Веровање у Бога

Опис

Овај чланак говори о деловима веровања у Бога (Аллах):
- Веровање у постојање Бога.
- Веровање да је само Бог Господар и да у томе нема судруга.
- Веровање да је само Он достојан обожавања.
- Веровање да само Бог поседује потпуна својства и најлепша имена.
Уз сажето спомињање доказа и правила која се за њих вежу.

Download

Научне категорије.:

Повратне информације