Kategoritë

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Ahmed Kalaja

  Në këtë emision tregohen vlerat dhe veçoritë e Ramazanit dhe disa qëllime të agjërimit.

 • video-shot

  MP4

  Në këtë dokumentar sqarohet vlera dhe rëndësia e këtij muaji të bekuar nga hoxhallarë të ndryshëm të trojeve shqiptare.

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Ekrem Avdiu

  Hoxha i nderuar Ekrem Avdiu, në këtë ligjëratë, flet për rëndësinë e angazhimit me Kuran në muajin e bekuar të Ramazanit.

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Enis Rama

  Hoxha i nderuar në këtë video flet për mënyrën e përgatitjes për muajin e bekuar të ramazanit.

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Një Grup Hoxhallarësh Redaktoi : Driton Lekaj

  Duaja ka pozitë të posaçme në Islam. Njeriu përmes këtij adhurimi të veçantë e shpreh nevojën dhe afërsinë ndaj Allahut të lartësuar. Ky emision flet rreth rëndësisë së duasë dhe kushteve që duhet të përmbushen për ta arritur përgjigjen dhe sqaron rastet kur preferohet duaja për agjëruesit.

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Enis Rama Ligjërues : Ekrem Avdiu Redaktoi : Driton Lekaj

  Ramazani po i numëron ditët e tij të fundit. Përmes këtij emisioni hoxhallarët e nderuar iu drejtohen atyre që agjëruan me mesazhin që përmban porosi, përkujtim dhe meditim rreth muajit Ramazan që tashmë po përfundon si dhe mesazhin drejtuar atyre që nuk agjëruan duke i përkujtuar me të mirat e agjërimit dhe rëndësinë e njohjes së Krijuesit.

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Një Grup Hoxhallarësh Redaktoi : Driton Lekaj

  Namazi është prej obligimeve praktike parësore pas kushteve të besimit. Përmes këtij dokumentari bëhet e qartë se besimi realisht merr kuptim kur njeriu bën namazin dhe se kryerja e tij me rregull njeriun e bën të sinqertë në pretendimin e tij se është rob i Allahut të lartësuar. Gjithashtu ky dokumentar vë në pah mirësitë e namazit të shumëfishta.

 • video-shot

  MP4

  Redaktoi : Driton Lekaj

  Në këtë ligjëratë hoxha i nderuar flet për muajin e Ramazanit si mundësi ndryshimi për të gjithë pa dallim. Të mirët i shtojnë veprat e mira në të dhe me këtë fitojnë gradat e larta tek Zoti i tyre, ndërsa ata që kanë mëkate dhe kanë qenë indiferent ndaj adhurimit të Allahut e kanë shansin, më shumë se çdo herë tjetër, për t’iu kthyer Zotit të tyre të penduar dhe të vendosur për ta përmirësuar veten e tyre në mënyrë që ta fitojnë kënaqësinë e Allahut të lartësuar në këtë dhe botën tjetër.

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Një Grup Hoxhallarësh Redaktoi : Driton Lekaj

  Ky video projekt flet për rëndësinë e muajit të Ramazanit, veçoritë dhe diç prej dispozitave të tij. I punuar në mënyrë tërheqëse dhe me një grup hoxhallarësh, ky video projekt i ofron myslimanit një pasqyrë të përgjithshme rreth begative të muajit të Ramazanit.

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Dr. Shefqet Krasniqi Redaktoi : Driton Lekaj

  Kjo është një hutbe e mbajtur nga Dr. Shefqet Krasniqi në të cilën flet për vlerën e Haxhit dhe shpërblimin e madh për atë që e kryen atë si dhe për vlerën e prerjes së Kurbanit dhe synimeve të larta të cilat arrihen përmes therjes së tij.

 • video-shot

  MP4

  Muaji i Ramazanit është muaj i begative dhe mirësive të shumta. Myslimani është i thirrur që edhe pas tij të vazhdojë me sinqeritet, me devotshmëri dhe të jep shembull se ai është individi që Ramazani ka lënë gjurmë të pashlyeshme. E kjo është edhe porosia e kësaj ligjërate nga hoxha i nderuar Ekrem Avdiu.

 • video-shot

  MP4

  Muaji i Ramazanit është muaj i begative dhe mirësive të shumta. Myslimani është i thirrur që edhe pas tij të vazhdojë me sinqeritet, me devotshmëri dhe të jep shembull se ai është individi që Ramazani ka lënë gjurmë të pashlyeshme. E kjo është edhe porosia e kësaj ligjërate nga hoxha i nderuar Ekrem Avdiu.

 • video-shot

  MP4

  Ligjërues : Muhamed Husejn Jakub Redaktoi : Driton Lekaj

  Myslimani e pret muajin e Ramazanit me mall dhe me padurim. Gjatë gjithë kohës ia zënë mendjen begatitë e mëdha në të. E si ti kuptojmë sa më mirë këto begati dhe adhurime dhe si t’i përjetojmë më mirë na flet hoxha edukator Muhamed Husejn Jakub në kursin e tij përgatitor për Ramazanin.

 • video-shot

  MP4

  Dokumentar që flet për muajin e Ramazanin, vlerën dhe rëndësinë e tij në jetën e myslimanit.

 • video-shot

  MP4

  Dokumentar që flet për muajin e Ramazanin, vlerën dhe rëndësinë e tij në jetën e myslimanit.

 • video-shot

  MP4

  Dokumentar që flet për muajin e Ramazanin, vlerën dhe rëndësinë e tij në jetën e myslimanit.

 • video-shot

  MP4

  Dokumentar që flet për çështjen e namazit, vlerën dhe rëndësinë e tij në jetën e myslimanit.

 • video-shot

  MP4

  Dokumentar që flet për çështjen e namazit, vlerën dhe rëndësinë e tij në jetën e myslimanit.

Mbresat