Да ли је Бог онај који прашта или онај који кажњава?

Опис

Овај текст садржи одговор на питање везано за ислам, постављено од стране немуслимана широм света. На њега је одговорио еминентни учењак доктор Закир Наик, у различитим временима, током дијалога са припадницима других религија. Одговор краси јасноћа рационалних и традиционалних доказа, на основу којих смо у стању да одговоримо на многе сумње и заблуде које имају немуслимани о исламу.

Download
Пошаљите коментар уреднику странице

Детаљан опис

  ДА ЛИ ЈЕ БОГ ОНАЈ КОЈИ ПРАШТА ИЛИ ОНАЈ КОЈИ КАЖЊАВА?

  ] Српски – Serbian – صربي [

  Закир Наик

  Превод са енглеског

  Сенад Реџеповић

  Ревизија и обрада:

  Ирфан Клица

  Фејзо Радончић

  Љубица Јовановић

  2015 - 1436

  ﴿هل الله غفور أو شديد العقاب؟﴾

  « باللغة الصربية »

  ذاكر عبد الكريم نايك

  ترجمة: سناد رجبوفيتش

  مراجعة :

  عرفان كليتسا

  فيزو رادونشيش

  ليوبيتسا يوفانوفيتس

  2015 - 1436

  Кур'ан на неколико места каже да је Бог Свемилостан и да прашта грехе, али врло често каже да Бог жестоко кажњава. Ово је контрадикција! Да ли је Бог Онај Који прашта или Онај Који кажњава?

  Бог је Најмилостивији

  Часни Кур'ан на неколико места каже да је Бог Најмилостивији. Заправо, свака кур'анска сура, осим суре Тевба, почиње формулом: Бисмиллахир-рахманир-рахим или у преводу: У име Аллаха, Свемилосног, Милостивог.

  Бог прашта

  Часни Кур'ан на неколико места, као на пример у 25. ајету суре Ен-Ниса и 74. ајету суре Ел-Маида, каже:

  Аллах прашта и самилостан је.

  Аллах жестоко кажњава оне који то заслуже

  Осим што је Свемилостан и што прашта грехе, Бог жестоко кажњава оне који то баш заслуже. Кур'ан на неколико места каже да је Бог припремио казну онима који одбијају праву веру. Све оне који Му откажу послушност, Он ће да казни. Кур'ан на неколико места описује разне типове казни које је Бог припремио у Паклу.

  Оне који не верују у доказе Наше Ми ћемо сигурно у Ватру да бацимо; кад им се коже испеку, заменићемо их другим кожама да осете праву патњу. Бог је, заиста Силан и Мудар. (Кур'ан, поглавље Ен-Ниса', 56)

  Бог је праведан

  Питање је гласило: да ли је Бог милостив или осветољубив. Морате да запамтите нешто веома важно: осим што је Бог милостив, Он жестоко кажњава оне који заслуже казну због тога што је савршено праведан. Узвишени Бог каже у сури Ен-Ниса:

  Бог неће никоме ни трунку неправде да учини... (Кур'ан, поглавље Ен-Ниса', 40)

  У сури Ел-Енбија стоји:

  Ми ћемо на Судњем дану исправне ваге да поставимо, па никоме криво неће да се учини; ако нешто буде тешко колико зрно горушице, Ми ћемо за то да казнимо или да наградимо. А доста је то што ћемо Ми рачуне да испитујемо. (Кур'ан, Ел-Енбија', 47)

  Пример професора и студента

  Замислите професора који током испита затекне студента како преписује па му, под изговором да је милостив и пажљив, допусти да и даље преписује. Остали студенти, који су напорно и предано спремали испит, неће да сматрају да је професор милостив, већ да је неправедан. Овај милостиви поступак професора даће оправдање и осталим студентима да преписују. Ако би сви професори били тако милостиви, ни један студент не би морао да спрема испите, без муке би их полагали преписивајући. Теоријски, резултати њихових испита би били фантастични, али у практичном раду ти би људи били само једна велика грешка! Цела сврха испита пада у воду.

  Овај живот је тест за будући свет

  Живот на овом свету је испит пред Будући свет. Кур'ан каже у сури Ел-Мулк:

  Онај Који је дао смрт и живот да би искушао који од вас ће боље да поступа; - Он је Силни, Онај Који прашта. (Кур'ан, поглавље Ел-Мулк, 2)

  Ако Бог свима буде опраштао, ко ће да Га обожава

  Ако би Узвишени Бог опраштао све грехе сваком човеку на свету, људи не би имали мотивацију да Му буду покорни. Нико не жели да иде у Пакао, али овај свет би постао пакао за живот! Ако би свим људима био осигуран одлазак у Рај, каква је онда сврха живота на овом свету?! Овај живот не би могао да се назове тестом за Ахирет (живот после смрти – други свет).

  Бог опрашта само покајницима

  Узвишени Бог ће да опрости само покајницима. Часни Кур'ан каже:

  Реци: „О робови Моји који сте се према себи огрешили, не губите наду у Божију милост! Бог ће, сигурно, све грехе да опрости; Он, доиста, много прашта и Он је милостив. И повратите се Господару своме и покорите Му се пре него што вам казна дође, - после нико неће у помоћ да вам прискочи. И следите оно најлепше, оно што вам Господар ваш објављује, пре него што вам изненада казна дође, за чији долазак нећете да знате. (Кур'ан, поглавље Ез-Зумер, 53-55)

  Да би покајање било исправно, морају да се испуне четири критеријума:

  1) Признање да је дело за које се кајете лоше;

  2) Моментални престанак чињења тог греха;

  3) Чврста одлука да никада нећете да се вратите том греху;

  4) Ако је грех учињен према неком треба му се надокнадити његово право.

  Научне категорије.: