Kategoritë

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Enis Rama Ligjërues : Muhamed Dërmaku Redaktoi : Driton Lekaj

  Islamofobia dhe sjellja e muslimanit me jomuslimanet.

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Jusuf Estes Redaktoi : Driton Lekaj

  Shejh Jusuf Estesi, ish pastori i dikurshëm, rrëfen shkurtimisht por, në mënyrë shumë tërheqëse për kalimin e tij në Islam dhe prek thellë ndërgjegjen e çdo krishteri.

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Ekrem Avdiu Redaktoi : Driton Lekaj

  Të flasësh për të drejtat e njeriut është një çështje e prekshme për shkak të rëndësisë së tyre. Por, këto të drejta më tepër kanë nevojë për veprim se sa për fjalë dhe teza teorike. Prandaj në këtë emision do të njoftoheni me opinionet e hoxhës së nderuar Ekrem Avdiut dhe akademikut të njohur Pajazit Nushit rreth kësaj çështjeje.

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Zakir b. AbdulKerim Najk Redaktoi : Driton Lekaj

  Kjo është ligjërata e fundit në konferencën ndërkombëtare islamike me temën: A është Islami zgjedhja e saktë për njerëzimin? Dr. Zakir Naik së pari flet rreth vërtetësisë së Kuranit dhe gjithashtu demaskon metodat e kritikëve rreth tij. Pastaj flet për shumë botëkuptime të gabuara rreth Islamit dhe myslimanëve dhe ilustron fjalët e tij me shembuj praktikë si dhe në anën e kundërt flet për pikëpamjet e Islamit rreth shumë problemeve botërore dhe zgjidhjen e tyre nga këndvështrimi islam.

 • video-shot

  MP4

  Kjo ligjëratë është e rëndësishme duke pas parasysh që shtjellon një kategori të veçantë të njerëzve, mënyrën se si i Dërguari i Allahut (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem) sillej me ta. Nëpërmjet kësaj do ta kuptojmë edhe teorinë islame dhe udhëzimet në përgjithësi se si duhet të trajtohet kjo kategori e njerëzve në shoqëri. Fjala është për njerëzit me aftësi të kufizuara dhe nevoja të veçanta.

 • video-shot

  MP4

  Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar vazhdon të sjellë shembuj praktikë nga jeta e Muhamedit (sal-lAllahu alejhi ue sel-lem), të cilët flasin për angazhimin e tij në lirimin e robërve e sidomos atyre që posedonin veçori të rralla apo ishin shumë të shtypur.

 • video-shot

  MP4

  Liria është e drejta themelore e njeriut. Një ngjarje interesante shënoi fillimin e zmbrapsjes së skllavërisë që në çastet e para të lindjes së Muhamedit (sal-lAllahu alejhi ve sel-lem) Si u zhvillua kjo ngjarje dhe si e pohoi Islami këtë drejtë themelore të njeriut do ta ndiqni përmes pjesës së parë të kësaj ligjërate.

 • video-shot

  MP4

  Ish Pastori Jusuf Estes rrëfen në mënyrë interesante kalimin e tij në Islam.

 • video-shot

  MP4

  Ish Pastori Jusuf Estes rrëfen në mënyrë interesante kalimin e tij në Islam.

 • video-shot

  MP4

  Në këtë video hoxha i nderuar tregon për nevojën e njerëzimit për fenë dhe se shpëtimi e lumturia e tyre është në praktikimin e islamit.

Mbresat