Да ли је данашњи Кур’ан промењен?

Опис

Овај текст садржи одговор на питање везано за Ислам, постављено од стране немуслимана широм света. На њега је одговорио еминентни учењак доктор Закир Наик, у различитим временима, током дијалога са припадницима других религија. Одговор краси јасноћа рационалних и традиционалних доказа, на основу којих смо у стању да одговоримо на многе сумње и заблуде које имају немуслимани о исламу.

Download
Пошаљите коментар уреднику странице

Детаљан опис

  ДА ЛИ ЈЕ ДАНАШЊИ КУР'АН ПРОМЕЊЕН?

  ] Српски – Serbian – صربي [

  Закир Наик

  Превод са енглеског

  Сенад Реџеповић

  Ревизија и обрада:

  Ирфан Клица

  Фејзо Радончић

  Љубица Јовановић

  2015 - 1436

  ﴿ هل القرآن محرف؟﴾

  « باللغة الصربية »

  ذاكر عبد الكريم نايك

  ترجمة: سناد رجبوفيتش

  مراجعة :

  عرفان كليتسا

  فيزو رادونشيش

  ليوبيتسا يوفانوفيتس

  2015 - 1436

  Заблуда: Кур'ан који ви, муслимани, данас имате није оригинални Кур'ан, већ Османов.

  Један од најчешћих митова у вези са Часним Кур'аном јесте оптужба на рачун Османа, нека је Бог задовољан са њим, који је био трећи праведни халифа (владар) и који је прикупио кур'ански текст у једну збирку, оптужују га да је између мноштва контрадикторних верзија, одабрао један Кур'ан. Овај Кур'ан, којег сви муслимани света сматрају Божијом објавом, исти је онај Кур'ан који је објављен последњем Божијем Посланику, Мухаммеду, нека су Божији мир и благослов над њим. Кур'анска поглавља су писана и груписана под директним надзором Божијег Посланика Мухаммеда, нека су Божији мир и благослов над њим. Овде ћемо да анализирамо корене мита о томе да ли је Осман, нека је Бог задовољан са њим, одабрао данашњи Кур'ан.

  Божији Посланик је лично надзирао писање кур'анског текста

  Кад год би Божији Посланик, нека су Божији мир и благослов над њим, примио објаву од Бога, најпре би објављене ајете (стихове) научио напамет, а затим би их цитирао својим следбеницима, Бог био задовољан са њима, који би их, такође, научили напамет. Одмах након тога, Божији Посланик је тражио од писара да запишу оно што је објављено, након чега би проверио записано. Мухаммед, нека су Божији мир и благослов над њим, је био „Уммијј“, Посланик који није знао ни да чита ни да пише. Зато је све објављене ајете цитирао следбеницима који су их записивали. Након тога је тражио да проуче оно што су записали. Ако би се десила било каква грешка, Посланик би одмах реаговао и тражио да се исправи. Исто тако, он је повремено проверавао оно што су следбеници раније записали и што су научили напамет од Кур'ана. На тај начин је Кур'ан записан под директном контролом Божијег посланика, Мухаммеда, нека су Божији мир и благослов над њим.

  Редослед кур'анских сура (поглавља) и распоред ајета (стихова) су по Божијој одредби

  Кур'ан је објављиван у периоду од 23 године, део по део, у складу са потребама. Кур'ан није комплетиран онако како је објављиван Божијем Посланику, нека су Божији мир и благослов над њим. Његов распоред је одређен путем објаве од Узвишеног Бога. Узвишени Бог је Свом Посланику директно наређивао какав треба да буде распоред ајета (стихова) и сура (поглавља). Зато је Божији Посланик, нека су Божији мир и благослов над њим, писарима налагао у којој сури и иза којег ајета морају да буду записани објављени ајети. Сваког рамазана (а то је десети месец у исламском календару), Божији Посланик би пред анђелом Гаврилом учио све што је од Кур'ана до тада објављено, укључујући и редослед ајета. У току последњег рамазана, пре него што је преселио на Ахирет (други свет), два пута је пред анђелом Гаврилом проучио цели Кур'ан.

  Из овога се види да је Кур'ан комплетиран и провераван још за живота Божијег Посланика, нека су Божији мир и благослов над њим. Он је проверавао и оно што су следбеници напамет научили и оно што су писари записали.

  Кур'ан је сакупљен у један Мусхаф (књига)

  Комплетан Кур'ан је записан још док је Божији Посланик био жив, заједно са редоследом ајета (стихова) и сура (поглавља). Међутим, Кур'ан није био написан на материјалу исте врсте; неки делови су били написани на камену, неки на животињским кожама, неки на палминим листовима, сходно могућностима... Након смрти Божијег Посланика, нека су Божији мир и благослов над њим, Ебу Бекр, први халифа (владар), наредио је да се сав кур'ански текст препише на материјалу исте врсте и укоричи у један Мусхаф (књига). Тако је Часни Кур'ан први пут укоричен у тврди повез, и ништа од његовог текста није могло да се изгуби.

  Осман је направио неколико копија оригиналног рукописа

  Много следбеника је записивало све што је објављено Божијем Посланику, нека су Божији мир и благослов над њим. Пошто Божији Посланик није верификовао шта је сваки од њих записивао, постојала је реална опасност да су неки погрешили у неким деловима, па чак и да су неки делови Кур'ана, можда, и недостајали. Можда неки следбеници нису записали само оно што су чули од Божијег Посланика директно. Следбеници су за време трећег халифе (владара), Османа, страховали од могућих сукоба око различитог распореда кур'анских сура.

  Осман, Бог био задовољан њим, је од Хафсе, Посланикове супруге, позајмио оригинални Мусхаф, чији је текст одобрио лично Божији Посланик, нека су Божији мир и благослов над њим. Затим је позвао четири следбеника који су били писари Божијег Посланика на челу са Зејдом ибн Сабитом, и наредио им је да Кур'ан препишу у неколико перфектних примерака. Те Мусхафе је послао у разне крајеве велике исламске државе.

  Било је и других примерака Кур'ана које су неки људи имали код себе, али је постојала опасност да нису комплетни и да су имали грешака. Осман, Бог био задовољан њим, је позвао муслимане да униште све неауторизоване копије које се не слажу с оригиналним текстом како би се Кур'ан сачувао. Два примерка копија оригиналног Кур'ана постоје и данас; један је у музеју у Ташкенту, а други у Истанбулу.

  Знаци интерпункције су додати ради неарапа

  Оригинални рукопис Кур'ана нема знаке интерпункције који у арапском језику означавају самогласнике. Арапима не требају знаци интерпункције, нити тачке код појединих харфова (слова), зато што им је то матерњи језик. Међутим, муслиманима неарапима је било тешко да уче Кур'ан без тих додатних знакова. Ови знаци су први пут додати кур'анском тексту за време хилафета (владавине) петог Умејјевићевог халифе, Малика ибн Мервана (66-86. године по хиџри / 685-705. нове ере). Неки људи кажу да данашњи Кур'ан са тачкама и знацима интерпукције није Кур'ан који је постојао за време Мухаммеда, нека су Божији мир и благослов над њим. Међутим, они заборављају да реч Кур'ан значи рецитирање, учење. Зато је очување учења Кур'ана битно, без обзира да ли се његов текст писао знацима интерпукције или не. Ако су изговор и писање арапских речи исти, онда им је и значење исто.

  Бог је лично обећао да ће да чува Кур'ан

  Узвишени Бог је обећао у Кур'ану: Ми, уистину, Кур'ан објављујемо и заиста ћемо Ми над њим да бдимо! (Кур'ан, поглавље „Ел-Хиџр“, 9)

  Из књиге „Заблуде о исламу“

  Др. Закир Наик

  Научне категорије.: