Përktheu: Driton Lekaj

Përshkrimi

Ky lajm përmban vendimin e autoriteteve të landit gjerman Saksonia e Poshtme që të fillojnë mësimin e lëndës fetare islame si lëndë konstante në programet mësimore, në shkollat publike në të cilat ka numër të mjaftueshëm të nxënësve muslimanë.

Mbresat