Ijuru

umwirondoro uhinye

Sheikh yatangiye avuga uGutinya Imana no Kuyubaha ,ibyo Allah yateguriye abamutinya . ijuru ni ukuri ni ikicaro cy’abatinya Imana kdi umuriro mi ikicaro cy’abangizi .abahakanyi
Sheikh yavuze kubitatse ijuru n’imapamvu zo kwinjira mu ijuru harimo kwemera Imana no gukora ibikorwa byiza kugira ubwoba ,bwa ALLAH ,gushimishwa n’igeno ry’IMANA , kwitegura umunsi wanyuma no kurwanira inzira ya ALLAH ukoresheje umutima wawe n’umutungo nokugira igihagararo mu dini , ufasha abakene n’imfubyi.

Download
tanga igitekerezo wadnikira ushinzwe iyi paje

amatsinda: