• PDF

    Muftiu : Një Grup Hoxhallarësh Përktheu : Driton Lekaj

    Muslimanët në Pakistan dhe Indi që nga fundi i shekullit të 19 –të janë sprovuar me një problem që nga ana e jashtme duket fetare ndërsa esenca e tij është politike. Ky problem është sekti Kadijani (apo si emërtohet ndryshe Ahmedi) e cila në të vërtetë përbën një komplot kolonialist kundër Islamit dhe muslimanëve. Por, sapo ky sekt është shfaqur dhe ka filluar të përhapet, dijetarët e Islamit dhe udhëheqësit e tij kanë vepruar shpejtë kundrejt tij duke iu kundërvënë dhe duke luftuar atë.

  • PDF

    Muftiu : Një Grup Hoxhallarësh Përktheu : Driton Lekaj

    Këshilli i Akademisë së Fikhut Islam përmes këtij vendimi sqaron gjykimin e Islamit për Behaizmin dhe për pasuesit e tij dhe këtë pasi që ka studiuar dokumentet që flasin për këtë sekt nga librat e tyre apo edhe studimet e bëra për ta.

Mbresat