Да ли је Сотона пали анђео?

Опис

Овај текст садржи одговор на питање везано за ислам, постављено од стране немуслимана широм света. На њега је одговорио еминентни учењак доктор Закир Наик, у различитим временима, током дијалога са припадницима других религија. Одговор краси јасноћа рационалних и традиционалних доказа, на основу којих смо у стању да одговоримо на многе сумње и заблуде које имају немуслимани о исламу.

Download
Пошаљите коментар уреднику странице

Детаљан опис

  ДА ЛИ ЈЕ СОТОНА ПАЛИ АНЂЕО?

  ] Српски – Serbian – صربي [

  Закир Наик

  Превод са енглеског

  Сенад Реџеповић

  Ревизија и обрада:

  Ирфан Клица

  Фејзо Радончић

  Љубица Јовановић

  2015 - 1436

  ﴿هل إبليس من الملائكة؟﴾

  « باللغة الصربية »

  ذاكر عبد الكريم نايك

  ترجمة: سناد رجبوفيتش

  مراجعة :

  عرفان كليتسا

  فيزو رادونشيش

  ليوبيتسا يوفانوفيتس

  2015 - 1436

  Заблуда: Да ли је Иблис (Сотона) анђео или џин (биће створено одпламена ватре)? На неколико места, Кур'ан убраја Иблиса међу анђеле, али у сури Кехф стоји да је Иблис био један од џина. Зар ово није контрадикција у Кур'ану?

  Догађаји у којима су споменути Иблис (Сотона) и мелеки (анђели):

  Прича о Адаму и Иблису се спомиње на више места у Кур'ану, где Бог каже:

  Када рекосмо анђелима: "Поклоните се Адаму!" - они се поклонише, али Иблис (Сотона) не хтеде.

  Ова формулација се спомиње у следећим ајетима: сура Ел-Бекара, 34. ајет; сура Ел-А'раф, 17. ајет; сура Ел-Хиџр, ајети 28-31; сура Ел-Исра', 61. ајет; сура Та-Ха, 116. ајет; сура Сад, ајети 71-74.

  Међутим, у сури Ел-Кехф, у 50. ајету, Узвишени Бог каже:

  А кад смо рекли анђелима: „Поклоните се Адаму!“ - сви су се поклонили осим Иблиса, он је био један од џиннова и зато се огрешио о заповест Господара свога.

  Таглиб - граматичко правило

  Превод првог дела ајета – А кад смо рекли анђелима: „Поклоните се Адаму" - сви су се поклонили осим Иблиса... - пружа дојам да је он био анђео.

  Кур'ан је објављен на арапском језику. У арапској граматици, постоји правило таглиб по коме је, уколико се обраћамо већини припадника неке скупине, и мањина обухваћена. На пример, ако се на арапском језику обраћате групи од стотину студената, од којих су деведесет девет момци, а само једна девојка, рећи ћете: "Момци, устаните!", та наредба се односи на све, па и на ту девојку. У арапском језику, не морате да је одвајате посебним обраћањем.

  Исто тако, када Кур'ан говори о Божијем обраћању анђелима, није било потребно посебно да одваја Иблиса који је био присутан заједно са анђелима. Стога, из првог дела ајета можемо да закључимо да је Иблис можда био анђео, а можда да то није био. Међутим, тада долазимо до другог дела ајета, који јасно каже да је Иблис био џинн. Ни на једном месту Кур'ан не каже да је Иблис био анђео! Зато, у Кур'ану не постоји ни једна контрадикција.

  Џинни имају слободну вољу и могу да буду непослушни

  Осим свега наведеног, познато је да џинни имају слободну вољу и може да им се деси да откажу послушност Богу. Међутим, анђели немају слободу воље. Немогуће је да они буду непослушни Богу. Нема говора о томе да анђео може да почини грех! Ово је још један доказ да је Иблис (Сотона) био џинн, а не анђео.

  Научне категорије.: