Përshkrimi

Ky artikull përqendrohet në kuptimin dhe rëndësinë e devotshmërisë, e cila është mësimi dhe urtësia kryesore e agjërimit në muajin Ramazan dhe njëkohësisht sqaron lidhjen e ngushtë mes tyre.

Mbresat