Владар Византије као пример за упознавање Посланика Мухаммеда

Опис

У овом чланку аутор нам излаже случај када је Херакле, владар Византије - хришћанин и добар познавалац хришћанства, препознао најављеног посланика кроз одговоре на његова директна питања постављена вођи непријатеља муслимана и Божијег Посланика.

Download

Научне категорије.:

Повратне информације