Ajeti i 33-të i sures El-Ahzab i përkthyer në shqip

Përshkrimi

Ajeti i 33-të i sures El-Ahzab i përkthyer në shqip

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes