Кућа вечности

Опис

Писац у овом чланку укратко говори о фазама човековог стварања, а затим о вечном боравишту људи након Судњег дана, у светлу Божијих речи из Кур’ана.

Download
Пошаљите коментар уреднику странице

Детаљан опис

  Кућа Вечности

  ] Српски – Serbian – صربي [

  Мухаммед б. Ибрахим ет-Тувејџири

  Превод: Фејзо Радончић

  Ревизија: Љубица Јовановић

  2014 - 1435

  ﴿دار القرار﴾

  « باللغة الصربية »

  محمد بن إبراهيم التويجري

  ترجمة: فيزو رادونشيش

  مراجعة: ليوبيتسا يوفانوفيتس

  2014 - 1435

  Кућа вечности

  Фазе човековог живота


  Човек прелази из једне фазе у другу, из једног места у друго. Бог га је првобитно створио од земље, затим је основа стварања човека постала кап семена, затим кап семена постаје заквачак, а заквачак постаје мудгах – мала груда меса која изгледа као да је сажвакана. Затим се формирају кости, а потом се кости месом обложе. После га Бог као друго створење оживи и на овај свет га изведе, учини да живи одређени период а затим га усмрти. После смрти закопа се у гроб, а када се деси Проживљење буде одведен на место окупљања, а после тога заврши у вечном боравишту, Рају или Ватри.

  Узвишени Бог каже:

  Ми човека од бити земље стварамо, затим га као кап семена на сигурно место стављамо, па онда кап семена заквачком учинимо, затим од угрушка груду меса створимо, па од груде меса кости направимо, а онда кости месом заоденемо, и после га, као друго створење, оживимо – па нека је узвишен Аллах, најлепши Створитељ! Ви ћете, после тога, помрети, затим ћете, на ономе свету, оживљени бити. (Кур'ан, поглавље Ел-Му'минун, 12-16.)

  И каже: Ви ћете, сигурно, кроз све теже и теже фазе и стања пролазити. (Кур'ан, поглавље Ел-Иншикак, 19.

  Кућа вечности


  Овај свет је кућа труда и рада, а онај свет је кућа награде или казне. Међутим, рад и испитивање трају све док човек не заврши у Кући вечности, тј. Рају или Паклу. У Берзаху (загробном животу) и на Судњем дану ће бити једна врста испитивања и позивања човека на одговорност, као нпр. испитивање у гробу од стране анђела, позив створењима да учине сеџду[1], испитивање лудака и оних који су умрли у времену без посланика. Након свега тога Бог ће пресудити људима сходно њиховом веровању и делима, а после ће бити усмерени ка коначном одредишту, Рају или Ватри.

  О томе Узвишени Бог каже:

  1. Ето тако Ми теби објављујемо Кур’ан, на арапском језику, да би опомињао Мекку и оне око ње и упозорио на Дан када ће се сакупити – у који нема никакве сумње. Једни ће у Рај, а други у Пакао. (Кур'ан, поглавље Еш-Шура, 7.)

  2. Тог дана власт ће само Бог имати, Он ће им судити: верници - они који су добра дела чинили биће у рајским баштама уживања, а неверници они који су знаке Наше порицали, они ће у патњи срамној боравити. (Кур'ан, поглавље Ел-Хаџџ, 56-57.)

  3. На дан кад наступи Час оживљења - људи ће се раздвојити: они који су веровали и добра дела чинили – у рајском перивоју ће се радовати, а они који нису веровали и који су знаке Наше и сусрет на Судњем дану порицали – у трајној ће муци бити. (Кур'ан, поглавље Ер-Рум, 14-16.)

  [1] Део намаза-молитве када се лицем, носом и челом, ножним прстима, коленима и длановима клањач спуста на земљу. (оп.прев.)

  Научне категорије.: