Ububi Bw’ubusambanyi

umwirondoro uhinye

Kurwanya ubusambanyi
Kutegera ubusambanyi
Ibihano by’uwasambanye
Ubusambanyi ni icyaha mu byaha ndengakamere
Zina isenya imiryango
Sida nindwara zitandukanye

Download
tanga igitekerezo wadnikira ushinzwe iyi paje

amatsinda:

igitekerezo cyawe ni ingenzi