Gutanga Mu Nzira Y’imana

umwirondoro uhinye

Gutinya Imana no kuyiringira no gutanga cyane mu nzira ya ALLAH mu buryo bwiza Imana yasezeranyije ko uzatanga azongererwa Imana yavuze ukuri,
ituro rizabera ubwugamo (igicucu) ku munsi w’imperuka nyiri gutanga no kwinjira mu ijuru no kukurinda umuriro
ni byiza gutanga ituro kubera Imana si byiza ko warikurikiza amagambo mabi gutanga umutungo mwiza no
gufasha abakene ndetse n’abapfakazi
kongera ibikorwa byiza.

Download
tanga igitekerezo wadnikira ushinzwe iyi paje

amatsinda: