Kategoritë

 • PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Cilat janë vendet në të cilat ka qëndruar Pejgamberi (paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të) në to për të bërë dua gjatë haxhit?”

 • PDF

  Muftiu : Jahja b.Ibrahim El Jahja Përktheu : Driton Lekaj

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Shejh Jahja b. Ibrehim El Jahja – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “I kam parë në televizion pamjet ku haxhilerët vërshojnë drejt Qabes – shtëpisë së Allahut dhe menjëherë emocionet e mia lëvizën dhe më lotuan sytë para kësaj pamjeje madhështore ... ah sikur të kisha qenë me ta e të fitoja me një fitore të madhe. Pyetja ime është: Çfarë gjurmë te muslimanët dhe Islami lë ky tubim i madh? Dhe çka duhet të ketë parasysh haxhiu kur të niset drejt Shtëpisë së shenjtë të Allahut?

 • PDF

  Për shkak të rëndësisë së haxhit shumë dijetarë kanë shkruar për të, e një prej tyre është edhe Shejh Albani (Allahu e mëshiroftë). E këtu po sjellim disa këshilla dhe porosi drejtuar haxhilerëve me të cilat e ka filluar librin e tij “Rregullat e Haxhit”.

 • PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur Shejh Muhamed b. Salih El Uthejmin – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Cilat janë veprat që duhet t’i punon haxhiu që haxhi i tij të pranohet inshAllah?”

 • PDF

  Haxhi është shtylla e pestë e Islamit dhe për këtë autori tërheq vërejtjen se muslimani nuk duhet të vonohet në kryerjen e tij. Si dhe ofron këshilla për ata që kanë vendosur ta kryejnë haxhin në mënyrë që ta arrijnë shpërblimin e tij të madh.

Mbresat