Përshkrimi

Ky artikull i argumentuar dhe i mbështetur në fjalët e dijetarëve, i cili është shkruar nga hoxha i nderuar Dr. Selman b. Fehd El Avde, përmban dobitë e agjërimit të gjashtë ditëve të Shevalit, dispozitat që lidhen me agjërimin e këtyre ditëve, mënyra e agjërimit të tyre, agjërimi i gjashtë ditëve për atë që duhet të kompensojë agjërimin e Ramazanit, agjërimi i këtyre ditëve jashtë muajit Sheval dhe disa hadithe të përhapura rreth muajit Sheval të cilat nuk janë të sakta.

Mbresat