺ‬ thì nghe được tiếng rơi xuống, khi đó Người hỏi: "Mọi người có biết vật gì rơi đó không?" Chỉ có Allah và Thiên Sứ của Ngài mới rõ. Chúng tôi đáp. Nabi ﷺ‬ nói tiếp: "Đấy là hòn đá được Allah ném xuống hỏa ngục cách đây bảy mươi năm, đến ngày hôm nay nó mới rơi xuống đến đáy hỏa ngục." Hadith do Muslim ghi lại.

  عَنْ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ t وَهُوَ يَخْطُبُ: قَدْ ذُكِرَ لَنَا أَنَّ الْحَجَرَ يُلْقَى مِنْ شَفِيْرِ جَهَنَّمَ فَيَهْوِي فِيهَا سَبْعِينَ عَامًا مَا يُدْرِكُ لَهَا قَعْرًا وَاللَّهِ لَتُمْلأَنَّ أَفَعَجِبْتُمْ ؟)) رواه مسلم.

  Ông ﷻ‬'tbah bin Ghozwan t nói trong Khutbah: "Chúng ta đã được nghe rằng một hòn đá được ném từ miệng hỏa ngục rơi xuống bảy mươi năm cứ tưởng rằng hỏa ngục không đáy, thề bởi Allah chứng giám rồi hỏa ngục sẽ được nhét đầy, chẳng lẽ điều đó làm cho mọi người ngạc nhiên hay sao?" Hadith do Muslim ghi lại.

  عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ t أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ‬ قَالَ: ((لَوْ أَنَّ قَطْرَةً مِنْ الزَّقُّومِ قُطِرَتْ فِي دَارِ الدُّنْيَا لأَفْسَدَتْ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا مَعَايِشَهُمْ فَكَيْفَ بِمَنْ يَكُونُ طَعَامَهُ)) رواه النسائي والترمذي وابن ماجة.

  Ông Ibnu Abbaas t thuật lại lời Nabi ﷺ‬: "Nếu như một giọt Zaqqum nhiểu xuống trần gian sẽ hủy hoại cuộc sống của con người trần gian, thế đó sẽ ra sao nó là thức ăn của người trong hỏa ngục." Hadith do Al-Nasa-y, Al-Tirmizy và Ibnu Majah ghi lại.

  عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ t أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ‬ قَالَ: ((إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلاَنِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِ الْمِرْجَلُ مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا وَإِنَّهُ لأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا)). رواه مسلم وللبخاري نحوه.

  Ông Al-Nụa'man bin Basheer t thuật lại lời Nabi ﷺ‬: "Người bị hình phạt nhẹ nhất trong hỏa ngục là người mang đôi giầy da được làm từ lửa, nó làm cho não của y sôi sùn sụt giống như nồi nước sôi vậy, mọi người cứ tưởng rằng hình phạt của y là nặng nhất nhưng thật ra hình phạt đó là nhẹ nhất." Hadith được Muslim ghi lại và trong Al-Bukhory cũng tương tự như thế.

  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ t أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ‬ قَالَ: ((يُؤْتَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَبِّ. وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي الْجَنَّةِ فَيُقَالُ لَهُ: يَا ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ ؟ فَيَقُولُ: لاَ وَاللَّهِ يَا رَبِّ مَا مَرَّ بِي بُؤْسٌ قَطُّ وَلاَ رَأَيْتُ شِدَّةً قَطُّ)) رواه مسلم.

  Ông Anas bin Malik t thuật lại lời Nabi ﷺ‬: "Vào ngày phán xử, đem đến người sung sướng nhất ở trần gian thuộc nhóm người trong hỏa ngục nhún vào hỏa ngục rồi đem ra. Sau đó, hỏi y: hỡi con cháu Adam ngươi có từng hưởng thụ niềm sung sướng và hạnh phúc nào chưa? y đáp: thề bởi Allah chứng giám tôi chưa từng hưởng. Rồi đem đến người bị hoạn nạn gian khổ nhất ở trần gian thuộc nhóm người trong thiên đàng cho vào thiên đàng rồi đem ra. Sau đó, hỏi y: hỡi con cháu Adam ngươi có từng bị hoạn nạn gian khổ lần nào chưa? y đáp: thề bởi Allah chứng giám tôi chưa từng gặp hoạn nạn và cũng không bị gian khổ gì cả." Hadith do Muslim ghi lại.

  Tức người của hỏa ngục quên lãng hết tất cả niềm sung sướng đã hưởng thụ ở trần gian, và người của thiên đàng cũng vậy quên lãng hết sự khó khăn cực nhọc của trần gian mình gặp phải.

  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ t أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ‬ قَالَ: ((يُقَالُ لِلرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ لَكَ مَا عَلَى الأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بِهِ. فَيَقُولُ: نَعَمْ. قَالَ: فَيَقُولُ: قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ مِنْ ذَلِكَ قَدْ أَخَذْتُ عَلَيْكَ فِي ظَهْرِ آدَمَ أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي شَيْئًا فَأَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تُشْرِكَ بِي)) رواه أحمد ورواه البخاري ومسلم بنحوه.

  Cũng từ ông Anas t thuật lại lời Nabi ﷺ‬: "Vào ngày phán xử có lời hỏi người trong hỏa ngục: ngươi có đồng ý đánh đổi tất cả những gì sở hửu ở trần gian để thoát khỏi hình phạt này không? dạ có. Y đáp. Khi đó, Allah phán: quả thật, TA chỉ yêu cầu nhà ngươi trong lời cam kết của tổ tiên của nhà ngươi Adam rằng không được tổ hợp TA trong việc thờ phụng vậy mà ngươi lại khước từ mà chỉ muốn tổ hợp với TA mà thôi." Hadith do Ahmad ghi lại và tương tự như thế trong Al-Bukhory và Muslim.

  عَنْ يَعْلَى بِنْ مَنِيَّةَ، قَالَ: ((يُنْشِئُ اللهُ لأَهْلِ النَّارِ سَحَابَةً فَإِذَا أَشْرَفَتْ عَلَيْهِمْ نَادَاهُمْ: يَا أَهْلَ النَّارِ، أَيُّ شَيْءٍ تَطْلُبُوْنَ وَمَا الْذِّيْ تَسْأَلُوْنَ فَيَذْكُرُوْنَ بِهَا سَحَائِبَ الدُّنْيَا وَالْمَاءَ الْذِّيْ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ، فَيَقُوْلُوْنَ: يَا رَبِّ الشَّرَابَ فَيُمْطِرُهُمْ أَغْلاَلاً، تَزِيْدُ فِيْ أَغْلاَلِهِمْ وَسَلاَسِلِ تَزِيْدُ فِيْ سَلاَسِلِهِمْ وَجَمْراً يُلْهَبُ عَلَيْهِمْ)) رواه ابن مردويه.

  Ông Ya'la bin Maniyah kể: "Allah dựng lên đám mây cho người của hỏa ngục khi đã che đậy chúng, Ngài gọi chúng: hỡi người của hỏa ngục! Điều gì làm cho các ngươi muốn và yêu cầu? Khi đó, họ liên tưởng đến những đám mây của trần gian và nước mưa ban xuống cho họ rồi trả lời: thưa Thượng Đế, nước uống. Thế là mưa xuống cho họ những cái gông, trong gông là xiềng xích, trong xiềng xích là than hồng thiêu cháy bọn chúng." Hadith do Ibnu Mardawaih ghi lại.

  عَنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى t أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ‬ قَالَ: ((ثَلاَثَةٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: مُدْمِنُ خَمْرٍ وَقَاطِعُ رَحِمٍ وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ. وَمَنْ مَاتَ مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ نَهْرِ الْغُوطَةِ.)) قِيلَ: وَمَا نَهْرُ الْغُوطَةِ ؟ قَالَ: ((نَهْرٌ يَجْرِي مِنْ فُرُوجِ الْمُومِسَاتِ يُؤْذِي أَهْلَ النَّارِ رِيحُ فُرُوجِهِمْ)) رواه أحمد وصححه الحاكم وأقره الذهبي.

  Ông Abu Musa t thuật lại lời Nabi ﷺ‬: "Có ba loại người sẽ không được vào thiên đàng: người nghiện ruợu, người cắt đứt quan hệ dòng tộc và người tin tưởng vào bùa ngãi. Và người nghiện rượu chết sẽ bị Allah cho uống nước từ sông Al-Ghâu-toh." Có lời hỏi: và sông Al-Ghâu-toh là gì? Nabi ﷺ‬ đáp: "Là dòng sông (của hỏa ngục) chứa máu mủ chảy ra từ âm hộ của gái điếm, nó gây tác hại đến người của hỏa ngục bởi mùi hôi thối từ âm hộ đó." Hadith do Ahmad ghi lại.

  عَنْ جَابِرٍ t أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ‬ قَالَ: ((إِنَّ عَلَى اللهِ عَهْداً لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَاتِ لَيَسْقِيهِ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ.)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ. قَالَ: ((عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ)) صحيح مسلم.

  Ông Jabir t thuật lại lời Nabi ﷺ‬: "Quả thật, Allah đã hứa rằng đối với người nào uống chất say sẽ bị Allah uống Tinah Al-Khobaal. Sohabah hỏi: thưa Thiên Sứ của Allah Tinah Al-Khobaal là gì ? Thiên Sứ ﷺ‬ đáp: "Là mồ hôi của người hỏa ngục hoặc là mồ hôi của những kẻ phản nghịch thuộc nhóm người hỏa ngục." Hadith trích từ Soheeh Muslim.

  عَنْ النَّبِيِّ ﷺ‬ أَنَّهُ قَالَ: ((يُقَالُ لِلْيَهُودِ النَّصَارَى مَاذَا تَبْغُونَ ؟ فَيَقُولُونَ: عَطِشْنَا رَبَّنَا فَاسْقِنَا فَيُشَارُ إِلَيْهِمْ: أَلاَ تَرِدُونَ ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ كَأَنَّهَا سَرَابٌ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ)) الصحيحين.

  Được truyền lại từ Nabi ﷺ‬, Người nói rằng: "Có lời hỏi bọn Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo rằng: các ngươi ước muốn gì?, chúng đáp: thưa Thượng Đế! chúng tôi khát nước, cầu xin Ngài hãy ban cho chúng tôi nước uống. Khi đó có người chỉ cho chúng rồi bảo: chẳng lẽ không phải đằng kia hay sao? Thế là chúng hướng đến hỏa ngục gặp phải nước ảo rồi kéo nhau đến đấy thế là bọn chúng lần lượt rơi hết vào lửa." Hadith trích từ Soheeh Al-Bukhory và Soheeh Muslim.

  Ông Al-Hasan nói: bạn hãy tưởng tượng xem nhóm người đi bộ năm chục nghàn năm không được ăn dù là một miếng cũng không được uống dù là một ngụm nước cho đến khi khô đứt cả cổ vì khát và rát cả bụng vì đói. Sau đó, bị đưa vào hỏa ngục đó chính là thời điểm chín mùi cho bọn chúng uống nước sôi.

  Ông Ibnu Al-Jâuzy miêu tả về hỏa ngục: là ngôi nhà dành riêng cho những kẻ phản nghịch, trong đó chúng bị cắt đứt hết mọi niềm hi vọng và hạnh phúc, thay thế sự sáng sủa của gương mặt bởi màu đen xì, chúng bị đánh đập bằng roi nặng hơn cả quả núi, hỏa ngục do những Thiên Thần rất hung tợn và lạnh lùng cai quản khi chúng gặp họ trong khoảng cách gần chúng liền bỏ đi nhưng không thoát chúng bị quẳng vào nơi rét buốt, chúng buồn khổ mãi không tìm được niềm vui, chúng ở đó mãi mãi không được phép rời khỏi, chúng khóc lóc vì đã đánh mất tuổi thanh xuân đã bất tuân với Allah và chúng khóc cạn cả nước mắt nhưng mỗi khi hết nước mắt thì được thêm. Hỡi những kẻ thất bại vì đã chọc giận Đấng Tạo Hóa, hỡi những ai bị thử thách bởi những nạn tai kinh hoàng, hỡi những kẻ có hành động đáng xấu hổ rồi chính bản thân các người sẽ làm chứng cho hành động của mình, còn đâu sự thu nhập của các người từ những điều hư ảo phù phiếm, còn đâu là sự đi đứng trong điều đầy tội lỗi, tất cả điều là ảo vọng mà thôi. Rồi thể xác chúng sẽ bị thiêu đốt và sau mỗi lần bị đốt cháy được phục hồi trở lại cho chúng thể xác như cũ để chịu hình phạt tiếp.

  Thưa Allah! Hãy cứu vớt chúng tôi khỏi hỏa ngục, hãy che chở chúng tôi khỏi sự ô nhục và hủy diệt, hãy định cư cho chúng tôi ở ngôi nhà của những người đức hạnh biết kính sợ Ngài bằng lòng khoan dung độ lượng của Ngài, xin hãy tha thứ tội lỗi cho chúng tôi, cho cha mẹ chúng tôi, cho tất cả người Muslim bằng sự khoan dung và độ lượng của Ngài hỡi Đấng rất đõi khoan dung, cầu xin bình an và phúc lành cho Nabi Muhammad, cho dòng dõi và cho tất cả bằng hữu của Người.

  Trích từ Majalis tháng Romadon của Shaikh Muhammad bin Soleh Al-Uthaimeen.

  Do Ibn Ysa chuyển ngữ.