Вредност посете болесника

Опис

Неколико веродостојних предаја од Посланика Мухаммеда, мир над њим, која говоре о вредности посете болесника.

Download

Научне категорије.:

Повратне информације