Kategoritë

 • video-shot

  MP4

  Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet për muajin e Ramazanit si mundësi ndryshimi për të gjithë pa dallim. Të mirët i shtojnë veprat e mira në të dhe me këtë fitojnë gradat e larta tek Zoti i tyre, ndërsa ata që kanë mëkate dhe kanë qenë indiferent ndaj adhurimit të Allahut e kanë shansin, më shumë se çdo herë tjetër, për t’iu kthyer Zotit të tyre të penduar dhe të vendosur për ta përmirësuar veten e tyre në mënyrë që ta fitojnë kënaqësinë e Allahut të lartësuar në këtë dhe botën tjetër.

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Një Grup Hoxhallarësh Redaktoi : Driton Lekaj

  Ky video projekt flet për rëndësinë e muajit të Ramazanit, veçoritë dhe diç prej dispozitave të tij. I punuar në mënyrë tërheqëse dhe me një grup hoxhallarësh, ky video projekt i ofron myslimanit një pasqyrë të përgjithshme rreth begative të muajit të Ramazanit.

 • PDF

  Autor : Eroll Nesimi Redaktoi : Ekrem Avdiu

  “Duke pasur parasysh rëndësinë e praktikimit të mësimeve islame, të cilave pas besimit, me vlerë dhe rëndësi iu paraprinë namazi, na imponohet që të jemi të mobilizuar në sqarimin e këtyre mësimeve si nga këndi i ndriçimit të vlerës së secilit prej tyre, ashtu edhe në shpjegimin praktik se si duhet të kryhet cilido. Prandaj ju ofrojmë këtë udhëzues të ilustruar për mësimin e namazit dhe gabimet që bëhen në të.”

 • MP3

  Ligjërues : Bekr Halimi Redaktoi : Driton Lekaj

  Përmes kësaj ligjërate hoxha i nderuar Bekir Halimi sqaron diç prej vlerës së haxhit si dhe hapat dhe veprat të cilave duhet t’iu përmbahet haxhiu për tu pranuar haxhi prej tij.

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Dr. Shefqet Krasniqi Redaktoi : Driton Lekaj

  Kjo është një hutbe e mbajtur nga Dr. Shefqet Krasniqi në të cilën flet për vlerën e Haxhit dhe shpërblimin e madh për atë që e kryen atë si dhe për vlerën e prerjes së Kurbanit dhe synimeve të larta të cilat arrihen përmes therjes së tij.

 • MP3

  Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

  Muaji i Ramazanit ishte mejdan i madh për të garuar në të mira dhe adhurime. Por, ajo që duhet të na preokupon pas tij është se si të vazhdojmë në të mira pas tij, sepse vazhdimi në të mira është një nga shenjat kryesore të pranimit të adhurimit në të. Për këto dhe të tjera flet hoxha i nderuar Enis Rama në ligjëratën e tij.

 • video-shot

  MP4

  Muaji i Ramazanit është muaj i begative dhe mirësive të shumta. Myslimani është i thirrur që edhe pas tij të vazhdojë me sinqeritet, me devotshmëri dhe të jep shembull se ai është individi që Ramazani ka lënë gjurmë të pashlyeshme. E kjo është edhe porosia e kësaj ligjërate nga hoxha i nderuar Ekrem Avdiu.

 • video-shot

  MP4

  Muaji i Ramazanit është muaj i begative dhe mirësive të shumta. Myslimani është i thirrur që edhe pas tij të vazhdojë me sinqeritet, me devotshmëri dhe të jep shembull se ai është individi që Ramazani ka lënë gjurmë të pashlyeshme. E kjo është edhe porosia e kësaj ligjërate nga hoxha i nderuar Ekrem Avdiu.

 • PDF

  Përktheu : Driton Lekaj

  Të njihesh me gjendjen e paraardhësve tanë kur ia kanë dhënë lamtumirën Ramazanit të bën të kuptosh më mirë rëndësinë e muajit të cilit ia ke dhënë lamtumirën dhe rëndësinë e vazhdimit në vepra të mira. E kjo është edhe porosia e këtij artikulli.

 • PDF

  Muaji i Ramazanit përbën një rast të mirë për myslimanin t’i afrohet më shumë Krijuesit të tij, ta pastrojë shpirtin dhe t’i fisnikëroj veprat. Por, mbetet urimi dhe shpresa e tij e lidhur me pranimin e mundit të tij nga ana e Allahut të lartësuar.

 • PDF

  Në këtë fetva hoxha i nderuar i përgjigjes pyetjes rreth asaj se a është obligim hatmeja (përfundimi i leximit) e Kuranit në Ramazan si dhe flet rreth praktikës së gjeneratave të para për këtë.

 • PDF

  Shumë çështje, pyetje dhe botëkuptime të gabuara lidhen me agjërimin e muajit të Ramazanit. Në këtë intervistë do të gjeni përgjigje për shumë nga këto si dhe këshilla e udhëzime për agjëruesit nga dijetari i mirënjohur Ibn El Xhibrin – Allahu e mëshiroftë.

 • ZIP

  Artikuj të shumtë, udhëzime të ndryshme, përfshirje e suksesshme e një sërë tematikash që lidhen me Ramazanin dhe agjërimin e tij. Ky libër i përzgjedhur ju mundëson të njiheni me një sërë dispozita, urtësi dhe meditime rreth këtij muaji të bekuar.

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Muhamed Husejn Jakub Redaktoi : Driton Lekaj

  Myslimani e pret muajin e Ramazanit me mall dhe me padurim. Gjatë gjithë kohës ia zënë mendjen begatitë e mëdha në të. E si ti kuptojmë sa më mirë këto begati dhe adhurime dhe si t’i përjetojmë më mirë na flet hoxha edukator Muhamed Husejn Jakub në kursin e tij përgatitor për Ramazanin.

 • PDF

  Autor : Ekrem Avdiu Redaktoi : Driton Lekaj

  Agjërimi i ka dispozitat e tij të cilave duhet t’iu përmbahet çdo agjërues por, që agjërimi i tij të mos ketë fatin e urisë dhe etjes vetëm agjëruesi duhet t’iu përmbahet disa porosive të cilat i japin kuptim të veçantë agjërimit të tij e për të cilat edhe flet ky artikull i hoxhës së nderuar Ekrem Avdiu.

 • MP3

  Ligjërues : Bekr Halimi Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë hutbe hoxha Bekir Halimi sqaron për gëzimin dhe lumturinë e cila përshkon myslimanin me ardhjen e muajit të Ramazanit, muajit të mëshirës dhe pendimit dhe tregon për mënyrën më të mirë për mikpritjen e këtij muajit të shenjtë. Duke vënë theksin për lidhjen mes namazit dhe agjërimit.

 • MP3

  Ligjërues : Enes Goga Redaktoi : Driton Lekaj

  Allahu ka veçuar muajin e Ramazanit nga muajt e tjerë dhe i ka dhënë pozitë të posaçme. Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar Enes Goga sqaron për vlerën dhe përgatitjen për këtë muaj fisnik duke iu drejtuar me këtë shtresave të ndryshme të shoqërisë.

 • MP3

  Redaktoi : Driton Lekaj

  Kjo hytbe e mbajtur nga hoxha Ferid Selimi flet rreth Zekatit – shtyllës së tretë të Islamit. Hoxha i nderuar në mënyrë të thjeshtë por, praktike sqaron vlerën dhe rregullat esenciale të Zekatit.

 • video-shot

  MP4

  Dokumentar që flet për muajin e Ramazanin, vlerën dhe rëndësinë e tij në jetën e myslimanit.

 • video-shot

  MP4

  Dokumentar që flet për muajin e Ramazanin, vlerën dhe rëndësinë e tij në jetën e myslimanit.

Mbresat