Писац :

Превод:

Рецензија: Љубица Јовановић

Научне категорије.:

Опис

Постојање Бога се протеже на вечност без почетка, где не може да се замисли никакво постојање пре Њега. С обзиром да је свако постојање Он створио, онда Он свему томе и претходи. Дакле, Он је Први и претходи свему. Неверници расправљају, у ово време описујући супстанцијалну маглину као прву и без почетка. Ово није тачно, јер стања маглине не указују на то...

Повратне информације