Обожавање Бога

Опис

Писац је објаснио обожавање кроз следеће тачке:
- значење обожавања;
- мудрост у стварању људи и џина;
- мудрост обожавања;
- пут побожности;
- људи потпуног богослужења;
- право Аллаха код својих слуга;
- потпуност обожавања;
- пропис обожавања;
- врсте сиромаштва када је обожавање у питању.

Download

Научне категорије.:

Повратне информације