• MP3

    Ligjërues : Hasan I. Nahi

    Përkthimi i kuptimeve të Kuranit të Madhërishëm nga profesori Hasan Nahi, Allahu e mëshiroftë. (Audio)

  • PDF

    Përktheu : Hasan I. Nahi

    Ky botim i Kuranit të madhërishëm në shqip përmban përkthimin e domethënieve të Kuranit nga Prof. Hasan I. Nahi (Allahu e mëshiroftë). Prof. Hasan Nahi ishte një ndër hoxhallarët më të shquar të kohës së tij dhe ndër të vetmit që shkollimin superior e kishin kryer jashtë vendit. Sipas disa kritikëve përkthimi i tij konsiderohet si një ndër përkthimet më autentike të Kuranit në shqip.

Mbresat