Лечење проблема алкохолизма и дроге

Опис

Аутор, служећи се куранским текстовима и веродостојним предајама, у овом чланку указује на опасност и проблеме које у друштву проузрокују алкохол и опојна средства, као и на које све начине се ислам бори против ових пошасти.

Download

Научне категорије.:

Повратне информације