Kategoritë

  • MP3

    Ligjërues : Bekr Halimi Redaktoi : Driton Lekaj

    Pushimet në përgjithësi janë pjesa më e lirë e jetës së njeriut. Prandaj këshilla dhe idetë për shfrytëzimin e kësaj pjese të jetës së tij është shumë me rëndësi. Kjo ligjëratë mundohet të jetë çelës i hapjes së shtigjeve të ideve për mbushjen e kësaj kohe me diçka që e kënaq Allahun e lartësuar.

  • MP3

    Ligjërues : Ekrem Avdiu

    Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet rreth shfrytëzimit sa më të mirë të pushimeve verore dhe rëndësisë së kohës.

Mbresat