Да ли у Kур’ану постоји математичка грешка?

Опис

Овај текст садржи одговор на питање везано за Ислам, постављено од стране немуслимана широм света. На њега је одговорио еминентни учењак доктор Закир Наик, у различитим временима, током дијалога са припадницима других религија. Одговор краси јасноћа рационалних и традиционалних доказа, на основу којих смо у стању да одговоримо на многе сумње и заблуде које имају немуслимани о Исламу.

Download
Пошаљите коментар уреднику странице

Детаљан опис

  ДА ЛИ У КУР'АНУ ПОСТОЈИ МАТЕМАТИЧКА ГРЕШКА?

  ] Српски – Serbian – صربي [

  Закир Наик

  Превод са енглеског

  Сенад Реџеповић

  Ревизија и обрада:

  Ирфан Клица

  Фејзо Радончић

  Љубица Јовановић

  2015 - 1436

  ﴿هل يوجد في القرآن خطأ حسابي؟﴾

  « باللغة الصربية »

  ذاكر عبد الكريم نايك

  ترجمة: سناد رجبوفيتش

  مراجعة :

  عرفان كليتسا

  فيزو رادونشيش

  ليوبيتسا يوفانوفيتس

  2015 - 1436

  Заблуда: Аутор Кур'ана не зна математику! Према Арону Шурију, у Кур'ану постоји једна математичка грешка. Ако саберете све делове наследства које се дели међу наследницима - што се спомиње у 4. поглављу, 11. и 12. ајет - добија се више од једне целине (преко 100%). Аутор Кур'ана, очигледно, не познаје математику.

  Часни Кур'ан на неколико места говори о наследству: сура (поглавље) Ел-Бакара, 180. ајет (одломак); сура Ел-Бакара, 240. ајет; сура Ен-Ниса, ајети 7-9; сура Ен-Ниса, ајети 19 и 33; сура Ел-Маида, ајети 105 и 108.

  У поглављу Ен-Ниса, у 11., 12., и 176. ајету, јасно је објашњен начин расподеле наследства.

  Погледајмо 11. и 12. ајет суре Ен-Ниса, којег Арон Шури цитира:

  Бог вам наређује да од деце ваше - мушком припадне толико колико двема женскима. А ако буде више од двоје женске деце, њима две трећине онога што је оставио, а ако је само једна њој - половина. А родитељима, сваком посебно - шестина од онога што је оставио, ако буде имао дете; а ако не буде имао детета, а наслеђују га само родитељи, онда његовој мајци - трећина. А ако буде имао браће, онда његовој мајци - шестина, пошто се изврши опорука коју је оставио, или подмири дуг. Ви не знате ко вам је ближи, родитељи ваши или синови ваши. То је Божија заповед! - Бог, заиста, све зна и мудар је.

  А вама припада - половина онога што оставе жене ваше, ако не буду имале детета, а ако буду имале дете, онда - четвртина онога што су оставиле, пошто се изврши опорука коју су оставиле, или подмири дуг. А њима -четвртина онога што ви оставите, ако не будете имали детета; а ако будете имали дете, њима - осмина онога што сте оставили, пошто се изврши опорука коју сте оставили, или подмири дуг. А ако мушкарац или жена не буду имали ни родитеља ни детета, а буду имали брата или сестру, онда ће свако од њих двоје добити - шестину; а ако их буде више, онда заједнички учествују у трећини, пошто се изврши, не оштећујући никога, опорука која је остављана или подмири дуг; то је Божија заповед! - А Бог све зна и благ је.

  Ислам веома детаљно говори о наследном праву. Већина прописа о наследству дата је у Кур'ану, док неке мање детаље можемо да нађемо у хадисима (казивањима) Божијег Посланика, нека су Божији мир и благослов над њим.

  Има људи који се целог живота баве проучавањем исламског наследног права, разним комбинацијама у подели имовине. Арон Шури очекује да упозна целокупно наследно право само уколико прочита ова два ајета, без познавања неких основних критеријума.

  Он личи на особу која жели да реши сложени математички израз а не познаје основно правило у математици: З Д М С О, које каже да без обзира који математички израз решавате и без обзира на знак испред бројева, морате да следите овај редослед: 1) заграде се склањају; 2) дељење; 3) множење; 4) сабирање; 5) одузимање. Ако Арон Шури не зна математику, па прво изврши сабирање, па множење, а затим се ослободи заграда, а остатак израза подели и одузме - на добром је путу да добије погрешан резултат.

  Поред тога, иако се у 11. ајету прво спомињу деца, а тек касније родитељи и супружници, према стриктном правилу у исламском наследном праву, најпре се одваја део наследства који припада родитељима и супужнику - у зависности од тога колико је иза умрлог остало деце - па се након тога остатак имовине подели синовима и ћеркама умрлога, свакоме тачно прецизиран део.

  Где се овде јавља укупна сума од преко један?! Није Бог Тај Који не зна математику, већ Арон Шури не зна ни њене основе...

  Научне категорије.: