Mai mult de optzeci de căi pentru a face da‘wah

Descriere

O importantă datorie a musulmanului este aceea de a chema la Calea cea Dreaptă, de a răspândi Mesajul pe care Allah Preaînaltul l-a transmis prin Coranul cel Nobil, prin Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) așa cum suntem îndemnați chiar prin cuvintele Coranului:
" … Chemați-Mă și Eu vă voi răspunde! Aceia care din prea multă trufie refuză să Mă adore, vor intra în Gheena umiliți. " [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 40:60]
Din moment ce oamenii sunt de multe ori dezorientați cu privire la modul în care ar trebui să facă da‘wah și folosesc ignoranța lor ca pe o scuză pentru a nu face nimic, a fost realizată următoarea listă, care cuprinde mai mult de optzeci de sugestii dintre nenumăratele căi posibile existente pentru a face da‘wah , cu scopul de a face această cale mai ușoară.

Download
Send a comment to Webmaster

Detailed Description

 Mai mult de optzeci de căi pentru a face da‘wah

Toată slava I se cuvine lui Allah, Care a exprimat cele mai înalte elogii pentru cel care „cheamă" la religia Lui, spunând[1]:

„Şi cine spune vorbe mai frumoase decât acela care cheamă la Allah, săvârşeşte faptă bună şi zice: «Eu sunt dintre musulmani»?” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 41:33]

Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra Profetului Mohammed, modelul demn de urmat pentru întreaga omenire, care a spus:

 „Oricine cheamă oamenii la Calea cea Dreaptă va avea o recompensă egală cu aceea a celor care o urmează...” (Ibn Majah)

Musulmanii știu că Allah este Cel care i-a onorat cu religia islamului și i-a făcut responsabili pentru încrederea acordată, aceea de răspândire a acesteia. Mai mult decât atât, ei știu că vor fi întrebați despre această responsabilitate, după cum ne spune Allah în Coran:

„El (Coranul) este doar îndemnare pentru tine şi pentru neamul tău şi voi veţi fi întrebaţi.” [Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 43:44]

De asemenea, ei ştiu că, dacă îndeplinesc ceea ce le-a fost încredințat și devin un motiv pentru călăuzirea altora către Allah Cel Atotputernic, vor primi o răsplată mai mare decât își pot imagina vreodată, după cum El, Cel Atotputernic, spune:

„Spune: «De Harul lui Allah şi de Îndurarea Sa să se bucure, căci ele sunt mai bune decât toate cele care se strâng!»[Traducerea sensurilor Coranului cel Sfânt, 10:58]

Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

„Dacă Allah a călăuzit prin tine chiar şi un singur om, aceasta este mai bun (pentru tine ca răsplată) decât o turmă întreagă de cămile roşii.” (Bukhari şi Muslim)

Face parte din Harul lui Allah asupra noastră faptul că în aceste timpuri există multe căi de a face da‘wah (chemare la islam) și oportunități suficiente pentru ca toată lumea să participe și să beneficieze de recompensele sale cele măreţe. Persoana care face chemarea la islam este obligată să aleagă cea mai potrivită cale pentru cei pe care îi cheamă la această religie. Mai mult decât atât, cel care cheamă la islam trebuie să varieze aceste metode în funcție de circumstanțele particulare în care se află, așa cum au făcut profetul Noe și toţi profeții dinaintea lui (Pacea fie asupra lor!).

Responsabilitatea celui care cheamă la islam este aceea de a fi conștient de diferitele forme de invitație, astfel încât munca sa să îi fie mult uşurată. De asemenea, el trebuie să direcționeze invitația lui către toată lumea, inclusiv către cei care îi sunt cel mai aproape, aşa cum sunt familia, rudele, servitorii, oaspeții, vecinii, colegii și prietenii. De asemenea, el trebuie să fie conștient de diferitele locuri în care invitația poate fi făcută, precum moscheiile, sălile de rugăciune, școlile, spitalele, închisorile, parcurile, plajele și zonele de recreere, corturile de Hajj, hotelurile, reşedințele, aeroporturile, stațiile de autobuz, centrele comerciale, piețele, saloanele de coafură, autobuzele, birourile, cantinele, cafenelele și restaurantele, locurile pe care le frecventează nou veniții într-o țară, aşa cum sunt birourile de pașapoarte, zonele comerciale duty-free, birourile de imigrare, oficiile poștale, birourile poliției rutiere, birourile turistice, ghișeele de informații din diferitele departamente guvernamentale și ambasadele.

Cooperarea în facerea de da‘wah este de asemenea importantă, deoarece există mulți alții care depun eforturi în același sens, de ale căror competențe și experiență puteți beneficia, iar ei, la rândul lor, pot beneficia de ale dumneavoastră. A învăța din experienţele lor vă va ajuta să fiți mai creativi și să vă îmbunătățiți cunoștințele și abilitățile da‘wah. Prin urmare, cei care cheamă la islam ar trebui să îi încurajeze cu răbdare și pe ceilalți să colaboreze cu alții în facerea de da‘wah și să facă tot ceea ce le stă în putință în serviciul religiei, indiferent dacă aceștia sunt din familia lor sau nu. În plus, ar trebui să utilizeze o varietate de materiale pentru da‘wah și anunțuri pentru a îi recruta pe alții la această cauză nobilă și, împreună, să contribuie la tipărirea de cărți, publicaţii și broșuri, precum și la realizarea de casete audio, CD-uri, casete video, etc. şi la distribuirea lor pe scară cât mai largă, în cercul său de prieteni, precum și în afara cercului.

Din moment ce oamenii sunt de multe ori dezorientați cu privire la modul în care ar trebui să facă da‘wah și folosesc ignoranța lor ca pe o scuză pentru a nu face nimic, a fost realizată următoarea listă, care cuprinde mai mult de optzeci de sugestii dintre nenumăratele căi posibile existente pentru a face da‘wah , cu scopul de a face această cale mai ușoară:

 Acasă

1. Biblioteca de acasă. Pregătiți-vă o colecție de cărți, reviste și înregistrări, în conformitate cu ceea ce este potrivit pentru diferite grupe de vârstă (luând în considerare ceea ce este potrivit pentru toți membrii familiei).

2. Postere. Faceți un panou pentru acasă pe care pot fi postate anunțurile pentru seminarii și evenimente islamice, cu scopul de a îi reaminti familiei despre evenimentele și conferințele importante.

3. Lecții de familie. Citiți dintr-o carte, ascultați o casetă sau memorați o parte din Coran și sau câteva ahadith împreună, ca un grup.

4. Competiții în familie. Implicați-i pe membrii familiei în competiții islamice și, ca premiu, puteți scrie numele câștigătorului pe lista de onoare din casă.

5. Revista de familie. Creați o revistă de familie la care membrii familiei să participe scriind eseuri sau decupând articole și imagini referitoare la islam din revistele și ziarele pe care le aduceți acasă.

6. Participarea la activităţi sociale islamice. Luați-vă fratele sau fiul pentru a vă însoţi la rugăciuni, seminarii sau la vizita unui bolnav, sau a unui învățat, sau la birourile de da‘wah.

7. Fapte bune în public. Faceți anumite fapte bune în fața familiei, aşa cum sunt rugăciunea, citirea Coranului și oferirea de caritate, drept exemplu de la care ei să învețe ceva.

 La moschee

8. Participarea la revista de perete. În cele mai multe moschei, sunt panouri în partea din spate cu anunțuri și afișe islamice. Contribuiți cu articole pentru panou și cumpărați postere benefice și informative pentru acesta.

9. Dezvoltarea facilităților și a programelor din moschei. Participați la dezvoltarea de facilități și activități de da‘wah în cadrul moscheii, cum sunt biblioteca acesteia, clasele de memorare ale Coranului și cutia de contribuție.

10. Furnizarea de cărți și casete. Colectați cărți bune, broșuri, pliante și casete de la organizațiile islamice caritabile și puneți-le în diverse locuri din moschee. Spre exemplu, puteţi plasa materialul informativ în rafturile Coranului și, în special, comentariile și traducerile Coranului în diferite limbi.

11. Anunțuri pentru programele din moschee Anunțați temele și orele pentru noile seminarii și cursuri din moschee și postați anunțuri pentru acestea pe panourile și pe ușile din moschee.

12. Seminarii. Invitați lectori buni pe care îi cunoașteți pentru a organiza seminarii la moschee sau contactați organizații, precum Awqaaf, sau alte organizații de da‘wah pentru a vă furniza lectori pentru moscheea locală în mod regulat.

13. Traducerea khutbei (predicii) de vineri. Aranjați cu o organizaţie sau cu anumite persoane pentru traducerea predicii de vineri în limba majorității celor care participă la rugăciunea de Jummu’ah (vineri) la moscheea locală.

14. Comitetul moscheii. Participați la comitetul moscheii care organizează programele pentru da‘wah din moschee și activitățile sale sociale.

 La şcoală

15. Ședința de dimineață. Ajutați la pregătirea de materiale orientative pentru da‘wah  pentru ședința de dimineață și emisiunea matinală a școlii.

16. Panouri pentru afișe. Pregătiți postere atractive anunțând activitățile interne extrașcolare, precum și seminariile şi cursurile islamice externe pentru diversele panouri din jurul școlii.

17. Activități dramatice. Participați la activităţile dramatice din școală prin dezvoltarea de piese de teatru și teme islamice.

18. Seminarii. Aranjați vizite pentru diferiți conferențiari și oratori la școală. Concentrați-vă pe forumuri deschise în cadrul cărora elevii să poată adresa întrebări despre temele care sunt cele mai importante pentru ei, făcând astfel ca islamul să pară mai relevant.

19. Competiții. Organizați concursuri islamice și educaționale academice între elevi și școli și oferiţi premii islamice. Folosiți astfel de ocazii pentru a vorbi despre importanța și responsabilitatea activităţii de da‘wah .

20. Facilitați aportul elevilor. Adunați sugestiile și reclamațiile elevilor și prezentați-le autorităților școlare. Sprijiniți opiniile elevilor cu privire la aspectele importante, în special cele legate de islam.

21. Biblioteca islamică. Ajutați departamentul de studii islamice pentru a dezvolta o secțiune puternică și variată despre islam în biblioteca generală a școlii. Centrați-vă pe cărţile islamice și poveștile companionilor și altele asemenea.

22. Prezentări și expoziții. Participați la expozițiile de carte și înregistrări sau cele anti-drog etc., care sunt organizate oficial de către școală.

23. Săptămâna islamică. Cereți ca școala să dedice anual o săptămână expozițiilor islamice, display-urilor, posterelor, videourilor, cărților și casetelor.

24. Vacanța de vară. Introduceți conținuturi islamice în activitățile şcolii din vacanța de vară.

 La locul de muncă

25. Postere pentru da‘wah. Postaţi afișe pentru da‘wah și anunțuri pentru evenimente islamice pe panoul oficial de la birou.

26. La birou. Păstrați materiale pentru da‘wah pe birou întotdeauna, printre cărțile dumneavoastră, pe un raft sau pe propriul panou.

27. Distribuirea de casete. Distribuiți-le colegilor casete cu seminariile recente relevante şi, mai cu seamă, pe cele cu titluri atractive care se adresează materialismului.

28. Invitații. Invitați colegii interesați la seminarii și alte evenimente islamice, precum și la  vizitarea birourile pentru da‘wah islamică.

29. Rugăciunea în congregaţie. Organizați rugăciunea în congregație la birou sau invitați-vă colegii să vă însoțească la moscheea din apropiere.

30. Socializarea islamică. Organizați adunări sociale și invitați propagatorii islamici să vi se alăture în calitate de oaspeți informali.

31. Discuții deschise. Încurajați discuțiile islamice în timpul mesei de prânz și în pauzele de ceai.

32. Proiecte islamice. Adunaţi alți musulmani activi de la birou pentru a iniția proiecte islamice de caritate la locul de muncă.

33. Exemple islamice. Faceți-vă treaba în cel mai bun mod cu putinţă tot timpul, ca un bun exemplu islamic pentru colegii de muncă.

 Mijloace generale de a face da‘wah

34. Postere pentru da‘wah. Creați sau achiziționați o varietate de postere atrăgătoare, ale căror scene să ilustreze texte islamice care invită la reflecție sau situaţii de da‘wah demne de urmat și puneți-le în locații adecvate din jurul orașului.

35. Felicitări pentru musulmani. Imprimați și distribuiți carduri de felicitare și felicitări online pentru Eid, precum și felicitări pentru comemorarea altor ocazii cu semnificație islamică, felicitări care să conțină mesaje și sloganuri benefice pentru da‘wah.

36. Album de da‘wah. Adunaţi poze inspiraţionale și sloganuri puternice de da‘wah în albume care pot fi păstrate pentru vizitatori și oaspeți sau oferite drept cadou.

37. Invitații de nuntă. Transformați coperta unei broşuri utile într-o invitație de nuntă ca  mijloc de a îi captiva pe toți cei care vor participa. Spre exemplu, dacă oamenii sunt obișnuiți cu un anumit număr de practici neislamice în timpul căsătoriei, o broșură cunoscută pe eticheta de căsătorie ar putea deveni invitația de nuntă.

38. Revizuirea sau tipărirea. Cereți-i persoanei pe care doriți să o invitați la islam să revizuiască sau să tipărească un articol de da‘wah, ca un mijloc de a o expune în mod indirect la informațiile islamice care doriți să ajungă la ea.

39. Da‘wah prin telefon. Trimiteți mesaje de da‘wah prin telefonul mobil pentru publicul larg sau prin e-mail pentru liste de discuții în masă ca memento-uri pentru ocazii religioase sau seminarii etc.

40. Internetul. Utilizați internetul pentru conversații de da‘wah sau pentru a participa la oricare dintre numeroasele camere de chat în care islamul este calomniat.

41. Mass-media. Participați la răspândirea da‘wah prin dezvoltarea și prezentarea de programe TV sau radio și prin scrierea de articole islamice în ziarele locale. Aceste programe ar trebui să fie promovate pe scară largă prin mijloacele de comunicare menționate.

42. Autocolantele. Organizați postarea de autocolante cu memento-uri cu conținut benefic islamic în locații adecvate, aşa cum este rugăciunea pentru călătorie, publicate în autobuze, avioane etc. Distribuiți autocolante care conțin suplicații pentru diferite ocazii, cum sunt cele la ieșirea și intrarea în casă, toaletă, etc., pentru ca oamenii să le pună prin casă. Negociați cu hotelurile și alte astfel de instituții pentru a posta autocolante cu sfaturi benefice, precum postere care indică direcția qiblah în camerele de hotel, etc., pentru a le aminti locuitorilor de rugăciune și pentru a-i ajuta să o realizeze în mod corespunzător.

43. Orarele. Postați orare cu timpul pentru rugăciune și cel pentru postul din luna Ramadan pe panouri din locații potrivite din oraș, ca memento-uri de rugăciune și ghiduri pentru cei ce postesc.

44. Jurnale și agende. Publicați sau imprimați jurnale, agende și programe educaționale cu conținut adecvat pentru da‘wah, precum și date islamice importante și ocazii.

45. Cartele telefonice. Imprimați cartele atractive cu informații despre da‘wah și faceți în așa fel încât magazinele să le ofere clienților odată cu produsele lor.

46. Cărți poștale. Desenați cărți poștale cu scene locale atractive sau obiective turistice cu mesaje islamice scurte pe spate. Spre exemplu, o carte poștală cu imaginea unei ferme ar putea avea pe spate o referință coranică despre circuitul apei.

47. Servieta pentru da‘wah. Cumpărați și distribuiți serviete pentru da‘wah fabricate cu multe buzunare, concepute pentru a ține pliante, broșuri și casete în diferite limbi pentru o circulație ușoară.

48. Abonamente la revistă. Faceți cadou cuiva un abonament la o revistă islamică sau donați suma de abonament la biroul pentru da‘wah, pentru ca ei să poată alege pe cineva căruia să i-o trimită.

49. Colectați reviste și cărți vechi. Începeți un proiect pentru a colecta reviste și cărți islamice vechi din case și instituții, cu scopul de a le livra sau distribui acolo unde acestea sunt necesare.

50. Pliante și broșuri. Selectați articole de da‘wah din cărți sau cursuri înregistrate și imprimați-le din nou ca pliante și broșuri pentru diferite ocazii, precum Hajj sau vacanțe, sau pentru muncitorii expatriați, bolnavi, medici și asistente, deținuți, pentru femei și copii, sau pentru nunți, Ramadan sau Eid.

51. Anunțuri pe facturi. Includeți anunțuri islamice scurte și memento-uri pe facturile de utilități comune, cum sunt cele de telefon sau apă și facturile de energie electrică, precum și pe facturile de la supermarket.

52. Sloganuri islamice. Zicale islamice atrăgătoare sau sloganuri pot fi imprimate pe calendare, agende, folii pentru protecție solară auto, sacoșe de plastic si alte obiecte similare care circulă de obicei în rândul oamenilor, cu acordul producătorilor acestora, furnizându-le celor responsabili cuvintele potrivite.

53. Scrisori deschise. Pregătiți scrisori pentru anumite categorii de persoane. De exemplu, ele pot fi direcționate vecinului de la moschee, imamului de la moschee, unui orator, medic, profesor sau student, unui tată, unei mame, unui soț sau soție, unui angajator, comerciant, consumator sau agent de pază, unui prizonier sau călător.

54. Competiții publice. Cumpărați și oferiți mai departe cărți islamice, casete, CD-uri, DVD-uri, clipuri video, etc. ca premii la concursuri de cultură generală sau programe special concepute pentru anumite categorii de cunoștințe, cum este știința, sau anumite categorii de persoane, cum sunt elevii de liceu, etc.

55. Publicații generale. Pregătiţi editări de cărți, producere de casete și CD-uri despre poveștile și mărturisirile celor care au fost rătăciți și apoi călăuziți, precum și publicații care conțin poezii, piese de teatru și lucrări literare și lingvistice, biografiile oamenilor celebri, publicații despre afaceri moderne, cum sunt cele de administrație și comunicare, de politică internațională și teme științifice și medicale, cum sunt cele despre funcțiile corpului etc, pentru a ajunge la grupuri care nu citesc în mod normal cărți pur religioase.

56. Distribuirea de materiale pentru da‘wah. Diferitele birouri pentru da‘wah ar trebui să organizeze livrarea săptămânală de broșuri, cărți și casete pentru case și școli.

57. Companii de producție. Abordați companii și instituții specializate în coordonarea și organizarea de evenimente majore și programe pentru ocazii speciale, cum sunt nunțile, și cerându-le să pregătească materiale pentru da‘wah speciale, pentru a le distribui la aceste evenimente.

58. Automobile pentru da‘wah. Cumpărați vehicule tip furgonete, scrieți pe ele fraze potrivite pentru da‘wah și parcați-le în locuri publice, pentru a distribui o varietate de materiale audio și vizuale.

59. Panouri publicitare mari. Faceți reclame luminoase sau panouri publicitare cu mesaje pentru da‘wah și plasați-le în locuri adecvate din țară pentru a promova da‘wah și a anunța activități și evenimente.

60. Evenimente sportive. Birourile pentru da‘wah ar trebui să participe la organizarea de evenimente sportive pentru adulți și tineri și să includă în program materiale de da‘wah pentru a fi distribuite printre participanți și spectatori, precum și pentru echipele câștigătoare și persoanele prezente.

61. Clinica de caritate. Medicii preocupați de da‘wah ar trebui să ofere controale medicale gratuite în clinici private, pentru masele generale de oameni sau pentru anumite grupuri, cum sunt cele de noi musulmani sau nemusulmani care studiază în birourile pentru da‘wah .

62. Cursuri pentru femei. Scrieți articole de da‘wah sau sloganuri pe marginea materialelor de curs despre nevoile și interesele femeilor, cum sunt gătitul, economiile casei, creșterea copiilor, viața de după căsătorie, finanțele casei, gestionarea menajului, pregătirea pentru viața de după căsătorie, alăptarea sau bolile copiilor, siguranța în casă și primul ajutor.

63. Târguri caritabile. Organizați târguri caritabile, mese caritabile etc., pentru a strânge donații pentru oricare dintre numeroasele cauze islamice. Includeți printre acestea seminarii, abordând problemele femeilor, precum și alte teme de da‘wah în general.

64. Ceremonii de premiere. Organizați ceremonii publice în care să fie recunoscute meritele învăţaţilor, a celor care invită la islam, a birourilor pentru da‘wah, a revistelor religioase, a magazinelor de casete islamice și ale site-urilor etc. pentru a educa masele de oameni despre importanța activităților lor pentru da‘wah și pentru a clarifica unele probleme islamice prin organizarea de seminarii în cadrul acestor evenimente.

65. Registru pentru da‘wah. Pregătiți un ghid pentru da‘wah al turistului care să prezinte locațiile birourilor și asociațiilor pentru da‘wah, bibliotecilor și studiourile islamice, moscheilor proeminente, școlilor și universităților islamice, locațiile și programul cercurilor religioase în curs de desfășurare, precum și adresele învățaților locali.

66. Expoziții islamice. Organizați expoziții de carte cu marile librării, expoziții culturale cu Consiliul de cultură și turism sau un cort cultural pentru a vizita școli și companii și participați la unele dintre cele mai mari expoziții de știință și tehnologie cu scopul de a face da‘wah.

67. Site-uri pentru da‘wah. Stabiliți un site web pentru da‘wah cuprinzător, acoperind cât mai multe necesități ale da‘wah, care va funcționa ca un grup de reflecție pentru idei islamice, va întreține discuții și va posta reguli despre problemele specifice legate de da‘wah.

68. Întreruperea postului. Introduceți sau participați la proiecte pentru da‘wah despre întreruperea postului din luna Ramadan sau din zilele de luni și joi pe tot parcursul anului. Includeți discuții scurte cu cei prezenți, clarificând aspectele unice ale postului și semnificația lui spirituală.

69. Hajj și Umrah. Oferiți călătorii pentru Hajj și Umrah pentru anumite grupuri, în special noilor musulmani, cu scopul de a face da‘wah și puneți în aplicare programe concepute special pentru a crește gradul de conștientizare a oamenilor înainte, în timpul și după Hajj.

70. Transport. Oferiți vehiculul și timpul dumneavoastră personal ca mijloc alternativ de transport pentru cei care au nevoie de ajutor pentru a ajunge la diferitele birouri pentru da‘wah  pentru ca lua parte lase, prelegeri sau conferințe.

71. Depozite de da‘wah. Înființați depozite caritabile de da‘wah care să colecteze și să accepte materiale pentru da‘wah și să le facă accesibile școlilor, moscheilor etc. la prețuri nominale.

72. Birouri pentru da‘wah. Alăturați-vă birourilor locale pentru da‘wah, ajutați-i și pe alții să o facă și vizitați-le în mod regulat, cu scopul de a participa la programele lor și pentru a îi sprijini și încuraja pe cei care lucrează în ele.

73. Suplicații. Rostiți suplicații cu diverse ocazii, ca o modalitate de a îi chema pe alții la adorarea lui Allah, ca, spre exemplu, spunându-i cuiva implicat în ceva haram (interzis): „Fie ca Allah să te salveze de Foc!”, sau pentru cineva care face un act demn de laudă: „Îi cer lui Allah să ne aducă împreună în Paradis alături de Profetul!”, sau pentru un elev, spunându-i: „Îi cer lui Allah să îți dea succes la testele din această lume și din Viaţa de Apoi!”.

74. Vizite personale. Vizitați-i pe cei care neglijează rugăciunile lor aproape de ora chemării la rugăciune, astfel încât să vă însoțească la moschee.

75. Mărturisirea de intrare în islam. Aduceți noi musulmani la moscheea locală în ziua de vineri și permiteți-le să își mărturisească în mod deschis islamul după rugăciune, spunând o poveste scurtă despre drumul său spre islam. De asemenea, urmăriți ceremonia, subliniind modurile în care cei prezenți îi pot ajuta pe alții să găsească islamul. În cazul convertirilor femeilor, acestea își pot face mărturisirea de intrare în islam la o școală de fete sau la o asociație de femei etc.

76. Transportul public. Furnizați companiilor de transport public și privat, companiilor de taxi, etc. postere atractive și adecvate, autocolante și casete și premiați-le mai târziu pentru cooperarea lor cu birourile pentru da‘wah.

77. Standuri pentru da‘wah. Înființați în marile mall-uri, supermarketuri și alte locații în care se adună un public numeros, standuri pentru da‘wah, tarabe și mese dotate cu televizoare cu ecran mare, care să distribuie broșuri, pliante, înregistrări audio, video, CD-uri, VCD etc.

78. Telefoane pentru da‘wah. Înregistrați diverse subiecte de da‘wah care pot fi ascultate pe telefon atunci când apelanții sunt puși în așteptare. Telefonul poate fi utilizat și pentru a răspunde la întrebări islamice și pentru a oferi consultare.

79. Cursuri de limba arabă. Derulați programe pentru a învăța gramatica limbii arabe și limba arabă conversațională fie sub formă de cursuri, fie prin cărți sau casete la centrul local pentru  da‘wah sau la locul de muncă al oamenilor, în cazul în care este mai convenabil.

80. Cursuri islamice. Oferiți cursuri generale islamice la birourile locale pentru da‘wah, moschei sau amfiteatre publice, acoperind subiectele marilor discipline islamice, precum și cursuri intensive pentru cei specializați în facerea de da‘wah.

81. Ziua pentru da‘wah. Țineți o zi deschisă pentru da‘wah cu o varietate de programe, care sunt prezentate pe tot parcursul zilei pentru bărbați și femei, atât pentru localnici, cât și pentru străini. Spre exemplu, pentru străini, programele ar putea fi în una dintre cele mai importante limbi ale comunității acestora în fiecare zi. Ar trebui scrise articole cu o lună înainte pentru a anunța ziua pentru da‘wah și ar trebui distribuite broșuri și postere în toate moscheile și sălile de rugăciune, școli, mall-uri, etc., astfel încât aceasta să fie subiectul oamenilor în acea lună.

~ Fie ca Allah să ne facă pe mine și pe dumneavoastră călăuză pentru alții și să ne acorde un loc printre cei care sunt pe drumul drept! Amin! ~[1] Notă explicativă: în această carte, atunci când spunem Allah  spune…, utilizăm traducerea sensurilor din versetele respective şi nu o traducere literală, deoarece nimeni nu ştie traducerea lor completă, sub toate aspectele, cu excepţia lui Allah

Categorii: