Përshkrimi

Hadithi është burimi i dytë i sheriatit dhe është shpallje prej Allahut të lartësuar. Ky artikull sjell një mori hadithet të dobëta rreth agjërimit dhe muajit Ramazan ku synon të tërheq vërejtjen njerëzve nga transmetimi dhe argumentimi me to edhe pse janë të përhapura ndër njerëz.

Mbresat