Komentimi i librit per Agjerimin

Ligjërues : Enes Goga

Redaktoi: Driton Lekaj

Përshkrimi

Agjërimi është shtylla e katërt e Islamit. Dhe si çdo adhurim tjetër në Islam edhe agjërimi i ka urtësitë dhe rregullat e veta. Përmes kësaj ligjërate e cila është fillimi i një serie ligjëratash rreth rregullave të agjërimit ju mund të njiheni me këto rregulla dhe t’i kuptoni ato sa më mirë. Ligjërata mbahet nga hoxha i nderuar Enes Goga.

Shkruani përgjegjësit të faqes