Kategoritë

 • video-shot

  MP4

  Në këtë ligjëratë, hoxha i nderuar Muhamed Esh-Shenkiti, flet për durimin dhe tregon disa raste të njerëzve të devotshëm që kanë të bëjnë me durimin.

 • video-shot

  MP4

  Kjo video përmban përgjigje, të sinqertë dhe prekëse, e cila zgjon vetëdijen dhe ngjall shpresën te çdo njeri të cilit iu është ngushtuar toka me gjithë gjerësinë e saj për shkak të borxheve dhe brengave. Kjo përgjigje nga dijetari i nderuar, përmban këshillë dhe porosi për çdo të rënduar nga borxhet dhe sqaron rrugëdaljen nga sprova e borxheve dhe ankthi i tyre.

 • video-shot

  MP4

  Kjo video përmban përgjigje, të sinqertë dhe prekëse, e cila zgjon vetëdijen dhe ngjall shpresën te çdo njeri të cilit iu është ngushtuar toka me gjithë gjerësinë e saj për shkak të borxheve dhe brengave. Kjo përgjigje nga dijetari i nderuar, përmban këshillë dhe porosi për çdo të rënduar nga borxhet dhe sqaron rrugëdaljen nga sprova e borxheve dhe ankthi i tyre.

 • video-shot

  MP4

  Pjesë tërheqëse e ligjëratës së Shejh Muhamed Shenkitit rreth rëndësisë së bindjes ndaj Allahut në jetën e besimtarit. Bindjes në faljen e Allahut e cila e shtyn atë të pendohet dhe kthehet te Zoti i tij dhe bindjes në shpërblimin e Allahut, e cila ia lehtëson çdo fatkeqësi dhe e qetëson zemrën e tij.

 • video-shot

  Pendohu Shqip

  MP4

  Ligjërues : Një Grup Hoxhallarësh Redaktoi : Driton Lekaj

  Ligjëratë nga ligjërues të ndryshëm rreth rëndësisë së pendimit, realitetit të mëshirës së Allahut të pakufishme dhe begatisë së Tij ndaj atyre që pendohen.

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Ahmed Kalaja Redaktoi : Driton Lekaj

  Përjetimi i mbikëqyrjes së Allahut ndaj krijesave është një ndër adhurimet më të rëndësishme të zemrës, e cila e bën muslimanin ta jetoj jetën e tij sipas asaj që e dëshiron Allahu prej tij. Rëndësia e veçantë e këtij adhurimi është kur muslimani e përjeton këtë mbikëqyrje me fillimin e çdo viti të ri dhe llogaritë veten e tij për vitin e kaluar.

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Dr. Shefqet Krasniqi Redaktoi : Driton Lekaj

  Dhuntitë e Allahut ndaj njeriut janë të shumta por, më e rëndësishmja është që dhuntia e njohjes së Allahut dhe pasimit të Fjalëve të Tij, për këtë falënderimi pas muajit të bekuar të Ramazanit dhe suksesi për adhurim në të është ajo në të cilën thirren të gjithë agjëruesit. E rëndësia e falënderimit dhe të stolisurit me të është edhe tema e ligjëratës së hoxhës së nderuar.

 • video-shot

  MP4

  Redaktoi : Driton Lekaj

  Pendimi zë një vend të posaçëm në Islam. Përderisa çdo njeri gabon atëherë pendimi është diç që e përcjellë besimtarin gjer në vdekje. Njohja e vlerës së pendimit, plotësimi i kushteve të tij dhe stolisja me virtytet e të penduarve e bëjnë njeriun të jetë nga të dashurit e Allahut të lartësuar. Ky grup hoxhallarësh me këtë video mundohen në mënyrën më të mirë për t’ua sqaruar këtë njerëzve.

 • video-shot

  MP4

  Në këtë video klip flasin një numër dijetarësh të njohur rreth pendimit, vlerës dhe kushteve të tij.

 • video-shot

  MP4

  Në këtë video klip flasin një numër dijetarësh të njohur rreth rëndësisë së veprave të zemrës në Islam dhe përkujdesjes që myslimani duhet ta ketë ndaj saj.

Mbresat