معلومات المواد باللغة العربية

Numri i materialeve: 2

  • Shqip

    PDF

    Muslimanët në Pakistan dhe Indi që nga fundi i shekullit të 19 –të janë sprovuar me një problem që nga ana e jashtme duket fetare ndërsa esenca e tij është politike. Ky problem është sekti Kadijani (apo si emërtohet ndryshe Ahmedi) e cila në të vërtetë përbën një komplot kolonialist kundër Islamit dhe muslimanëve. Por, sapo ky sekt është shfaqur dhe ka filluar të përhapet, dijetarët e Islamit dhe udhëheqësit e tij kanë vepruar shpejtë kundrejt tij duke iu kundërvënë dhe duke luftuar atë.

  • Shqip

    PDF

    Myslimanët shqiptarë kohët e fundit janë ndeshur me disa predikues që hiqen si mysliman dhe që i përkasin një sekti që ata e quajnë Ahmedij. Autori përmend një historik të shkurtër të themelimit, parimet kryesore dhe shenjat përmes të cilave mund t’i dallojmë duke sqaruar për fund se dijetarët muslimanë janë të pajtimit se Ahmeditë (Kadijanitë) nuk janë muslimanë, e si edhe çdo kund tjetër qëllimi i tyre është të sjellin përçarjen dhe shkatërrimin e Islamit në trojet tona.