Gutinya Imana No Kuyigandukira

umwirondoro uhinye

Kunyigisho zo kwijuma Sheikh yigishije kugutinya Imana no kuyigandukira, no kweza umutima mbere yo kugandukira Imana, yatanze ningero muri kor’an no mumigenzo y’intumwa,avugira nububi bwo kwishyira kure ninyigisho z’ubwislam.

Download
tanga igitekerezo wadnikira ushinzwe iyi paje

amatsinda: