Shoqëria në Islam

Përshkrimi

Video material që përmban nxitjen për shoqëri të mirë dhe tërheqjen e vërejtjes nga shoqëria e keqe përmes fjalëve të cilat prekin ndërgjegjen e çdokujt.

Download
Shkruani përgjegjësit të faqes