Ma ku xeran karaa salaada qo bidcoole ah

tilmaamid

su, aal ku saabsan in qofku salaada ku daba xidhan karo qof ah bidcoole oo sunada nabiga scw. khilaafaya.

qaybaha cilmiga:

rayi gaagu waa noo muhim