Știința modernă așa cum este revelată în Coran și Tradițiile Profetului

Descriere

„Ştiinţa modernă aşa cum este revelată Coran și Sunnah” se ocupă cu unele dintre semnele miraculoase găsite în Coran și Sunnah. Aceste fapte nu vor contrazice niciodată ceea ce a fost dovedit de știința modernă. Cartea prezintă, de asemenea, o mare diversitate de specializări științifice și descrie, cu cea mai mare precizie, fapte științifice, care stau mărturie cu privire la conexiunea Profetului Mohammed (Pacea și binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) cu Revelația Divină și de faptul că el (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a fost învățat de către Creatorul Pământului și al Cerurilor.

Download

Categorii:

رأيك يهمنا