Përshkrimi

Ramazani është muaj i begative të shumta dhe i mirësive të Allahut të lartësuar. Por, ajo që më së shumti i bën dobi myslimanit është pendimi, kthimi te Krijuesi i vet, kontrollimi i vetvetes dhe rishikimi i te kaluarës. Kjo pra është porosia e kësaj broshure nga hoxha i nderuar Aid El Karni.

Mbresat