Како се болесник обредно чисти и обавља молитву?

Научне категорије.:

Опис

Ово је кратко упутство које говори о прописима везаним за начин на који се болесник обредно чисти ради обављања молитве (намаза) и како да је исправно обави.

Повратне информације