Shtyllat e Islamit

Përshkrimi

Në këtë incizim disa studentë të Universitetit Islamik në Medinë janë munduar t’i sqarojnë shtyllat e Islamit me një metodë të thjeshtë por, të argumentuar.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes