Kategoritë

  • video-shot

    MP4

    Ligjërues : Enis Rama Redaktoi : Driton Lekaj

    Pyetje të cilës iu është përgjigjur hoxha i nderuar Enis Rama – Allahu e ruajt – e teksti i saj është: “A lejohen eskurzionet?”

  • PDF

    Ky artikull shtjellon dispozitat dhe rregullat kryesore të udhëtimit sipas mësimeve islame. Autori artikullin e ndan në dy pjesë. Pjesën e parë ia kushton dispozitave Islame rreth udhëtimit dhe pjesën e dytë rregullave të përgjithshme dhe edukatës së udhëtimit. Të gjitha këto, autori i tregon me një metodologji të lehtë por, të argumentuar. Shpresojmë që ky artikull të jetë një doracak, i cili do t’i ndihmoj udhëtarët që udhëtimi i tyre të jetë në përputhje me rregullat islame.

Mbresat