Përshkrimi

Cilët persona duhet pyetur kur dëshirojmë të dimë për dispozitat e ndryshme? Si të gjendemi kur pyesim më shumë se një myfti dhe marrim më shumë se një përgjigje? Këto dhe pyetje të tjera iu përgjigjet ky artikull duke dhënë këshilla dhe udhëzime për pyetësit interesimi i të cilëve padyshim shtohet gjatë muajit të Ramazanit.

Mbresat