Исус, Божији посланик

Опис

Овaj чланак пружа јасну слику о Исусу, мир над њим.
И објашњава да ли је Исус бог или Божији Посланик?
И ко је заправо историјски Исус?

Повратне информације