Kategoritë

  • video-shot

    MP4

    Ligjërues : Dr. Shefqet Krasniqi Redaktoi : Driton Lekaj

    Kjo është një hutbe e mbajtur nga Dr. Shefqet Krasniqi në të cilën flet për vlerën e Haxhit dhe shpërblimin e madh për atë që e kryen atë si dhe për vlerën e prerjes së Kurbanit dhe synimeve të larta të cilat arrihen përmes therjes së tij.

Mbresat