Kategoritë

 • video-shot

  MP4

  Fjalë domethënëse nga Shejh Muhamed Shenkiti, përmes të cilave drejton një këshillë prekëse ndaj burrit dhe gruas për rëndësinë e mirësjelljes ndaj prindërve dhe e përfundon atë me një lutje për prindërit, në të cilën nuk mund t’i përmban lotët e tij.

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Një Grup Hoxhallarësh Redaktoi : Driton Lekaj

  Kurani është fjala e Allahut dhe mesazhi i Tij drejtuar njerëzimit, pa dallim kohe dhe vendi. Ky dokumentar flet rreth vlerës dhe rëndësisë së Kuranit, veçorive të tij dhe ndikimit të tij në jetën e besimtarëve. Gjithashtu prek urtësitë e zbritjes së Kuranit në muajin Ramazan dhe raportin e ndërsjellë mes Kuranit dhe agjëruesit.

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Një Grup Hoxhallarësh Redaktoi : Driton Lekaj

  Numërimi mbrapa ka filluar për sa i përket Ramazanit, andaj: Si të përgatitemi për takim e tij? Cili duhet të jetë qëllimi ynë në të? Si të arrihen vlerat dhe begatitë e tij?

 • video-shot

  MP4

  Redaktoi : Driton Lekaj

  Familja dhe raportet familjare janë ndër gjërat esenciale për te cilat është kujdesur Islami dhe citatet e tij për këtë janë të shumta. Ramazani si muaj i ndryshimit drejt të mirës është edhe një shanse më shume për përmirësimin e këtyre raporteve. E kjo është edhe esenca e ligjëratës tërheqëse të hoxhës së nderuar Muselem Mazllumi.

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Ahmed Kalaja Redaktoi : Driton Lekaj

  “Njerëzit janë në udhëtim, nga momenti që janë krijuar e derisa ti vendosin valixhet e tyre në Xhenet apo Xhehnem. E pasi që është udhëtim, atëherë patjetër duhet të ketë një orientim dhe për këtë njeriu ka nevojë për udhëzim? Njeriu në këtë udhëtim duhet të ketë atë që i jep sukses në rrugëtimin e tij drejt Xhenetit dhe Allahut të lartësuar.” Hoxha i nderuar e sqaron tërë këtë me një metodë tërheqëse.

 • video-shot

  MP4

  Ish Pastori Jusuf Estes rrëfen në mënyrë interesante kalimin e tij në Islam.

 • video-shot

  MP4

  Ish Pastori Jusuf Estes rrëfen në mënyrë interesante kalimin e tij në Islam.

 • video-shot

  Kurani Shqip

  MP4

  Në këtë video klip flasin një numër Dijetarësh të njohur rreth vlerës së Kuranit dhe rëndësisë së leximit të tij.

Mbresat