Kategoritë

 • PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “A mund të kryhet itikafi në çdo kohë? Apo nuk mund të kryhet vetëm se në Ramazan?”

 • PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur Hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajt – e teksti i saj është: “Unë jam myslimane e re dhe e kam një pyetje rreth itikafit të femrës. A lejohet që gruaja të bëjë itikaf në xhami tre ditë, shtatë apo ajo duhet të bëj itikaf të dhjetë ditët?”

 • PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur Hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Pse e kanë lënë myslimanët Itikafin edhe pse ai është traditë e Pejgamberit (paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi të)? Dhe cili është qëllimi prej Itikafit?”

 • PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur Hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajt – e teksti i saj është: “Cilat janë kushtet e Itikafit? A është agjërimi prej tyre? A i lejohet atij që është në Itikaf të vizitoj një të sëmurë? Apo t’i përgjigjet ftesës? Apo t’i kryen nevojat e familjes së tij? Apo të pasoj një xhenaze? Apo të shkoj në punë?”

 • PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur Hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Dua që të bëj itikaf në dhjetë ditët e fundit të Ramazanit për këtë duhet të di kur të hyj në xhami dhe kur të dal prej saj?”

 • PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur Hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “A i lejohet gruas Itikafi për prindërit e saj të vdekur?”

 • PDF

  Pyetje të cilës iu është përgjigjur Hoxha i nderuar Muhamed Salih El Munexhid – Allahu e ruajtë – e teksti i saj është: “Cili është minimumi për kryerjen e Itikafit? A ka mundësi të bëj itikaf për një kohë të shkurtër apo duhet patjetër të bëj itikaf disa ditë?”

 • PDF

  Në këtë fetva hoxha i nderuar i përgjigjet pyetjes e cila pothuajse parashtrohet me fillimin e çdo Ramazani dhe e cila ka të bëjë me mos unitetin e muslimanëve në përcaktimin e fillimit të muajit të Ramazanit. Ai sqaron se mospajtimi për këtë ka bazë dhe është i toleruar.

 • PDF

  Përmes kësaj fetvaje do të njiheni me shpërblimin e përgatitur për atë që i jep iftar agjëruesit dhe si praktikuan këtë gjeneratat e para të myslimanëve.

 • video-shot

  MP4

  Agjërimi është shtylla e katërt e Islamit. Dhe si çdo adhurim tjetër në Islam edhe agjërimi i ka urtësitë dhe rregullat e veta. Përmes kësaj ligjërate e cila është fillimi i një serie ligjëratash rreth rregullave të agjërimit ju mund të njiheni me këto rregulla dhe ti kuptoni ato sa më mirë. Ligjërata mbahet nga hoxha i nderuar Enes Goga.

 • PDF

  Shumë çështje të cilat lidhen me agjërimin ndodh që nuk sqarohen sa duhet gjithashtu disa gabime përsëriten shpesh te agjëruesit. Shejhu i nderuar El Albani (Allahu e mëshiroftë) vë dritë në disa prej tyre duke i sqaruar me përpikëri dhe në tërësi sikur që ka qenë tradita e tij.

 • PDF

  Agjërimi sikurse edhe adhurimet e tjera meriton një kujdes të shtuar nga muslimani në mënyrë që të arrihet synimi prej tij. Ky artikull është një përmbledhje gabimesh të cilat i bëjnë disa nga agjëruesit dhe agjërueset në muajin e Ramazanit, e që me prezantimin e tyre shpresojmë se do t’ju ndihmojmë që agjërimi i juaj të jetë sa më i saktë.

 • video-shot

  MP4

  Agjërimi është shtylla e katërt e Islamit. Dhe si çdo adhurim tjetër në Islam edhe agjërimi i ka urtësitë dhe rregullat e veta. Përmes kësaj ligjërate e cila është fillimi i një serie ligjëratash rreth rregullave të agjërimit ju mund të njiheni me këto rregulla dhe ti kuptoni ato sa më mirë. Ligjërata mbahet nga hoxha i nderuar Enes Goga.

 • video-shot

  MP4

  Agjërimi është shtylla e katërt e Islamit. Dhe si çdo adhurim tjetër në Islam edhe agjërimi i ka urtësitë dhe rregullat e veta. Përmes kësaj ligjërate e cila është fillimi i një serie ligjëratash rreth rregullave të agjërimit ju mund të njiheni me këto rregulla dhe ti kuptoni ato sa më mirë. Ligjërata mbahet nga hoxha i nderuar Enes Goga.

 • video-shot

  MP4

  Agjërimi është shtylla e katërt e Islamit. Dhe si çdo adhurim tjetër në Islam edhe agjërimi i ka urtësitë dhe rregullat e veta. Përmes kësaj ligjërate e cila është fillimi i një serie ligjëratash rreth rregullave të agjërimit ju mund të njiheni me këto rregulla dhe ti kuptoni ato sa më mirë. Ligjërata mbahet nga hoxha i nderuar Enes Goga.

 • PDF

  Ky libërth i shkruar nga dijetari Ibn El Uthejmin ngërthen në vete një mori rregullash të cilat lidhen me Agjërimin, Teravitë dhe Zekatul Fitrin. Me një metodë të lehtë dhe të kuptuar, dijetari i nderuar i përmend këto dispozita dhe rregulla të cilat janë të domosdoshme për ta kryer adhurimin e agjërimit dhe adhurimet e tjera që e pasojnë në mënyrën më të mirë.

 • PDF

  Ky artikull përmban dispozitat Islame rreth shumë çështjeve mjekësore për të cilat nuk dihet a e prishin agjërimin apo jo. Këto çështje janë të një rëndësie të veçantë dhe duke pas parasysh pyetjet e shumta rreth tyre kemi vendosur ta publikojmë këtë artikull.

 • MP3

  Ligjërues : Ahmed Kalaja Redaktoi : Driton Lekaj

  Muaj i Ramazanit është muaj i vlerave dhe begative, muaj të cilin besimtarët e presin me shumë përmallim dhe lutje për të arritur vlerat e tij. Hoxha i nderuar Ahmed Kalaja e shtjellon këtë tematikë duke përmendur raste praktike nga të parët tanë të devotshëm.

Mbresat