Смисао живота

Научне категорије.:

Опис

Оваj чланак нам наводи сврху нашег постојања у овом животу. Такође нам указује на неколико разлога због којих верујемо да је Бог Створитељ свемира.

Повратне информације